NGÀNH HÓA DẦU VIỆT NAM

Hóa dầu và lọc dầu là hai lĩnh vực trong ngành công nghiệp chế biến dầu khí. Hai lĩnh vực này là hai giai đoạn nối tiếp và đan xen nhau của toàn bộ ngành công nghiệp chế biến dầu khí. Hóa dầu là một ngành công nghiệp nặng đóng vai trò quan trọng trong quá trình phát triển của nhiều quốc gia trên thế giới, cung cấp nguồn nguyên liệu dồi dào cho nhiều ngành công nghiệp khác như ngành nhựa, may mặc, hóa chất,…

Nguyên liệu đầu vào của ngành hóa dầu là các sản phẩm của ngành dầu khí, cụ thể là sản phẩm của nhà máy lọc dầu và các nhà máy chế biến, xử lý khí thiên nhiên như naphtha, ethane, propane, LPG. Sản phẩm của ngành hóa dầu bao gồm các loại sản phẩm sơ cấp là các monomer như ethylene, propylNaphtaene, butadiene, bezene, xylen, toluene, methanol… và các sản phẩm thứ cấp là các polymer như polyethylene, polypropylene, LDPE,…

Trong giai đoạn 2012 – 2022e, sản lượng sản xuất các sản phẩm sơ cấp ngành hóa dầu toàn cầu ước tính tăng trưởng với CAGR = 4.29%. Năm 2017, sản lượng sản xuất sản phẩm hóa dầu sơ cấp đạt khoảng xxx.x triệu tấn. Năm 2016, tổng sản lượng sản xuất trên polymer thế giới khoảng 335 triệu tấn, tốc độ tăng trưởng kép hàng năm đạt 5.2% trong giai đoạn 2010 – 2016. Nhu cầu tiêu thụ các sản phẩm hóa dầu có xu hướng tăng qua các năm.

Nhìn chung, năm 2017, theo chỉ số hóa dầu toàn cầu Platts (PGPI) giá các sản phẩm hóa dầu tăng nhẹ trong khoảng từ tháng 1 đến tháng 3, sau đó giảm từ tháng 4 – 7 và tăng trở lại từ tháng 8 đến cuối năm. Trong quý I năm 2018, các chỉ số PGPI đang có dấu hiệu hạ nhiệt do ảnh hưởng của giá dầu thô. Hiện tại, gần như các hoạt động lọc hóa dầu Việt Nam đều được cung cấp bởi nhà máy lọc dầu Dung Quất của PVN, với phần còn lại đến từ nhà máy lọc dầu Cát Lái với công suất khoảng 2,000 thùng/ngày. Công suất lọc hóa dầu của Việt Nam có thể tăng gấp ba lần trong năm năm tới, từ 140,000 thùng/ngày vào năm 2016 lên xxx,xxx thùng/ngày vào năm 2020, với hai nhà máy lọc dầu mới Nghi Sơn (200,000 thùng/ngày) và Vũng Rô (160,720 thùng/ngày), dự kiến đi vào hoạt động vào năm 2017 và 2018.

Nhu cầu sử dụng các sản phẩm hoá dầu cao nhưng năng lực sản xuất trong nước chưa thể đáp ứng được. Theo Hiệp hội Bao bì Việt Nam (VIPAS), trong những năm gần đây, ngành bao bì nhựa cũng đã phát triển mạnh với tốc độ tăng trưởng bình quân hơn 25%/năm do ngành lương thực, thực phẩm tăng trưởng tốt. Đây sẽ là động lực phát triển cho ngành hóa dầu trong nước khi nhu cầu tiêu thụ ngày càng gia tăng.

 

Danh mục từ viết tắt
Tóm tắt báo cáo
1. Môi trường kinh doanh
1.1 Tình hình kinh tế vĩ mô
1.2 Khung pháp lý
1.3 Tác động của các Hiệp định thương mại
2. Thị trường thế giới
2.1 Giới thiệu chung về ngành hóa dầu
2.2 Quy trình và công nghệ sản xuất
2.3 Nguyên liệu đầu vào
2.4 Sản xuất
2.5 Tiêu thụ
2.6 Xuất nhập khẩu
2.7 Diễn biến giá
2.8 Thực trạng tại một số nước tiêu biểu
3. Thị trường Việt Nam
3.1 Lịch sử ngành hóa dầu Việt Nam
3.2 Vai trò của ngành hóa dầu
3.3 Nguyên liệu đầu vào
3.4 Sản xuất
3.5 Tiêu thụ
3.6 Xuất nhập khẩu
Xuất khẩu
Nhập khẩu
3.7 Diễn biến giá
4. Phân tích rủi ro
4.1 Rủi ro ngành
4.2 Phân tích SWOT
5. Quy hoạch ngành
5.1 Quy hoạch ngành dầu khí
5.2 Quy hoạch ngành hóa dầu
5.3 Quy hoạch ngành hóa chất
6. Triển vọng và dự báo
6.1 Triển vọng
6.2 Dự báo
7. Phân tích doanh nghiệp
7.1 Giới thiệu doanh nghiệp
7.2 Phân tích tài chính
Phụ lục báo cáo tài chính

Công ty TNHH MTV Lọc – Hóa dầu Bình Sơn
Công ty TNHH Hưng Nghiệp Formosa
Công ty TNHH Nhựa và Hóa chất TPC Vina
Công ty TNHH Hóa Chất AGC Việt Nam
Công ty TNHH Polysterene Việt Nam

Danh mục biểu đồ
Biểu đồ 1: Tốc độ tăng trưởng GDP theo quý, 2015 – Q2/2018
Biểu đồ 2: GDP theo giá hiện hành và GDP bình quân đầu người, 2013 – Q2/2018
Biểu đồ 3: Tỷ giá VND/USD, 2015 – Q2/2018
Biểu đồ 4: Tỷ giá CNY/VND, 2013 – Q2/2018
Biểu đồ 5: Thu hút FDI theo lĩnh vực, Q2/2018
Biểu đồ 6: Diễn biến giá khí tự nhiên thế giới, 2012 – 2017
Biểu đồ 7: Nguồn cung dầu thế giới, 2006 – Q2/2018e
Biểu đồ 8: Nguồn cung dầu mỏ Q2/2018 chia theo khu vực
Biểu đồ 9: Sản xuất khí tự nhiên, 2010 – 2016
Biểu đồ 10: Cơ cấu sản xuất khí tự nhiên thế giới, 2016
Biểu đồ 11: Sản lượng than toàn cầu, 2011 – 2016e
Biểu đồ 12: Trữ lượng than thế giới tính hết năm 2015
Biểu đồ 13: Cơ cấu nguyên liệu sản xuất Monomer, 2017e
Biểu đồ 14: Cơ cấu tiêu thụ Naphtha trên thế giới, 2016e
Biểu đồ 15: Các sản phẩm thu được từ chưng cất Naphtha, 2015
Biểu đồ 16: Cơ cấu tiêu thụ ethane theo khu vực, 2016e
Biểu đồ 17: Sản phẩm thu được từ chưng cất Ethane, 2015
Biểu đồ 18: Năng lực sản xuất một số sản phẩm hóa dầu* cơ bản theo khu vực, 2015 – 2020e
Biểu đồ 19: Cung ethylene toàn cầu, 2010 – 2017f
Biểu đồ 20: Năng lực sản xuất ethylene toàn cầu theo khu vực, 2016e
Biểu đồ 21: Cung Propylene toàn cầu, 2010 – 2017f
Biểu đồ 22: Cơ cấu sản xuất Propylene theo khu vực, 2016
Biểu đồ 23: Năng lực và sản xuất Butadiene toàn cầu, 2011 – 2015
Biểu đồ 24: Cơ cấu sản xuất Butadien theo quốc gia, 2015
Biểu đồ 25: Cung – cầu benzene toàn cầu, 2012 – 2017F
Biểu đồ 26: Công suất sản xuất benzen toàn cầu, 2016 – 2019e
Biểu đồ 27: Sản lượng sản xuất polymer toàn cầu, 2009 – 2016e
Biểu đồ 28: Cơ cấu sản xuất polymer theo khu vực, 2016
Biểu đồ 29: Cầu ethylene toàn cầu, 2010 – 2017f
Biểu đồ 30: Năng lực sản xuất và nhu cầu ethylene theo khu vực, 2015
Biểu đồ 31: Cơ cấu ứng dụng của Ethylene trong sản xuất nguyên liệu nhựa, 2016
Biểu đồ 32: Cơ cấu thị trường tiêu thụ ethylene dichloride, 2016
Biểu đồ 33: Cầu Propylene toàn cầu, 2010 – 2017f
Biểu đồ 34: Cơ cấu sử dụng Propylene, 2015
Biểu đồ 35: Cơ cấu tiêu thụ propylene toàn cầu, 2013
Biểu đồ 36: Cơ cấu tiêu thụ propylene, 2023e
Biểu đồ 37: Cơ cấu tiêu thụ Butadiene theo sản phẩm, 2017
Biểu đồ 38: Cơ cấu tiêu thụ SBR theo khu vực, 2017
Biểu đồ 39: Cơ cấu sử dụng benzene trên thế giới, 2015
Biểu đồ 40: Cơ cấu tiêu thụ VCM theo khu vực, 2016e
Biểu đồ 41: Nhu cầu tiêu thụ Polymer trên thế giới, 2010 – 2016e
Biểu đồ 42: Nhu cầu tiêu thụ Polymer theo khu vực 2016
Biểu đồ 43: Tiêu thụ polymer theo chủng loại, 2016
Biểu đồ 44: Cơ cấu tiêu thụ PP toàn cầu theo quốc gia, 2015
Biểu đồ 45: Nhu cầu PE theo khu vực, 2016
Biểu đồ 46: Cơ cấu tiêu thụ Polymer theo lĩnh vực 2015
Biểu đồ 47: Tiêu thụ nhựa bình quân đầu người, 2015
Biểu đồ 48: Cơ cấu xuất khẩu ethylene toàn cầu, 2016
Biểu đồ 49: Thương mại ethylene toàn cầu, 2011 – 2017
Biểu đồ 50: Cơ cấu nhập khẩu ethylene toàn cầu, 2016
Biểu đồ 51: Thương mại propylene toàn cầu, 2011 – 2017
Biểu đồ 52: Thương mại benzene toàn cầu 2011 – 2017e
Biểu đồ 53: Cơ cấu thị trường xuất khẩu polymer, 2016
Biểu đồ 54: Cơ cấu thị trường nhập khẩu polymer, 2016
Biểu đồ 55: Xuất khẩu polymer toàn cầu, 2012 – 2017e
Biểu đồ 56: Chỉ số PGPI thế giới, 3/2017 – 3/2018
Biểu đồ 57: Chỉ số PGPI trung bình tháng, 11/2017 – 03/2018
Biểu đồ 58: Chỉ số IPEX của thế giới và khu vực, 2008- 3/2018
Biểu đồ 59: Biến động giá monomer, 2/2016 – 1/2017
Biểu đồ 60: Giá propylene toàn cầu, 3/2017 – 3/2018
Biểu đồ 61: Giá ethylene toàn cầu, 3/2017 – 3/2018
Biểu đồ 62: Biến động giá Toluene, 3/2017 – 3/2018
Biểu đồ 63: Biến động giá Benzene, 3/2017 – 3/2018
Biểu đồ 64: Biến động giá butadiene, 1/2011 – 1/2017
Biểu đồ 65: Biến động giá Polymer, 5/2015 – 4/2018
Biểu đồ 66: Sản lượng sản xuất Polymer của Châu Âu, 2011 – 2017f
Biểu đồ 67: Cơ cấu sử dụng Polymer tại châu Âu theo lĩnh vực, 2016
Biểu đồ 68: Cơ cấu tiêu thụ Polymer theo quốc gia tại châu Âu, 2016
Biểu đồ 69: Cơ cấu sử dụng polymer tại châu Âu theo chủng loại, 2016
Biểu đồ 70: Sản lượng sản xuất Polymer tại Mỹ, 2008 – 2016
Biểu đồ 71: Sản xuất và tiêu thụ PVC tại Trung Quốc, 2010 – 2025f
Biểu đồ 72: Sản xuất và tiêu thụ Polyolefin của Malaysia, 2009 – 2013
Biểu đồ 73: Sản xuất và tiêu thụ Polypropylene của Thái Lan, 2009 – 2013
Biểu đồ 74: Dự báo cung – cầu than, 2015 – 2030
Biểu đồ 75: Diễn biến giá than 10/2012 – 3/2018
Biểu đồ 76: Trữ lượng Quặng thăm dò năm 2014
Biểu đồ 77: Dự báo nhu cầu Quặng cho phân bón, 2015 – 2030
Biểu đồ 78: Tiêu thụ khí tự nhiên của Việt Nam, 2010 – Q2/2018
Biểu đồ 79: Tiêu thụ dầu thô của Việt Nam, 2010 – Q2/2018
Biểu đồ 80: Cơ cấu sử dụng khí tự nhiên, 2017e
Biểu đồ 81: Sản xuất và tiêu thụ LPG, 2009 – Q2/2018
Biểu đồ 82: Cơ cấu tiêu thụ LPG, 2016
Biểu đồ 83: Sản xuất polymer tại Việt Nam, 2010 – Q2/2018
Biểu đồ 84: Khả năng sản xuất nội địa đáp ứng nhu cầu một số polymer 2017
Biểu đồ 85: Sản lượng sản xuất Polypropylene, 2010 – Q2/2018
Biểu đồ 86: Cơ cấu doanh thu nhóm ngành tiêu thụ sản phẩm hóa dầu, 2016
Biểu đồ 87: Nhu cầu Polypropylene, 2010 – 9T/2017
Biểu đồ 88: Tiêu thụ Polymer tại Việt Nam, 2010 – 2018e
Biểu đồ 89: Cơ cấu tiêu thụ polymer theo ứng dụng, Q2/2018e
Biểu đồ 90: Giá trị xuất khẩu polymer, 2012 – Q2/2018e
Biểu đồ 91: Cơ cấu thị trường xuất khẩu polymer theo giá trị, 2018
Biểu đồ 92: Cơ cấu thị trường xuất khẩu polymer theo khối lượng, Q2/2018
Biểu đồ 93: Cơ cấu thị trường xuất khẩu polymer theo loại, 2018
Biểu đồ 94: Giá trị xuất khẩu PP và PE, 2012 – 2017
Biểu đồ 95: Nhập khẩu một số monomer, 2012 – 6T/2017e
Biểu đồ 96: Nhập khẩu polymer, 2012 – Q2/2018
Biểu đồ 97: Cơ cấu nhập khẩu polymer, Q2/2018
Biểu đồ 98: Nhập khẩu một số hợp chất thơm, 2013 – 6T/2017e
Biểu đồ 99: Thị trường nhập khẩu PE, 6T/2017e
Biểu đồ 100: Cơ cấu nhập khẩu PE theo chủng loại, 6T/2017e
Biểu đồ 101: Thị trường nhập khẩu PP, 6T/2017e
Biểu đồ 102: Diễn biến giá polymer trong nước, 7/2016 – 6/2017
Biểu đồ 103: Dự báo tăng trưởng GDP và một số ngành công nghiệp, 2014 – 2018f
Biểu đồ 104: Tăng trưởng nhu cầu tiêu thụ PP và PE toàn cầu, 2014 – 2019
Biểu đồ 105: Dự báo công suất sản xuất PP và PVC, 2016 – 2021f
Biểu đồ 106: Doanh thu thuần, 2015 – 2016
Biểu đồ 107: Lợi nhuận gộp, 2015 – 2016
Biểu đồ 108: Tỷ suất lợi nhuận gộp, 2015 – 2016
Biểu đồ 109: Khả năng thanh toán, 2015 – 2016
Biểu đồ 110: Khả năng trả nợ, 2016
Biểu đồ 111: Vòng quay tổng tài sản, 2015 – 2016
Biểu đồ 112: Vòng quay tài sản cố định, 2015 – 2016
Biểu đồ 113: Chi phí bán hàng, 2015 – 2016
Biểu đồ 114: Chi phí quản lý doanh nghiệp, 2015 – 2016
Biểu đồ 115: Tỷ suất lợi nhuận, 2015 – 2016
Danh mục bảng
Bảng 1: Công suất sản xuất butadiene của một số công ty trên thế giới
Bảng 2: Biến động giá một số sản phẩm hóa dầu toàn cầu, 11/2017 – 3/2018
Bảng 3: Các dự án lọc hóa dầu đang triển khai tại ViệtNam
Bảng 4: Các dự án hóa dầu dự kiến đi vào hoạt động, 2017 – 2018
Bảng 5: Sản lượng sản xuất một số sản phẩm hóa dầu khác, 2012 – 2016e
Bảng 6: Tiêu thụ một số sản phẩm hóa dầu khác, 2012 – 2016e
Bảng 7: Ứng dụng của một số sản phẩm hóa dầu
Bảng 8: Các doanh nghiệp xuất khẩu hạt nhựa lớn trong quý I năm 2018
Bảng 9: Top doanh nghiệp xuất nhẩu PE nhiều nhất, quý I năm 2018
Bảng 10: Top doanh nghiệp xuất nhẩu PP nhiều nhất, quý I năm 2018
Bảng 11: Nhập khẩu một số loại polymer, 2012 – Q2/2018e
Bảng 12: Top các doanh nghiệp nhập khẩu nguyên liệu nhựa nhiều nhất quý I năm 2018
Biểu đồ 13: Top Doanh nghiệp nhập khẩu PE nhiều nhất, quý I năm 2018
Biểu đồ 14: Top Doanh nghiệp nhập khẩu PP nhiều nhất, quý I năm 2018
Bảng 15: Các dự án lọc hóa dầu, 2011 – 2020
Bảng 16: Dự báo nhu cầu sử dụng lốp xe tại Việt Nam, 2013 – 2018f
Bảng 17: Công suất sản xuất một số loại hóa chất cơ bản (Ethylene, Propylene, Methanol, Benzene, Paraxylene, Chlorine)
Bảng 18: Một số dự án lọc hóa dầu đang và sẽ triển khai tại Việt Nam, 2010 – 2020
Bảng 19: Top các công ty lớn trong ngành lọc dầu tại Việt Nam