Ngành hóa dầu của Việt Nam hiện nay có quy mô và năng lực còn rất nhỏ. Hiện tại, gần như các hoạt động lọc hóa dầu Việt Nam đều được cung cấp bởi nhà máy lọc dầu Dung Quất của PVN, với phần còn lại đến từ nhà máy lọc dầu Bà Rịa – Vũng Tàu với công suất khoảng 2,000 thùng/ngày và chưa đáp ứng được nhu cầu sử dụng ngày càng cao. Hầu hết các sản phẩm cung cấp ra thị trường đều thuộc các doanh nghiệp liên doanh với các tập đoàn lớn của nước ngoài. Trong những năm gần đây, Việt Nam liên tiếp ra đời hàng loạt dự án nhà máy lọc hóa dầu quy mô hàng tỷ USD. Công suất lọc hóa dầu của Việt Nam có thể tăng gấp ba lần trong năm năm tới, từ 140,000 thùng/ngày vào năm 2016 lên 500,720 thùng/ngày vào năm 2020, với hai nhà máy lọc dầu mới Nghi Sơn (200,000 thùng/ngày) và Vũng Rô (160,720 thùng/ngày), dự kiến đi vào hoạt động vào năm 2018.

Danh mục từ viết tắt
Tóm tắt báo cáo
I. Môi trường kinh doanh
1.1 Tình hình kinh tế vĩ mô
1.2 Khung pháp lý
1.3 Tác động của các Hiệp định thương mại
2. Thị trường thế giới
2.1 Giới thiệu chung về ngành hóa dầu
2.2 Quy trình và công nghệ sản xuất
2.3 Nguyên liệu đầu vào
2.4 Sản xuất
2.5 Tiêu thụ
2.6 Xuất nhập khẩu
2.7 Diễn biến giá
2.8 Thực trạng tại một số nước tiêu biểu
3. Thị trường Việt Nam
3.1 Lịch sử ngành hóa dầu Việt Nam
3.2 Vai trò của ngành hóa dầu
3.3 Nguyên liệu đầu vào
3.4 Sản xuất
3.5 Tiêu thụ
3.6 Xuất nhập khẩu
Xuất khẩu
Nhập khẩu
3.7 Diễn biến giá
4. Phân tích rủi ro
4.1 Rủi ro ngành
4.2 Phân tích SWOT
5. Quy hoạch ngành
5.1 Quy hoạch ngành dầu khí
5.2 Quy hoạch ngành hóa dầu
5.3 Quy hoạch ngành hóa chất
6. Triển vọng và dự báo
6.1 Triển vọng
6.2 Dự báo
7. Phân tích doanh nghiệp
7.1 Giới thiệu doanh nghiệp
7.2 Phân tích tài chính
Phụ lục báo cáo tài chính
Công ty TNHH Một Thành Viên Lọc – Hoá dầu Bình Sơn
Công ty TNHH Hưng Nghiệp Formosa
Công ty TNHH Nhựa và Hóa chất TPC VINA
Công ty TNHH Hóa chất AGC Việt Nam
Công ty TNHH Polystyrene Việt Nam