NGÀNH LÚA GẠO VIỆT NAM

Gạo là nguồn lương thực chính của hơn 50% dân số thế giới, cung cấp năng lượng, protein chất khoáng, vitamins và các chất xơ cho con người. Tính đến thời điểm tháng 12/2018, giá gạo thế giới rơi vào mức 404 USD/tấn, cao hơn so với mức giá cùng kỳ năm ngoái, nhưng thấp hơn so với mức giá đạt được trong giai đoạn đầu năm 2018. Dự báo giá gạo sẽ tăng mạnh trong năm 2019 và sẽ giữ mức giá cao trong vòng 4 năm, đánh dấu chu kỳ tăng giá gạo trên toàn thế giới.

Lúa gạo là cây lương thực chính, đồng thời cũng là nguồn thu nhập chính cho hàng triệu hộ gia đình ở nông thôn Việt Nam. Niên vụ 2018/19 sản lượng tiêu thụ gạo dự báo tăng nhẹ mức 0.45% và đạt 22,200 nghìn tấn. Tuy xuất khẩu lúa gạo đem lại một nguồn ngoại tệ đáng kể cho đất nước, thu nhập của ngành trồng lúa gạo vẫn rất thấp so với mặt bằng chung của xã hội.

Nhìn chung sản xuất nông nghiệp năm 2018 đạt kết quả khá tốt. Xuất khẩu gạo năm 2018 ước tính tăng 6.7% về lượng và 21.3% về giá trị so với cùng kỳ năm 2017. Trung Quốc luôn duy trì là thị trường tiêu thụ nhiều nhất các loại gạo của Việt Nam, chiếm 22% trong tổng lượng năm 2018 và tổng kim ngạch xuất khẩu gạo của cả nước, đạt 1,332,888 tấn.

Dự báo năm 2019 sẽ là một năm đầy triển vọng với ngành gạo khi 2 quốc gia cạnh tranh trực tiếp với gạo Việt Nam là Ấn Độ và Thái Lan đang thiếu hụt nguồn cung do sụt giảm dự trữ trong khi cầu các quốc gia như Bangladesh và các quốc gia châu Phi đang cao. Bên cạnh đó, một số thị trường mới nổi như Iraq, Philippines đã, đang và sẽ tiếp tục là thị trường tiềm năng để Việt Nam tăng cường xuất khẩu, giảm thiểu sự phụ thuộc vào thị trường Trung Quốc. Mặt khác, dự báo giá gạo tăng mạnh kể từ năm 2019 cũng sẽ là động lực cho ngành gạo Việt Nam trong tương lai.

Tóm tắt báo cáo
1. Môi trường kinh doanh                         1.1. Kinh tế vĩ mô
1.2. Hàng rào pháp lý
1.3. Tác động của Hiệp định kinh tế
2. Thị trường lúa gạo thế giới
2.1. Lịch sử hình thành
2.2. Phân loại
2.3. Các yếu tố đầu vào
2.4. Sản xuất
2.5. Tiêu thụ
2.6. Thương mại gạo toàn cầu
2.7. Diễn biến giá
2.8. Các quốc gia tiêu biểu
3. Ngành lúa gạo Việt Nam
3.1. Lịch sử hình thành phát triển
3.2. Chuỗi giá trị ngành
3.3. Trồng lúa
3.4. Sản xuất gạo
3.5. Tiêu thụ gạo
3.6. Thương mại gạo
3.7. Diễn biến giá
4. Rủi ro
4.1. Rủi  ro
4.2. Thách thức
4.3. Phân tích cạnh tranh
5 Quy mô
6. Phân tích doanh nghiệp
6.1. Giới thiệu doanh nghiệp
6.2. Phân tích doanh nghiệp
7. Phụ lục
Công ty TNHH MTV – Tổng công ty lương thực miền nam – VINAFOOD II
Công ty TNHH MTV – Tổng công ty lương thực miền bắc – VINAFOOD I
Công ty TNHH Tân Thạnh An
CTCP xuất nhập khẩu Kiên Giang – Kigimex
CTCP Tân Đồng Tiến
CTCP Quốc tế gia
CTCP thương mại đầu tư Tín Thương
CTCP Nông sản Vinacam – Agricam
CTCP Intimex Việt Nam

Biểu đồ 1. Tăng trưởng GDP, 2011 – 9T/2018
Biểu đồ 2. Cơ cấu đóng góp các ngành vào GDP Việt Nam, 9T/2018
Biểu đồ 3. Tỷ giá VND/USD, 2011 – 9/2018
Biểu đồ 4. Lãi suất bình quân, 2012 – 9T/2018
Biểu đồ 5. Xuất nhập khẩu hang hóa, 2014 – 9T/2018
Biểu đồ 6 Tỷ trọng giá trị ngành lúa gạo đóng góp vào kim ngạch xuất khẩu
Việt Nam, 2010 – 9T/2018
Biểu đồ 7 Tỷ trọng xuất khẩu gạo Việt Nam sang các nước ASEAN năm 2017
Biểu đồ 8 Tỷ trọng xuất khẩu gạo ở Việt Nam 9 tháng đầu năm 2018 sang các nước ASEAN
Biểu đồ 9 Diện tích lúa, sản lượng thóc và năng suất toàn cầu giai đoạn 1960/61 – 2017/18
Biểu đồ 10 Sản lượng phân bón dùng trong trồng lúa, 2010 – 2018f
Biểu đồ 11 Sản lượng lúa toàn cầu giai đoạn, 2008/2009 – 2018/19F
Biểu đồ 12 Cơ cấu sản lượng gạo toàn cầu theo khu vực, 2016/17
Biểu đồ 13 Cơ cấu sản lượng gạo theo quốc gia, 2017/18
Biểu đồ 14 Sản lượng tiêu thụ gạo giao đoạn 1960/61 – 2017/18e
Biểu đồ 15 Tiêu thụ gạo chia theo khu vực niên vụ 2016/2017
Biểu đồ 16 Tiêu thụ gạo phân theo mục đích sử dụng, 2012/13 – 2017/18e
Biểu đồ 17 Top 10 quốc gia tiêu thụ gạo nhiều nhất niên vụ 2017/18e
Biểu đồ 18 Tiêu thụ gạo bình quân đầu người các khu vực, 2006 – 2016
Biểu đồ 19 Thu nhập và tiêu thụ gạo bình quân một số nước năm 2016
Biểu đồ 20 Sản lượng gạo xuất khẩu toàn cầu giai đoạn 2000/01 – 2017/18e
Biểu đồ 21 Top 10 quốc gia nhập khẩu gạo lớn nhất thế giới niên vụ 2017/18
Biểu đồ 22 Nhập khẩu gạo theo khu vực, 2018e
Biểu đồ 23 Top 10 quốc gia xuất khẩu gạo lớn nhất thế giới niên vụ 2017/18
Biểu đồ 24 Xuất khẩu gạo theo khu vực, 2018e
Biểu đồ 25 Diễn biến giá gạo từ tháng 11/1987 – 9/2018
Biểu đồ 26 Xuất khẩu gạo Thái Lan 2010/11 – 2017/18
Biểu đồ 27 Diện tích, sản lượng gạo, năng suất ngành Lúa-gạo Ấn Độ
Biểu đồ 28 Tiêu thụ gạo Ấn Độ, 2011/12 – 2018/19F
Biểu đồ 29 Xuất khẩu gạo Ấn Độ, 2011/12 – 2018/19F
Biểu đồ 30 Sản lượng sản xuất, tiêu gạo của Trung Quốc giai đoạn 2012/13 – 2018/19F
Biểu đồ 31 Thương mại gạo Trung Quốc, 2012/13 – 2018/19F
Biểu đồ 32 Diện tích lúa và sản lượng lúa của Việt Nam, 1961 – 2017
Biểu đồ 33 Chuỗi sản xuất và phân phối lúa gạo
Biểu đồ 34 Cơ cấu thị trường phân phối gạo nội địa 2016
Biểu đồ 35 Diện tích và sản lượng lúa 3 vụ giai đoạn 2010 – 2018e
Biểu đồ 36 Diện tích trồng lúa chia theo khu vực 2010 -2017e
Biểu đồ 37 Sử dụng phân bón cho trồng lúa trung bình trên 1ha, 2011 – 2014
Biểu đồ 38 Sản lượng gạo Việt Nam giai đoạn 2010/11 – 2017/18f
Biểu đồ 39 Sản lượng gạo tiêu thụ Việt Nam giai đoạn 2010/11 – 2017/18f
Biểu đồ 40 Cơ cấu tiêu thụ gạo theo sản lượng 2017e
Biểu đồ 41 Sản lượng và kim ngạch xuất khẩu gạo 2010 – 9T/2018
Biểu đồ 42 Cơ cấu xuất khẩu gạo theo sản lượng, 9T/2018
Biểu đồ 43 Cơ cấu xuất khẩu gạo theo sản phẩm, 2017e
Biểu đồ 44 Tỷ trọng gạo xuất khẩu theo hợp đồng tập trung, 2007 – 6T/2018
Biểu đồ 45 Cơ cấu xuất khẩu gạo theo sản lượng, 6T/2018
Biểu đồ 46 So sánh giá gạo chào bán xuất khẩu Thái Lan – Việt Nam năm 2017
Biểu đồ 47 So sánh giá gạo chào bán xuất khẩu Thái Lan – Việt Nam năm 9T/2018
Biểu đồ 48 So sánh giá gạo chào bán xuất khẩu một số nước, 2014-2018
Biểu đồ 49 Doanh thu thuần 10 doanh nghiệp trong ngành 2016 – 2017
Biểu đồ 50 Biên lợi nhuận gộp, 2016 – 2017
Biểu đồ 51 Chi phí bán hàng/Doanh thu thuần, 2016 – 2017
Biểu đồ 52 Chi phí quản lý doanh nghiệp/doanh thu thuần, 2016 – 2017
Biểu đồ 53 Chi phí tài chính/doanh thu thuần, 2016 – 2017
Biểu đồ 54 Số ngày thu tiền bình quân, 2016 – 2017
Biểu đồ 55 Khả năng thanh toán, 2017
Biểu đồ 56 Số ngày tồn kho, 2017
Biểu đồ 57 Cơ cấu tài sản và vòng quay tổng tài sản 2017
Biều đồ 58 Cơ cấu nợ và hệ số nợ/VCSH 2017
Biểu đồ 59 Hiệu suất sinh lời trên tài sản và vốn chủ sở hữu, 2017

Bảng 1 Hạn mức giao đất nông nghiệp theo Luật đất đai 2013
Bảng 2 Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi của Việt Nam đối với mặt hàng lúa gạo trong hiệp định Việt Nam EAEU FTA 2018- 2022
Bảng 3 Biểu thuế quan của Việt Nam đối với mặt hàng lúa gạo trong hiệp định CPTPP
Bảng 4 Các dạng hat gạo
Bảng 5 So sánh tính cạnh tranh của gạo hạt dài giữa một số quốc gia
Bảng 6 Diện tích, sản lượng, năng suất ngành trồng lúa Thái Lan
Bảng 7 Chương trình Thế chấp gạo tại chỗ MY2018/19 của Chính phủ Thái Lan
Bảng 8 Các vụ trồng lúa chính ở Việt Nam
Bảng 9 Giá gạo nội địa 2017
Bảng 10 So sánh giá gạo chào bán xuất khẩu Thái Lan – Việt Nam năm 9T/2018
Bảng 11 Giá gạo nội địa 9 tháng đầu năm 2018
Bảng 12 Top các doanh nghiệp lúa gạo có doanh thu lớn nhất 2017