NGÀNH HẠT NHỰA NGUYÊN SINH VÀ CAO SU TỔNG HỢP VIỆT NAM

Hạt nhựa nguyên sinh và cao su tổng hợp là những nguyên liệu đầu vào quan trọng cho nhiều ngành công nghiệp, đặc biệt là ngành nhựa và xe hơi. Sản lượng cao su tổng hợp sản xuất và tiêu thụ trong năm 9T/2018 lần lượt là 11,403 và 11,578 nghìn tấn. Thị trường cao su tổng hợp toàn cầu được kỳ vọng sẽ tiếp tục tăng trưởng với tốc độ tăng trưởng kép hàng năm đạt 5.1% trong giai đoạn 2015 – 2023.

Ước tính trong Q1/2019, sản lượng tiêu thụ polymer Việt Nam tăng 5.4% so với cùng kỳ năm 2018. Tổng xuất khẩu nguyên liệu nhựa của Việt Nam tăng mạnh 32.6% về lượng và 62.1% trị giá so với cùng kỳ năm 2018. Trong khi đó, tổng nhập khẩu nguyên liệu nhựa trong 3 tháng đầu năm nay tăng lần lượt 12.7% về lượng và 4.1% về trị giá so với cùng kỳ 2018.

Nhập khẩu cao su tổng hợp 2018 tăng 16.2% so với năm 2017 trong khi xuất khẩu cao su tổng hợp giảm 32.6% so với năm 2017. Các thị trường nhập khẩu chính cao su tổng hợp của Việt Nam gồm Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan, Trung Quốc và Thái Lan trong đó Hàn Quốc là thị trường dẫn đầu chiếm 28.36% tổng kim ngạch.

Năm 2018 là một năm khó khăn của các doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh hạt nhựa nguyên liệu trong nước, mặc dù doanh thu có sự tăng trưởng nhưng lợi nhuận và các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động đều giảm sút, nguyên nhân do giá dầu tăng, sự cạnh tranh gay gắt với hàng nhập khẩu có chất lượng tốt hơn và giá ưu đãi hơn,..

Danh mục từ viết tắt
Tóm tắt báo cáo
I. Môi trường kinh doanh
1. Tình hình kinh tế vĩ mô
2. Khung pháp lý
3. Các thỏa thuận thương mại
II. Thị trường thế giới
1. Định nghĩa và phân loại
2. Chuỗi giá trị của ngành
3. Nguyên liệu đầu vào
4. Hạt nhựa nguyên sinh
5. Cao su tổng hợp
III. Thị trường Việt Nam
1.. Quy mô ngành
2. Nguyên liệu đầu vào
3. Hạt nhựa nguyên sinh
4. Cao su tổng hợp
5. Các yếu tố ảnh hưởng đến giá
IV. Rủi ro ngành
1. Rủi ro ngành
2. Phân tích SWOT
V. Xu hướng, dự báo và quy hoạch ngành
1. Xu hướng phát triển của ngành
2. Dự báo thị trường thế giới
3. Quy hoạch phát triển ngành
4. Dự báo thị trường Việt Nam
VI. Phân tích doanh nghiệp
1. Giới thiệu doanh nghiệp
2. Phân tích tài chính
VII. Phụ lục báo cáo tài chính

CTCP NHỰA CHÂU ÂU
CÔNG TY TNHH SOUTHLAND INTERNATIONAL
CÔNG TY TNHH TOYO INK COMPOUNDS VIỆT NAM
CÔNG TY TNHH POLYSTYRENE VIỆT NAM
CÔNG TY TNHH HÓA CHẤT LG VINA
CÔNG TY TNHH NHỰA VÀ HÓA CHẤT TPC VINA
CÔNG TY CỔ PHẦN FAR EAST FOAM VIỆT NAM
CÔNG TY TNHH TIẾN THÀNH
CÔNG TY TNHH MỘT THàNH VIÊN SẢN XUẤT THƯONG MẠI LINH HƯƠNG
CÔNG TY TNHH THƯONG MẠI DịCH VỤ VÀ SẢN XUẤT ĐỒNG NGUYỄN

Danh mục biểu đồ
Biểu đồ 1: Tốc độ tăng trưởng GDP theo quý, 2016 – Q1/2019
Biểu đồ 2: Nhập khẩu nguyên liệu nhựa và tỷ trọng trong tổng kim ngạch, 2010 – Q1/2019
Biểu đồ 3: Tỷ giá VND/USD, 2013 – Q1/2019
Biểu đồ 4: Tỷ giá VND/CNY, 2013-Q1/2019
Biểu đồ 5: Thu hút FDI theo lĩnh vực, Q1/2019
Biểu đồ 6: Tỷ lệ sở hữu của SCG tại các doanh nghiệp nhựa Việt Nam, 2018
Biểu đồ 7: Thị phần sản xuất nhựa diệt dẻo toàn cầu, 2017
Biểu đồ 8: Cơ cấu sản xuất nhựa nhiệt dẻo, 2015
Biểu đồ 9: Cơ cấu sản xuất nhựa nhiệt rắn, 2017
Biểu đồ 10: Sản xuất cao su tổng hợp toàn cầu theo chủng loại, 2017
Biểu đồ 11: Cơ cấu nguyên liệu để sản xuất Monomer, 2016
Biểu đồ 12: Các sản phẩm thu được từ chưng cất Naphtha, 2015
Biểu đồ 13: Sản phẩm thu được từ chưng cất Ethane, 2015
Biểu đồ 14: Cung cầu ethylene toàn cầu, 2010 – 2017f
Biểu đồ 15: Cơ cấu ứng dụng của Ethylene trong sản xuất nguyên liệu nhựa, 2016
Biểu đồ 16: Cơ cấu sản xuất Ethylene, 2016
Biểu đồ 17: Cơ cấu thị trường tiêu thụ ethylene dichloride, 2016
Biểu đồ 18: Nhu cầu ethylene theo khu vực, 2017
Biểu đồ 19: Giá ethylene toàn cầu, 5/2017 –3/2019
Biểu đồ 20: Cơ cấu xuất khẩu ethylene toàn cầu, 2016
Biểu đồ 21: Thương mại ethylene toàn cầu, 2011 – 2017
Biểu đồ 22: Cơ cấu nhập khẩu ethylene toàn cầu, 2016
Biểu đồ 23: Cung cầu Propylene toàn cầu, 2010 – 2017f
Biểu đồ 24: Cơ cấu sản xuất Propylene theo khu vực, 2016
Biểu đồ 25: Giá propylene toàn cầu, 5/2017 – 3/2019
Biểu đồ 26: Thương mại propylene toàn cầu, 2011 – 2017
Biểu đồ 27: Năng lực và sản xuất Butadiene toàn cầu, 2011 – 2015
Biểu đồ 28: Cơ cấu tiêu thụ Butadiene theo quốc gia, 2017
Biểu đồ 29: Cơ cấu tiêu thụ Butadiene theo sản phẩm, 2017
Biểu đồ 30: Cơ cấu tiêu thụ SBR theo khu vực, 2017
Biểu đồ 31: Biến động giá butadiene, 3/2018 – 9/2018
Biểu đồ 32: Cung – cầu benzene toàn cầu, 2012 – 2017f
Biểu đồ 33: Cơ cấu sản xuất benzene theo quốc gia, 2016
Biểu đồ 34: Nhu cầu benzene toàn cầu theo ứng dụng, 2017
Biểu đồ 35: Biến động giá Benzene, 5/2017 – 11/2018
Biểu đồ 36: Sản lượng sản xuất nhựa nguyên liệu toàn cầu, 2010 – 2017e
Biểu đồ 37: Cơ cấu sản xuất nhựa nguyên liệu theo khu vực, 2016
Biểu đồ 38: Công suất sản xuất của một số loại polymer trên thế giới, 2016
Biểu đồ 39: Năng lực sản xuất hạt nhựa nhiệt dẻo theo khu vực, 2016
Biểu đồ 40: Công suất sản xuất và nhu cầu PE toàn cầu theo khu vực, 2017
Biểu đồ 41: Doanh thu polymer toàn cầu, 2006 – 2016
Biểu đồ 42: Doanh thu polymer theo khu vực, 2016
Biểu đồ 43: Cơ cấu tiêu thụ Polymer theo lĩnh vực 2016
Biểu đồ 44: Tiêu thụ nhựa nguyên liệu bình quân đầu người, 2017
Biểu đồ 45: Nhu cầu tiêu thụ Polymer trên thế giới, 2010 – 2017e
Biểu đồ 46: Nhu cầu tiêu thụ Polymer theo khu vực 2016
Biểu đồ 47: Nhu cầu PE theo khu vực, 2016
Biểu đồ 48: Tiêu thụ hạt nhựa nguyên sinh theo chủng loại, 2016
Biểu đồ 49: Cơ cấu nhu cầu tiêu thụ PE theo ứng dụng, 2016
Biểu đồ 50: Cơ cấu tiêu thụ PVC toàn cầu theo ứng dụng, 2017
Biểu đồ 51: Tiêu thụ PVC bình quân đầu người tại một số quốc gia châu Á, 2017
Biểu đồ 52: Xuất khẩu hạt nhựa nguyên sinh toàn cầu theo giá trị, 2013 – 2018e
Biểu đồ 53: Top các nước xuất khẩu hạt nhựa nguyên sinh lớn nhất, 2016 – 2017
Biểu đồ 54: Nhập khẩu hạt nhựa nguyên sinh toàn cầu theo giá trị, 2013 – 2018e
Biểu đồ 55: Top các nước nhập khẩu Polymer lớn nhất, 2016 – 2017
Biểu đồ 56: Top các nước nhập khẩu PE lớn nhất, 2018
Biểu đồ 57: Thặng dư/Thâm hụt thương mại PE và PP toàn cầu theo khu vực, 2017
Biểu đồ 58: Biến động giá Polymer, 5/2015 – 3/2019
Biểu đồ 59: Năng lực sản xuất Polymer tại Trung Quốc, 2015 – 2022f
Biểu đồ 60: Sản lượng sản xuất Polymer của Châu Âu, 2011 – 2016
Biểu đồ 61: Các thị trường xuất nhập khẩu polymer chính của châu Âu, 2017
Biểu đồ 62: Cơ cấu sử dụng Polymer tại châu Âu theo lĩnh vực, 2017
Biểu đồ 63: Cơ cấu tiêu thụ Polymer theo quốc gia tại châu Âu, 2017
Biểu đồ 64: Cơ cấu sử dụng polymer tại châu Âu theo chủng loại, 2017
Biểu đồ 65: Sản lượng sản xuất Polymer tại Mỹ, 2008 – 2017
Biểu đồ 66: Top các sản phẩm Polymer có mức tăng trưởng tiêu thụ cao tại Mỹ, 2017
Biểu đồ 67: Sản xuất và tiêu thụ cao su toàn cầu, 2010 – 9T/2018
Biểu đồ 68: Cơ cấu sản xuất cao su trên thế giới, 2010 – 9T/2018
Biểu đồ 69: Cơ cấu tiêu thụ cao su trên thế giới, 2010 – 9T/2018
Biểu đồ 70: Sản xuất và tiêu thụ cao su tổng hợp toàn cầu, 2010 – 9T/2018
Biểu đồ 71: Cơ cấu tiêu thụ cao su tổng hợp theo sản phẩm, 2015
Biểu đồ 72: Sản xuất cao su tổng hợp toàn cầu, 2013 – 9T/2018
Biểu đồ 73: Thị phần sản xuất cao su tổng hợp thế giới, 9T/2018
Biểu đồ 74: Tiêu thụ cao su tổng hợp, 2013 – 9T/2018
Biểu đồ 75: Thị phần tiêu thụ cao su tổng hợp, 9T/2018
Biểu đồ 76: Xuất nhập khẩu cao su tổng hợp toàn cầu, 2012 – 2018e
Biểu đồ 77: Top các nước xuất khẩu cao su tổng hợp lớn nhất, 2018
Biểu đồ 78: Top các nước nhập khẩu cao su tổng hợp lớn nhất, 2018
Biểu đồ 79: Biến động giá cao su tự nhiên và cao su tổng hợp, Q1/2012 – Q4/2018
Biểu đồ 80: Nhập khẩu một số monomer, 2012 – 6T/2017e
Biểu đồ 81: Nhập khẩu một số hợp chất thơm, 2013 – 6T/2017e
Biểu đồ 82: Sản xuất hạt nhựa nguyên sinh, 2010 –Q1/2019e
Biểu đồ 83: Cung cầu polypropylene tại Việt Nam, 2010 – Q1/2019e
Biểu đồ 84: Sản lượng sản xuất và tiêu thụ PP của Lọc hóa dầu Bình Sơn, 2013 – 2018
Biểu đồ 85: Tiêu thụ polymer tại Việt Nam, 2010 – Q1/2019e
Biểu đồ 86: Thị phần cung ứng hạt nhựa phụ gia, 2017
Biểu đồ 87: Cơ cấu thị trường nhập khẩu nhựa nguyên liệu theo giá trị, Q1/2019
Biểu đồ 88: Nhập khẩu hạt nhựa nguyên sinh, 2010 – Q1/2019
Biểu đồ 89: Cơ cấu thị trường nhập khẩu nguyên liệu nhựa về lượng, Q1/2019
Biểu đồ 90: Top các doanh nghiệp nhập khẩu chất dẻo nguyên liệu lớn nhất, T4/2018
Biểu đồ 91: Chủng loại nguyên liệu nhựa nhập khẩu theo giá trị, Q1/2019
Biểu đồ 92: Nhập khẩu một số loại polymer, 2012 – Q1/2019
Biểu đồ 93: Giá trị xuất khẩu polymer, 2012 – Q1/2019
Biểu đồ 94: Cơ cấu thị trường xuất khẩu hạt nhựa theo sản lượng,Q1/2019
Biểu đồ 95: Cơ cấu thị trường xuất khẩu polymer theo giá trị, Q1/2019
Biểu đồ 96: Cơ cấu xuất khẩu hạt nhựa theo chủng loại, Q1/2019
Biểu đồ 97: Giá trị xuất khẩu PP và PE, 2012 – Q1/2019
Biểu đồ 98: Xuất – nhập khẩu cao su tổng hợp, 2011 – 2018e
Biểu đồ 99: Cơ cấu thị trường nhập khẩu cao su tổng hợp, 2018
Biểu đồ 100: Cơ cấu phương tiện vận chuyển cao su tổng hợp, 2018
Biểu đồ 101: Top các doanh nghiệp nhập khẩu cao su tổng hợp lớn nhất, 2018
Biểu đồ 102: Giá dầu thô trung bình thế giới, 2014 -3/2019
Biểu đồ 103: Biến động giá monomer, 5/2017 – 3/2019
Biểu đồ 104: Năng lực sản xuất nhựa sinh học trên thế giới, 2012 – 2018f
Biểu đồ 105: Tăng trưởng nhu cầu tiêu thụ PP và PE toàn cầu, 2014 – 2019f
Biểu đồ 106: Tiêu thụ nhựa bình quân đầu người, 1989 – 2020F
Biểu đồ 107: Kim ngạch xuất khẩu sản phẩm nhựa, 2010 – Q1/2019
Biểu đồ 108: Dự báo công suất sản xuất PP và PVC, 2016 – 2021f
Biểu đồ 109: Chỉ tiêu lợi nhuận, 2017 – 2018
Biểu đồ 110: Tỷ lệ Chi phí bán hàng/Doanh thu thuần, 2017 – 2018
Biểu đồ 111: Tỷ lệ Chi phí quản lí doanh nghiệp/Doanh thu thuần, 2017 – 2018
Biểu đồ 112: Tỷ suất tự tài trợ, 2017 – 2018
Biểu đồ 113:Khả năng thanh toán, 2017 – 2018
Biểu đồ 114: Kỳ thu tiền bình quân, 2018
Biểu đồ 115: Số ngày tồn kho bình quân, 2018
Biểu đồ 116: Vòng quay tổng tài sản và TS cố định
Biều đồ 117: Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản và VCSH, 2018

Danh mục Bảng
Bảng 1: Công suất sản xuất butadiene của một số công ty trên thế giới
Bảng 2: Một số dự án sản xuất PE đang được triển khai tại Bắc Mỹ, 2018
Bảng 3: Mức thuế nhập khẩu PVC tại một số nước châu Á
Bảng 4: Công suất sản xuất hạt nhựa và phụ gia trong nước, 2018
Bảng 5: Sản xuất hạt nhựa nguyên sinh tại một số tỉnh thành, Q1/2019
Bảng 6: Các dự án hóa dầu tại Việt Nam tính đến năm 2018
Bảng 7: Top doanh nghiệp nhập khẩu PE nhiều nhất, Q1/2018
Bảng 8: Top doanh nghiệp nhập khẩu PP nhiều nhất, Q1/2018
Bảng 9: Các dự án sản xuất cao su tổng hợp đang và sẽ triển khai tại Châu Á, 2012 – 2016
Bảng 10: Các dự án lọc hóa dầu, 2011 – 2020
Bảng 11: Một số dự án lọc hóa dầu đang và sẽ triển khai tại Việt Nam, 2010 – 2020
Bảng 12: Dự báo nhu cầu sử dụng lốp xe tại Việt Nam, 2013 – 2018f