NGÀNH PHÂN BÓN VIỆT NAM

Tiếp tục xu hướng của năm 2017/18, nhu cầu thế giới được dự đoán tăng trưởng khiêm tốn trong năm 2018/19. Triển vọng cho 2018/19 bị ảnh hưởng bởi hàng tồn kho dư thừa và giá thấp đối với hầu hết các vụ mùa do cải thiện triển vọng kinh tế ở các nước phát triển và sự bất ổn chính trị ở một số thị trường tiêu thụ phân bón lớn.

Tại Việt Nam, các doanh nghiệp trong ngành phân bón được phân chia theo phương thức sản xuất – kinh doanh. Lượng phân bón sản xuất trong quý 1/2019 có xu hướng giảm so với cùng kỳ năm trước. Tiêu thụ phân bón trong Q1/2019 giảm 11% so với cùng kỳ năm 2018. Ngành phân bón đang ở trạng thái bão hòa, các doanh nghiệp trong nước phải cạnh tranh gay gắt với hàng nhập khẩu, trong khi đó cầu có xu hướng giảm, dẫn đến áp lực giảm giá trong dài hạn giai đoạn 2018f – 2020f.

Trong năm Q1/2019, Việt Nam nhập khẩu phân bón tăng 4.3% về khối lượng so với cùng kỳ năm 2018. Lượng nhập Ure tăng đến 34.5% so với cùng kỳ do sự sụt giảm sản lượng sản xuất nội địa. Nhập khẩu DAP tại Việt Nam đã liên tục suy giảm. Kali và SA là phân bón được nhập nhiều nhất do Việt Nam gần như không sản xuất được nên phụ thuộc hoàn toàn vào nguồn nhập khẩu.

Xuất khẩu phân bón Q1/2019 giảm 48.4% về giá trị so với cùng kỳ năm 2018 do nguồn cung trong nước sụt giảm. Sản lượng xuất khẩu phân bón trong Q1/2019 sang các thị trường có nhiều sự biến động mạnh đặc biệt là tại các nước trong khu vực châu Á.

Danh mục từ viết tắt
Tóm tắt báo cáo
1. Môi trường kinh doanh
1.1 Tình hình kinh tế vĩ mô
1.2 Hàng rào pháp lý
1.3 Các hiệp định kinh tế
2. Tổng quan ngành
2.1 Thực trạng ngành Phân bón Thế giới
2.1.1 Cung cầu
2.1.2 Xuất nhập khẩu
2.1.3 Diễn biến giá
2.1.4 Thực trạng sản xuất tiêu thụ tại 1 số nước tiêu biểu
2.2 Thực trạng ngành Phân bón Việt Nam
2.2.1 Lịch sử ngành Phân bón Việt Nam
2.2.2 Khái niệm và Phân loại
2.2.3 Quy mô và đặc điểm thị trường
2.2.4 Hoạt động chủ yếu
2.2.5 Nguyên liệu đầu vào
2.2.6 Công nghệ sản xuất
2.2.7 Cung – Cầu
2.2.8 Xuất nhập khẩu
2.2.9 Hàng tồn kho
2.2.10 Diễn biến giá
2.2.11 Vận chuyển và Phân phối
2.3 Rủi ro ngành
2.4 Quy hoạch và Dự báo
2.4.1 Quy hoạch
2.4.2 Dự báo Thế giới
2.4.3 Dự báo trong nước
3. Phân tích doanh nghiệp
3.1 Top 10 doanh nghiệp
3.2 Nhóm chỉ tiêu kết quả kinh doanh
3.3 Nhóm chỉ tiêu tài chính
3.4 Nhóm chỉ tiêu lưu chuyển tiền tệ
4. Phụ lục báo cáo tài chính

Đạm Phú Mỹ
Bình Điền
Đạm Cà Mau
Hóa chất Lâm Thao
Đạm Hà Bắc
Xuất nhập khẩu Quảng Bình
Hóa chất dầu khí Tây Nam Bộ
Hóa chất dầu khí Đông Nam Bộ
Dầu khí miền Trung
Dầu khí miền Bắc

Danh mục biểu đồ
Biểu đồ 1: Biến động CPI hàng tháng, 1/2015 – 3/2019
Biểu đồ 2: Tốc độ tăng trưởng GDP theo quý, 2016 – 2019
Biểu đồ 3: Tỷ giá VND/USD, 1/2011 – 3/2019
Biểu đồ 4: Tỷ giá VND/CNY, 1/2016 – 3/2019
Biểu đồ 5: Xuất nhập khẩu hàng hóa, 2016 – Q1/2019
Biểu đồ 6: Cơ cấu nhóm hàng xuất khẩu, Q1/2019
Biểu đồ 7: Dự báo cung cầu theo dưỡng chất 2016-2018
Biểu đồ 8: Xuất khẩu phân bón, 2012 – 2018
Biểu đồ 9: Diễn biến giá phân bón chính trên thế giới, 1/2015 – 3/2019
Biểu đồ 10: Top doanh nghiệp phân bón lớn nhất Trung Quốc, 2017
Biểu đồ 11: Xuất nhập khẩu phân bón của Trung Quốc, 2010 – 2018
Biểu đồ 12: Sản xuất phân bón tại Ấn Độ theo loại, 2016 – 2018
Biểu đồ 13: Nhập khẩu phân bón của Ấn Độ theo loại, 2016 – 2018
Biểu đồ 14: Giá gas tự nhiên thế giới và Ấn Độ, 2016 – 2018
Biểu đồ 15: Xuất nhập khẩu phân bón của Nga, 2010 – 2018
Biểu đồ 16: Cơ cấu xuất khẩu phân bón của Nga theo dưỡng chất, 2017
Biểu đồ 17: Thị phần xuất khẩu trong cơ cấu sản xuất phân Ure tại Nga, 2017
Biểu đồ 18: Cơ cấu các loại phân bón chính 2014
Biểu đồ 19: Doanh thu và lợi nhuận ngành phân bón, 2010 – 2017
Biểu đồ 20: Thị phần theo doanh thu, 2017
Biểu đồ 21: Trữ lượng than theo khu vực
Biểu đồ 22: Phân khúc thị trường tiêu thụ than
Biểu đồ 23: Dự báo cung cầu than giai đoạn 2015-2030
Biểu đồ 24: Trữ lượng Quặng thăm dò năm 2014
Biểu đồ 25: Dự báo nhu cầu Quặng cho phân bón, 2015 – 2030
Biểu đồ 26: Tiêu thụ khí tự nhiên theo mục đích sử dụng 2018
Biểu đồ 27: Cung – cầu, 2012 – Q1/2019
Biểu đồ 28: Sản xuất và tiêu thụ của các doanh nghiệp sản xuất trong nước, 2012 – 2018e
Biểu đồ 29: Sản xuất phân bón, 2012 – Q1/2019
Biểu đồ 30: Nhu cầu và tiêu thụ phân bón, 2012 – Q1/2019
Biểu đồ 31: Nhập khẩu phân bón, 2013 – Q1/2019
Biểu đồ 32: Cơ cấu nhập khẩu theo loại phân bón, Q1/2019e
Biểu đồ 33: Cơ cấu nhập khẩu phân bón theo quốc gia, Q1/2019
Biểu đồ 34: Cơ cấu doanh nghiệp nhập khẩu phân bón, Q1/2019
Biểu đồ 35: Xuất khẩu phân bón, 2012 – Q1/2019
Biểu đồ 36: Xuất khẩu phân bón theo quốc gia, Q1/2019
Biểu đồ 37: Xuất khẩu phân bón theo quốc gia, Q1/2018 – Q1/2019
Biểu đồ 38: Top doanh nghiệp xuất khẩu, 2 tháng đầu năm 2019
Biểu đồ 39: Tồn kho phân bón, 2012 – 2018e
Biểu đồ 40: Diễn biến giá, 2014 – 3/2019
Biểu đồ 41: Diễn biến giá than, giá dầu, 1/2012 – 3/2019
Biểu đồ 42: Cơ cấu diện tích trồng trọt, 2018
Biểu đồ 43: Diện tích đất trồng lúa qua các năm, 2010 – 2014
Biểu đồ 44: Nhu cầu sử dụng phân bón theo loại cây trồng
Biểu đồ 45: Xuất khẩu nông nghiệp chính, Q1/2018 – Q1/2019
Biểu đồ 46: Diện tích trồng lúa chia theo khu vực, 2012 – 2018
Biểu đồ 47: Diện tích trồng lúa chia theo mùa vụ, 2018
Biểu đồ 48: Sản lượng lúa theo mùa vụ, 2012 – 2018
Biểu đồ 49: Dự báo cung cầu phân bón theo dưỡng chất, 2016e – 2020f
Biểu đồ 50: Dự báo cung – cầu, 2010 – 2020f
Biểu đồ 51: Doanh thu thuần, 2017 – 2018
Biểu đồ 52: Tỷ suất lợi nhuận gộp, 2017 – 2018
Biểu đồ 53: Tỷ suất tự tài trợ, 2017 – 2018
Biểu đồ 54: Chi phí bán hàng, 2017 – 2018
Biểu đồ 55: Chi phí quản lý doanh nghiệp, 2017 – 2018
Biểu đồ 56: Vòng quay tài sản cố định, 2018
Biểu đồ 57: Vòng quay tồn kho, 2017 – 2018
Biểu đồ 58: Kỳ thu tiền bình quân, 2018
Biểu đồ 59: Tỷ số lợi nhuận, 2017 – 2018
Biểu đồ 60: Chỉ số thanh toán, 2017 – 2018

Danh mục bảng
Bảng 1: Biểu thuế theo Hiệp định thương mại Việt Nam – Liên minh Á – Âu
Bảng 2: Top quốc gia xuất khẩu phân bón lớn nhất, 2017 – 2018
Bảng 3: Top quốc gia nhập khẩu phân bón lớn nhất, 2017 – 2018
Bảng 4: Thay đổi thuế suất xuất khẩu phân bón, 2018 – 2019
Bảng 5: Mức thuế môi trường tại Trung Quốc, 2018
Bảng 6: Một số dự án mở rộng công suất nhà máy ure tiêu biểu tại Nga
Bảng 7: Năng lực sản xuất phân bón của các Doanh nghiệp lớn trong nước, Q1/2019
Bảng 8: Đơn giá bình quân một số chủng loại phân bón nhập khẩu, Q1/2018 – Q1/2019
Bảng 9: Cơ cấu xuất khẩu phân bón Việt Nam (sản lượng) 2 tháng đầu năm 2018
Bảng 10: Top doanh nghiệp có doanh thu lớn nhất năm 2017