NGÀNH HỒ TIÊU VIỆT NAM

Hồ tiêu là gia vị thông dụng nhất trên thế giới hiện nay, là loại gia vị cao cấp, chiếm vai trò chủ đạo (khoảng 34%) trong tổng giá trị sản lượng gia vị được buôn bán trên thế giới. Nhu cầu tiêu thụ hồ tiêu trên thế giới đang tăng dần khiến cho hoạt động thương mại về hồ tiêu cũng sôi động. Giá hồ tiêu thế giới biến động dựa vào biến động giá tại các nước xuất khẩu hồ tiêu lớn như: Việt Nam, Brazil, Indonesia, Ấn Độ.

Ngành hồ tiêu là một trong những ngành nông nghiệp có đóng góp quan trọng vào toàn ngành nông nghiệp của Việt Nam. Diện tích hồ tiêu tại Việt Nam đã liên tục tăng trưởng mạnh từ năm 2012 đến năm 2018 với tốc độ trưởng hàng năm kép CAGR đạt 20.24% do giá hồ tiêu trong giai đoạn 2012 – 2015 tăng mạnh mẽ đã khiến nông dân tại các vùng trồng hồ tiêu liên tục mở rộng diện tích cây trồng mới.
Sản lượng hồ tiêu của Việt Nam đã tăng trưởng liên tục với tốc độ tăng trưởng kép CAGR ước tính đạt 12.1% trong giai đoạn 2012 – 2018 và đang chiếm 40% tổng sản lượng hồ tiêu toàn cầu, trong đó hồ tiêu đen chiếm tỷ trọng chủ yếu với 89% tổng sản tượng.

Quý 1/2019, sản lượng hồ tiêu xuất khẩu hồ tiêu các loại ước tính tăng 19.3% so với cùng kỳ năm 2018. Tổng kim ngạch xuất khẩu giảm 17.7% so với quý 1/2018. Mặc dù sản lượng xuất khẩu hồ tiêu của Việt Nam liên tục gia tăng trong những năm qua và trở thành nước xuất khẩu hồ tiêu lớn nhất thế giới, tuy nhiên xuất khẩu hồ tiêu của Việt Nam trong năm 2019 được dự báo sẽ khó khăn khi cung đang vượt quá cầu.

Giá xuất khẩu bình quân hồ tiêu của Việt Nam tăng mạnh trong giai đoạn năm 2012 đến năm 2015, sau đó giảm mạnh liên tiếp từ cuối năm 2015 đến nay. Tính chung trong cả 3 tháng đầu năm 2019, giá hồ tiêu xuất khẩu giảm 28% so với cùng kỳ năm ngoái, dẫn đến sự sụt giảm doanh thu năm 2018 của nhiều doanh nghiệp trong ngành.

Danh mục từ viết tắt
Tóm tắt báo cáo
1. Môi trường kinh doanh
1.1. Kinh tế vĩ mô
1.2. Khung pháp lý
1.3. Tác động của các Hiệp định thương mại
2. Thị trường hồ tiêu thế giới
2.1. Thực trạng sản xuất
2.1.1. Định nghĩa và phân loại
2.1.2. Sản xuất
2.2. Tiêu thụ
2.3. Xuất nhập khẩu hồ tiêu
2.3.1. Xuất khẩu
2.3.2. Nhập khẩu
2.4. Diễn biến giá một số loại hồ tiêu
2.5. Thị trường hồ tiêu tại một số quốc gia
3. Thị trường hồ tiêu Việt Nam
3.1. Lịch sử hình thành phát triển của ngành
3.2. Chuỗi giá trị ngành
3.3. Quy trình và công nghệ sản xuất
3.4. Thực trạng sản xuất
3.5. Tiêu thụ
3.6. Xuất nhập khẩu hồ tiêu
3.7. Diễn biến giá một số loại hồ tiêu
3.8. Hình thức mua bán và thanh toán
4. Tổng quan ngành
4.1. Rủi ro và SWOT
4.1.1. Rủi ro
4.1.2. SWOT
4.2. Quy hoạch và dự báo phát triển ngành hồ tiêu
4.2.1. Quy hoạch ngành
4.2.2. Dự báo
5. Phân tích doanh nghiệp
5.1. Giới thiệu doanh nghiệp
5.2. Phân tích doanh nghiệp
6. Phụ lục

Công ty TNHH Olam Việt Nam
Công ty Cổ phần Tập đoàn Intimex
Công ty TNHH Một Thành Viên Xuất Nhập Khẩu 2-9 Đắk Lắk
Công ty cổ phần Phúc Sinh
Công ty cổ phần thương mại dịch vụ XNK Trân Châu
Công ty TNHH chế biến gia vị Nedsprice Việt Nam
Công ty TNHH Hương Gia Vị Sơn Hà
Công Ty Cổ Phần Liên Thành
Công ty TNHH MTV Nông sản DK
Công ty TNHH Harris Freeman Việt Nam

Danh mục biểu đồ
Biểu đồ 1: Tốc độ tăng trưởng GDP theo quý, 2016 – 2019
Biểu đồ 2: Giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản trong quý 1 (theo giá so sánh năm 2010), 2016 – 2019
Biểu đồ 3: Tỷ giá VND/USD, 1/2013 – 3/2019
Biểu đồ 4: Lãi suất bình quân, 2012 – 3T/2019
Biểu đồ 5: Xuất nhập khẩu hàng hóa, 2016 – Q1/2019
Biểu đồ 6: Tỷ trọng giá trị ngành hồ tiêu đóng góp vào kim ngạch xuất khẩu Việt Nam, 2010-Q1/2019
Biểu đồ 7: Tăng trưởng diện tích trồng cây hồ tiêu thế giới mới qua các năm, 2014-2018
Biểu đồ 8: Sản lượng hồ tiêu thế giới theo từng loại, 2013-2019f
Biểu đồ 9: Cơ cấu sản lượng hồ tiêu đen thế giới theo quốc gia, 2018
Biểu đồ 10: Cơ cấu sản lượng hồ tiêu trắng thế giới theo quốc gia, 2018
Biểu đồ 11: Cơ cấu tiêu thụ hồ tiêu theo khu vực, 2018
Biểu đồ 12: Tiêu thụ hồ tiêu thế giới, 2012 – 2018
Biểu đồ 13: Tiêu thụ hồ tiêu của các quốc gia sản xuất hồ tiêu lớn nhất thế giới, 2017 – 2019f
Biểu đồ 14: Sản lượng và tăng trưởng xuất khẩu hồ tiêu thế giới, 2010 – 2018
Biểu đồ 15: Cơ cấu nhập khẩu hồ tiêu thế giới theo sản lượng (tấn), 2018
Biểu đồ 16: Sản lượng và tăng trưởng nhập khẩu hồ tiêu thế giới, 2012 – 2018
Biểu đồ 17: Giá xuất khẩu bình hồ tiêu tại các quốc gia sản xuất chính theo tháng, 2/2016-12/2018
Biểu đồ 18: Diễn biến giá tiêu Ấn Độ trên sản NCDEX, Ấn Độ, 1/2017-12/2018
Biểu đồ 19: Cơ cấu sản lượng hồ tiêu tại Indonesia theo loại sản phẩm, 2018e
Biểu đồ 20: Sản lượng hồ tiêu Indonesia, 2011 – 2018
Biểu đồ 21: Cơ cấu sản lượng hồ tiêu tại Indonesia theo khu vực, 2018e
Biểu đồ 22: Xuất nhập khẩu hồ tiêu Indonesia, 2010-2018
Biểu đồ 23: Sản lượng sản xuất hồ tiêu Ấn Độ, 2011 – 2018e
Biểu đồ 24: Sản lượng sản xuất hồ tiêu Ấn Độ, 2011 – 2018e
Biểu đồ 25: Cơ cấu thị trường nhập khẩu hồ tiêu của Ấn Độ, 2017
Biểu đồ 26: Sản lượng xuất nhập khẩu hồ tiêu của Ấn Độ, 2012-2018
Biểu đồ 27: Cơ cấu thị trường xuất khẩu hồ tiêu sang Ấn Độ, 2017
Biểu đồ 28: Sản lượng sản xuất và tiêu thụ hồ tiêu Brazil, 2011 – 2018
Biểu đồ 29: Cơ cấu sản xuất hồ tiêu theo loại, 2018e
Biểu đồ 30: Cơ cấu xuất khẩu hồ tiêu Brazil theo từng loại, 2017
Biểu đồ 31: Xuất nhập khẩu hồ tiêu của Brazil theo tháng, 2010 -2017
Biểu đồ 32: Cơ cấu quốc gia nhập khẩu hồ tiêu của Brazil, 2017
Biểu đồ 33: Cơ cấu trồng hồ tiêu tại Việt Nam, 2017
Biểu đồ 34: Diện tích trồng hồ tiêu tại Việt Nam, 2009 – 2018e
Biểu đồ 35: Sản lượng sản xuất hồ tiêu Việt Nam, 2012 – 2018
Biểu đồ 36: Cơ cấu sản xuất hồ tiêu theo từng loại, 2018
Biểu đồ 37: Cơ cấu phân bổ sản lượng hồ tiêu Việt Nam, 2018
Biểu đồ 38: Sản lượng tiêu thụ hồ tiêu Việt Nam, 2011-2018e
Biểu đồ 39: Sản lượng và kim ngạch xuất khẩu hồ tiêu Việt Nam, 2011 – 3T/2019
Biểu đồ 40: Cơ cấu thị trường xuất khẩu hồ tiêu của Việt Nam, 3M/2019
Biểu đồ 41: Sản lượng xuất khẩu theo quốc gia, 2018 – 3T/2019
Biểu đồ 42: Cơ cấu xuất khẩu hồ tiêu theo loại, 2018e
Biểu đồ 43: Cơ cấu xuất khẩu hồ tiêu theo công đoạn chế biến, 2018e
Biểu đồ 44: Xuất khẩu hồ tiêu theo loại hình doanh nghiệp, 2013 – 2018
Biểu đồ 45: Top 10 doanh nghiệp xuất khẩu hồ tiêu lớn nhất Việt Nam (theo giá trị), 2018
Biểu đồ 46: Cơ cấu nhập khẩu hồ tiêu Việt Nam, 2018
Biểu đồ 47: Nhập khẩu hồ tiêu Việt Nam, 2010 – 2018
Biểu đồ 48: Giá xuất khẩu hồ tiêu bình quân theo tháng, 1/2017 – 3/2019
Biểu đồ 49: Giá xuất khẩu hồ tiêu của Việt Nam, 1/2018-3/2019
Biểu đồ 50: Giá bán buôn hạt tiêu đen tháng, 1/2017-3/2019
Biểu đồ 51: Giá bán buôn hạt tiêu đen theo tuần tháng 1/2019 – 3/2019
Biểu đồ 52: Dự báo sản lượng xuất khẩu hồ tiêu, 2015-2020f
Biểu đồ 53: Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ, 2017-2018
Biểu đồ 54: Lợi nhuận gộp và tỷ suất lợi nhuận gộp của doanh nghiệp, 2017-2018
Biểu đồ 55: Chi phí bán hàng/Doanh thu thuần, 2017-2018
Biểu đồ 56: Chi phí quản lý doanh nghiệp/Doanh thu thuần, 2017-2018
Biểu đồ 57: Chi phí tài chính/Doanh thu thuần, 2017-2018
Biểu đồ 58: Cơ cấu tài sản, 2018
Biểu đồ 59: Cơ cấu nguồn vốn, 2018
Biểu đồ 60: Khả năng thanh toán, 2017-2018
Biểu đồ 61: Hiệu quả sử dụng tài sản, 2018

Danh mục bảng
Bảng 1: Đặc điểm khác nhau của tiêu đen và tiêu trắng
Bảng 2: Top quốc gia xuất khẩu hồ tiêu lớn nhất thế giới theo sản lượng (tấn), 2017-2018
Bảng 3: Thời gian thu hoạch tiêu ở các nước sản xuất chính trên thế giới
Bảng 4: Bảng tên thiết bị trong dây chuyền chế biến hạt tiêu đen
Bảng 5: Các chỉ tiêu vật lý của hạt tiêu đen
Bảng 6: Các chỉ tiêu hóa học của hạt tiêu đen
Bảng 7: Bảng tiêu chuẩn ASTA
Bảng 8: Tiêu chuẩn IPC đối với tiêu đen
Bảng 9: Tiêu chuẩn IPC đối với tiêu trắng
Bảng 10: Top quốc gia nhập khẩu hồ tiêu theo giá trị (USD), 2016 – 2017
Bảng 11: Thời gian và tiến độ thu hoạch hồ tiêu của các vùng tiêu Việt Nam
Bảng 12: TOP CÁC DOANH NGHIỆP XUẤT KHẨU HỒ TIÊU TIÊU BIỂU 2017
Bảng 13: Các chỉ tiêu đánh giá khả năng sinh lời của doanh nghiệp, 2018