Ngành Linh Kiện Điện Tử

Ngành Linh kiện điện tử là ngành công nghiệp hỗ trợ có vai trò quan trọng trong sự phát triển của ngành Công nghiệp Điện tử tại Việt Nam thông qua việc cung cấp các chi tiết, bộ phận để từ đó lắp ráp lên các bộ phận hoàn chỉnh của sản phẩm điện tử, do vậy, sự phát triển của ngành Linh kiện điện tử gắn liền với sự phát triển của ngành Điện tử.

Từ năm 2010 đến nay, công nghiệp điện tử Việt Nam phát triển rất nhanh và chiếm tỷ trọng cao trong toàn ngành công nghiệp. Giá trị sản xuất công nghiệp ngành Linh kiện điện tử trong 9 tháng đầu năm ước đạt khoảng 113.115 tỷ đồng, tăng 1.7% so với cùng kỳ năm 2017 do doanh số bán ra các loại chip, linh kiện của Samsung vẫn tiếp tục tăng trưởng dẫn đến việc đẩy mạnh sản xuất linh kiện điện tử ở Việt Nam để sản xuất chip, chất bán dẫn và bộ xử lý di động.

Công nghiệp hỗ trợ, sản xuất linh kiện của Việt Nam chưa phát triển vì đây là ngành đòi hỏi vốn đầu tư lớn. Bên cạnh đó, trong một thời gian dài, thuế nhập khẩu linh kiện dưới 5% (theo thực thi AFTA và WTO) thấp hơn thuế nhập khẩu vật tư để sản xuất linh kiện, do đó, gây ra sự mất cân đối giữa lắp ráp sản phẩm và sản xuất phụ tùng linh kiện ngày càng gia tăng do các doanh nghiệp trong nước dần chuyển sang nhập khẩu và kinh doanh sản phẩm thay vì sản xuất. Tuy nhiên, trong năm 2017, Chính Phủ đã ra quyết định số 68/QĐ-TTg về Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ từ năm 2016 đến năm 2025.

Việc Việt Nam tham gia nhiều hiệp định thương mại trong thời gian tới sẽ giúp thu hút mạnh mẽ đầu tư nước ngoài, đặc biệt đối với nguồn vốn đầu tư trực tiếp, thúc đẩy chuyển giao công nghệ, nâng cao trình độ quản trị doanh nghiệp, tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Giá trị tiêu thụ của ngành Linh kiện điện tử trong 9 tháng đầu năm 2018 đạt 329,447 tỷ VND, tăng mạnh 28.4% so với cùng kỳ năm ngoái do nhu cầu linh kiện điện tử ngày càng tăng cao của các tập đoàn điện tử đa quốc gia tại Việt Nam như Samsung, LG, Nokia…

Việt Nam đang dần trở thành công xưởng sản xuất và lắp ráp linh kiện cho các sản phẩm điện tử của nhiều hãng lớn trên thế giới như Samsung, LG, Canon, Toshiba. Theo Quy hoạch công nghiệp Việt Nam đến 2020, tầm nhìn 2030 đưa ra mục tiêu về tăng trưởng Giá trị sản xuất công nghiệp ngành điện tử, công nghệ thông tin rất cao, giai đoạn đến 2020 đạt 17 – 18%/năm; giai đoạn đến năm 2030 đạt 19 – 21%/năm.

Danh mục từ viết tắt
Tóm tắt báo cáo
1. Môi trường kinh doanh                           1.1. Kinh tế vĩ mô
1.2. Khung pháp lý
1.3. Tác động của các Hiệp định thương mại
2. Tổng quan ngành
2.1. Thị trường thế giới
2.1.1. Định nghĩa và phân loại
2.1.2. Quy trình sản xuất linh kiện điện tử
2.1.3. Mô hình mạng sản xuất trong ngành điện tử
2.1.4. Các phương thức sản xuất linh kiện điện tử
2.1.5. Sản xuất và Tiêu thụ
2.1.6. Xuất nhập khẩu
2.1.7. Giá một số loại linh kiện điện tử
2.1.8. Thực trạng sản xuất và tiêu thụ tại 1 số nước tiêu biểu
2.1.9. Các công ty hàng đầu trong ngành
2.2.1. Lịch sử hình thành và phát triển ngành
2.2.2. Hiện trang liên kêt chuỗi giá trị trong ngành điện tử
2.2.3. Công nghệ sản xuất
2.2.4. Nguyên vật liệu
2.2.5. Sản xuất
2.2.6. Tiêu thụ
2.2.7. Xuất nhập khẩu
2.2.8. Phân tích hoạt động kinh doanh theo địa bàn
2.3. Rủi ro đặc thù ngành
2.4. Quy hoạch phát triển ngành
2.5. Triển vọng và dự báo
2.5.1. Động lực phát triển ngành
2.5.2. Dự báo triển vọng ngành
3. Phân tích doanh nghiệp
3.1. Giới thiệu doanh nghiệp
3.2. Phân tích tài chính
4. Phụ lục báo cáo tài chính
Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên
Công ty TNHH Canon Việt Nam
Công ty TNHH Samsung Electro-Mechanics Việt Nam
Công ty TNHH Intel Products Việt Nam
Công ty TNHH Si Flex Việt Nam
Công ty TNHH Interflex Vina
Công ty TNHH HOSIDEN Việt Nam
Công ty TNHH Mcnex Vina
Công ty TNHH Bhflex Vina
Công ty TNHH Power logics Vina

Biểu đồ 1. Tăng trưởng GDP, 2015 – Q3/2018
Biểu đồ 2. Giá trị sản xuất của ngành công nghiệp điện tử, 2009-2017e
Biểu đồ 3. Tỷ giá VND/USD, 2013 – 9/2018
Biểu đồ 4. Lãi suất bình quân, 2012 – 9T/2018
Biểu đồ 5. Năng xuất lao động tại Việt Nam, 2011-2017e
Biểu đồ 6 Tổng số dân và cơ cấu dân số trong độ tuổi lao động giai đoạn 2010-2017
Biểu đồ 7 Hàng hóa xuất khẩu nhiều nhất, 9T/2018e
Biểu đồ 8 Hàng hóa nhập khẩu nhiều nhất, 9T/2018e
Biểu đồ 9 Tỷ trọng giá trị xuất-nhập khẩu của Điện tử, Máy tính,
Điện thoại các loại và Linh kiện, 2010 – 9T/2018e
Biểu đồ 10 Đầu tư trực tiếp nước ngoài, 2014-Q3/2018e
Biểu đồ 11 Thu hút FDI theo lĩnh vực, 9T/2018e
Biểu đồ 12 Tiến trình hội nhập của Việt Nam từ năm 1995 cho đến nay
Biểu đồ 13 Mô hình mạng sản xuất hiện đại trong ngành điện tử
Biểu đồ 14 Tổng giá trị sản xuất linh kiện điện tử toàn cầu, 2010 – 2018f
Biểu đồ 15 Cơ cấu sản xuất  thiết bị điện tử và công nghệ thông tin toàn cầu theo loại, 2017e
Biểu đồ 16 Tốc độ tăng trưởng của ngành Điện tử toàn cầu theo khu vực,
2016-2018f
Biểu đồ 17 Thị phần thiết bị bán dẫn, 2017e
Biểu đồ 18 Doanh thu thiết bị bán dẫn toàn cầu theo tháng, 2015-2017
Biểu đồ 19 Doanh thu thiết bị bán dẫn theo từng loại sản phẩm, 2017e
Biểu đồ 20 Doanh số máy tính bảng thế giới, 9T/2017-9T/2018
Biểu đồ 21 Thị phần các hãng sản xuất máy tính bảng thế giới trong 9 tháng đầu năm, 2017-2018
Biểu đồ 22 Doanh số máy tính cá nhân thế giới, 9T/2017-9T/2018
Biểu đồ 23 Thị phần các hãng sản xuất máy tính cá nhân, 9T/2018
Biểu đồ 24 Doanh số điện thoại thông minh thế giới trong 9 tháng đầu năm,
2017-2018
Biểu đồ 25 Thị phần các hãng sản xuất điện thoại thông minh toàn cầu, 9T/2018
Biểu đồ 26 Thị phần một số mã HS tiêu biểu, 2012 – 2017
Biểu đồ 27 Giá trị nhập khẩu linh kiện điện tử thế giới, 2012 – 2017e
Biểu đồ 28 Chỉ số giá linh kiện điện tử thế giới, 2013 – 9/2018
Biểu đồ 29 Giá trung bình cảm biến và bộ nhớ qua các năm,
2011 – 2018
Biểu đồ 30 Doanh số thị trường bán dẫn tại các quốc gia sản xuất lớn nhất thế giới 2014-2018f
Biểu đồ 31 Giá trị sản xuất linh kiện điện tử của Nhật Bản, 2010 – 2017
Biểu đồ 32 Cơ cấu sản xuất thiết bị của Nhật Bản trong ngành điện tử và công nghệ thông tin, 2017e
Biểu đồ 33 Xuất – nhập khẩu linh kiện điện tử Nhật Bản, 2010 – 2017
Biểu đồ 34 Cơ cấu xuất, nhập khẩu Mạch tích hợp trong tổng kim ngạch xuất nhập khẩu linh kiện điện tử của Nhật Bản, 2010 – 2017
Biểu đồ 35 Doanh thu ngành Linh kiện điện tử Trung Quốc, 2011 – 2017
Biểu đồ 36 Quy mô thị trường thiết bị bán dẫn của Trung Quốc, 2010-2018f
Biểu đồ 37 Sản xuất Mạch tích hợp của Trung Quốc, 2010 – 2017
Biểu đồ 38 Thị phần doanh thu DRAM, 2015 – 2017
Biểu đồ 39 Giá trị thị trường và sản xuất linh kiện điện tử của Đài Loan, 2014 – 2017e
Biểu đồ 40 Xuất, nhập khẩu linh kiện điện tử của Đài Loan, 2014 – 2017e
Biểu đồ 41 Chuỗi giá trị ngành điện tử
Biểu đồ 42 Tỷ lệ nội địa hóa của doanh nghiệp điện tử Nhật Bản tại một số quốc gia, 2015
Biểu đồ 43 Chuỗi giá trị toàn cầu của Samsung và Việt Nam
Biểu đồ 44 Nguồn gốc máy móc công nghệ trong ngành Linh kiện phụ tùng Việt Nam, 2016
Biểu đồ 45 Áp dụng các tiêu chuẩn và công cụ quản lý hiện đại trong sản xuất Linh kiện phụ tùng tại Việt Nam, 2016
Biểu đồ 46 Giá nguyên liệu đầu vào (nhôm, đồng, sắt) linh kiện điện tử, 2012-9/2018
Biểu đồ 47 Giá nguyên liệu đầu vào (vàng, bạc, palladium) linh kiện điện tử, 2012-9/2018
Biểu đồ 48 Giá trị sản xuất ngành Linh kiện điện tử, 2011 – 9T/2018e
Biểu đồ 49 Cơ cấu sản xuất linh kiện điện tử theo từng loại, 9T/ 2018e
Biểu đồ 50 Chỉ số sản xuất công nghiệp ngành Linh kiện điện tử theo tháng,
2017 – 9T/2018
Biểu đồ 51 Cơ cấu nguồn cung các loại linh kiện điện tử 2015
Biểu đồ 52 Sản xuất điện thoại di động qua các tháng, 2017-2018
Biểu đồ 53 Cơ cấu sản xuất điện thoại của Việt Nam theo khu vực, 9T/2018
Biểu đồ 54 Số lượng doanh nghiệp và lao động trong ngành Linh kiện điện tử, 2010 – 2016
Biểu đồ 55 Phân loại doanh nghiệp linh kiện điện tử theo khu vực, 2016
Biểu đồ 56 Tổng vốn đầu tư và TSCĐ ngành Linh kiện điện tử, 2010 – 2016
Biểu đồ 57 Doanh thu và lợi nhuận của doanh nghiệp ngành Linh kiện điện tử, 2010 – 2016
Biều đồ 58 Giá trị tiêu thụ linh kiện điện tử, 2010 – 9T/2018e
Biểu đồ 59 Tỷ lệ sử dụng điện thoại thông minh ở Việt Nam theo khu vực, 2017
Biểu đồ 60 Xuất khẩu điện thoại các loại và linh kiện của Việt Nam qua các tháng năm 2017-2018
Biểu đồ 61 Cơ cấu thị trường điện thoại và linh kiện xuất khẩu, 9T/2018
Biểu đồ 62 Điện thoại di động nguyên chiếc và linh kiện điện thoại xuất khẩu của Việt Nam, 9T/2018  
Biểu đồ 63 Thị phần các hãng điện thoại tại thị trường châu Âu, 9T/2018
Biểu đồ 64 Kim ngạch nhập khẩu điện thoại và linh kiện điện thoại,
2010 – 9T/2018
Biểu đồ 65 Cơ cấu thị trường cung cấp điện thoại và linh kiện điện thoại cho Việt Nam, 9T/2018e        
Biểu đồ 66 Nhập khẩu điện thoại các loại và linh kiện, 9T/2018
Biểu đồ 67 Kim ngạch xuất khẩu máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện của Việt Nam, 2010- 9T/2018
Biểu đồ 68 Cơ cấu xuất khẩu máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện theo khối doanh nghiệp của Việt Nam, 9T/2018
Biểu đồ 69 Top 10 thị trường xuất khẩu máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện của Việt Nam, 9T/2018e
Biểu đồ 70 Top 10 các mặt hàng xuất khẩu có tỷ lệ FDI nhiều nhất, 9T/2018
Biểu đồ 71 Top 10 thị trường cung cấp máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện của Việt Nam, 9T/2018
Biểu đồ 72 Số lượng điện thoại thông minh và điện thoại chức năng, 2013-2019e
Biểu đồ 73 Doanh thu các nhóm hàng công nghệ điện tử trong nước, 9T/2018
Biểu đồ 74 Doanh thu và tăng tưởng thị trường thiết bị điện tử Việt Nam, Q3/2014 – Q3/2018
Biểu đồ 75 Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ, 2016 – 2017
Biểu đồ 76 Doanh thu Samsung Bác Ninh và Samsung Thái Nguyên,
2011 – 2017
Biểu đồ 77 LN gộp và tỷ suất lợi nhuận gộp của doanh nghiệp, 2016-2017
Biểu đồ 78 CP bán hàng và CP quản lý doanh nghiệp, 2017
Biểu đồ 79 Cơ cấu tài sản, 2017
Biểu đồ 80 Cơ cấu nguồn vốn, 2017
Biểu đồ 81 Khả năng thanh toán, 2017
Biểu đồ 82 Hiệu quả sử dụng tài sản, 2017

Bảng 1 Các dự án FDI lớn trong lĩnh vực điện tử tại Việt Nam
Bảng 2 Cam kết cắt giảm thuế nhập khẩu trong WTO đối với các sản phẩm điện tử
Bảng 3 Giá trị sản xuất và xuất – nhập khẩu linh kiện điện tử của Hàn Quốc,
2014 – 2017e
Bảng 4 Danh sách 10 nhà cung cấp thiết bị bán dẫn có doanh thu lớn nhất toàn cầu năm 2016-2017
Bảng 5 Danh mục yêu cầu của các TĐĐQG đối với nhà cung cấp linh kiện
Bảng 6 Kim loại có trong một số linh kiện điện tử
Bảng 7 Sản lượng sản xuất linh kiện điện tử tại Việt Nam, 2010 – 9T/2018e
Bảng 8 Sản lượng một số chủng loại máy tính, sản phẩm điện tử và linh kiện theo khu vực, 8T/2018
Bảng 9 Một số dự án FDI đầu tư vào ngành Linh kiện điện tử, 2014 – 2018
Bảng 10 Sản lượng tiêu thụ một số chủng loại máy tính, sản phẩm điện tử và linh kiện theo khu vực, 7T/2018
Bảng 11 Nhu cầu các sản phẩm linh kiện điện tử của Canon Việt Nam
Bảng 12 Nhu cầu các sản phẩm linh kiện của Intel
Bảng 13 Top 15 doanh nghiệp xuất khẩu điện thoại các loại và linh kiện đạt kim ngạch lớn nhất, 9T/2018
Bảng 14 Top 10 doanh nghiệp nhập khẩu điện thoại các loại và linh kiện đạt kim ngạch lớn nhất, 9T/2018
Bảng 15 Chủng loại máy tính, sản phẩm điện tử và linh kiện xuất khẩu chủ yếu, 8T/2018
Bảng 16 Top 10 doanh nghiệp xuất khẩu máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện đạt kim ngạch lớn nhất, 6T/2018
Bảng 17 Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện nhập khẩu, 8T/2018
Bảng 18 Mức lương tối thiểu theo khu vực tại Việt Nam từ 1/1/2018
Bảng 19 Các chỉ tiêu đánh giá hoạt động, 2017