NGÀNH GỖ VIỆT NAM

Ngành công nghiệp chế biến gỗ của Việt Nam đã trở thành ngành hàng xuất khẩu chủ lực, đứng thứ 4 chỉ sau cà phê, thủy sản và máy móc, phụ tùng. Việt Nam đã trở thành nước xuất khẩu gỗ đứng đầu Đông Nam Á và đứng thứ 7 trên thế giới về xuất khẩu đồ gỗ.

Sản lượng gỗ khai thác trong 6T/2018 tăng 9.1% so với cùng kỳ năm 2017. Trong 6T/2018, nhập khẩu gỗ nguyên liệu của Việt Nam ước đạt x.xx triệu m³ gỗ quy tròn với kim ngạch tương ứng là xxx triệu USD. Trong đó kim ngạch nhập khẩu gỗ tròn và gỗ xẻ lần lượt là xxx và xxx triệu USD trong khi sản lượng tương ứng là x.xxx và x.xxx triệu m³.

Sản lượng dăm gỗ sản xuất trong 6T/2018 giảm 17% so với cùng kỳ năm 2017. Trong 6T/2018, sản lượng sản xuất ván nhân tạo (bao gồm gỗ dán, gỗ lạng, gỗ đã được làm tăng độ rắn, ván ép từ gỗ và các vật liệu tương tự) tăng 15.7% so với cùng kỳ năm 2017. Sản lượng sản xuất sản phẩm gỗ nội thất giảm nhẹ 5.7% trong 6T/2018 so với cùng kỳ 2017, ghế và bàn vẫn là 2 nhóm sản phẩm chiếm tỷ trọng lớn nhất với tỷ lệ lần lượt là 37.2 và 15.8%. Giá trị tiêu thụ dăm gỗ trong 6T/2018 giảm 11% so với cùng kỳ năm 2017. Giá trị tiêu thụ nhóm ván nhân tạo trong 6T/2018 giảm 23.7% so với cùng kỳ năm 2017.

Tính chung 6 tháng đầu năm 2018, kim ngạch xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ của các doanh nghiệp FDI tăng 4.8% so với cùng kỳ năm ngoái, chiếm 43.2% tổng kim ngạch xuất khẩu gỗ và sản phẩm của cả nước. Giá trị nhập khẩu tháng 6/2018 ước đạt 204 triệu USD, lũy kế nhập khẩu 6 tháng đầu năm tăng 1.9% so với cùng kỳ năm 2017.

Từ viết tắt
Tóm tắt báo cáo
1. Môi trường kinh doanh
1.1 Tình hình kinh tế vĩ mô
1.2 Hàng rào pháp lý
1.3 Các hiệp định thương mại
2. Tổng quan thị trường gỗ
2.1 Định nghĩa và phân loại
2.2 Chuỗi giá trị ngành gỗ
2.3 Thị trường gỗ thế giới
2.3.1 Nguyên vật liệu
2.3.2 Sản xuất
2.3.3 Thương mại
2.3.4 Thị trường gỗ một số nước lớn
2.3.5 Một số thương hiệu gỗ nội thất nổi tiếng nhất thế giới
2.4 Thị trường gỗ Việt Nam
2.4.1 Lịch sử hình thành và phát triển
2.4.2 Trình độ công nghệ
2.4.3 Chuỗi giá trị ngành chế biến gỗ Việt Nam
2.4.4 Nguyên vật liệu
2.4.5 Sản xuất
2.4.6 Tiêu thụ
2.4.7 Xuất nhập khẩu
2.4.8 Phân tích cạnh tranh
2.4.9 Tồn kho
3 Rủi ro ngành
4 Triển vọng và dự báo
4.1 Quy hoạch phát triển ngành
4.2. Triển vọng ngành gỗ
4.3 Dự báo
5 Phân tích doanh nghiệp
5.1 Giới thiệu doanh nghiệp
5.2 Phân tích tài chính
6 Phụ lục báo cáo tài chính

Công ty TNHH Kỹ nghệ gỗ Hoa Nét
Doanh nghiệp chế xuất Nitori Việt Nam
Công ty TNHH Shing Mark Vina
CTCP Gỗ An Cường
CTCP Gỗ MDF VRG DONGWHA
Công ty TNHH San Lim Furniture Việt Nam
Công ty TNHH Woodrwoth Wooden Việt Nam
Công ty TNHH Timber Industries
Công ty TNHH ROCHDALE SPEARS
Công ty TNHH POH HUAT VIỆT NAM

Danh mục biểu đồ
Biểu đồ 1: Giá trị sản xuất nông lâm nghiệp, thủy sản trong 6T (theo giá so sánh năm 2010), 2015 – 2018
Biểu đồ 2: Tốc độ tăng trưởng GDP theo quý, 2015 – Q2/2018
Biểu đồ 3: Cơ cấu GDP theo giá hiện hành, 6T/2018e
Biểu đồ 4: Kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam, 2011 – 6T/2018
Biểu đồ 5: Hàng hóa xuất khẩu nhiều nhất, 6T/2018
Biểu đồ 6: Tỷ giá VND/USD, 2013-6/2018
Biểu đồ 7: Giá dầu thô thế giới, 2011 – 6/2018
Biểu đồ 8: Sản xuất và tiêu thụ gỗ tròn thế giới, 2010 – 2016
Biểu đồ 9: Cơ cấu sản xuất gỗ tròn công nghiệp theo khu vực, 2016
Biểu đồ 10: Thương mại gỗ tròn thế giới, 2010 – 2016
Biểu đồ 11: Các loại gỗ sử dụng nhiều nhất tại thị trường Đông Nam Á, 2017
Biểu đồ 12: Top 10 nước sản xuất gỗ tròn công nghiệp lớn nhất thế giới, 2016
Biểu đồ 13: Top 10 nước tiêu thụ gỗ tròn công nghiệp lớn nhất thế giới, 2016
Biểu đồ 14: Top 10 nước nhập khẩu gỗ tròn lớn nhất, 2017
Biểu đồ 15: Top 10 nước xuất khẩu gỗ tròn lớn nhất, 2017
Biểu đồ 16: Cơ cấu sản xuất gỗ xẻ theo khu vực, 2016
Biểu đồ 17: Sản xuất và tiêu thụ gỗ xẻ thế giới, 2010 – 2016
Biểu đồ 18: Thương mại gỗ xẻ thế giới, 2010 – 2016
Biểu đồ 19: Top các nước xuất khẩu gỗ xẻ lớn nhất, 2017
Biểu đồ 20: Top các nước nhập khẩu gỗ xẻ lớn nhất, 2017
Biểu đồ 21: Sản xuất và tiêu thụ gỗ công nghiệp, 2011 – 2016
Biểu đồ 22: Cơ cấu sản xuất gỗ công nghiệp theo quốc gia, 2017
Biểu đồ 23: Cơ cấu sản xuất gỗ công nghiệp theo loại sản phẩm, 2017
Biểu đồ 24: Sản xuất đồ gỗ toàn cầu, 2003 – 2012
Biểu đồ 25: Giá trị thương mại đồ gỗ thế giới, 2008 – 2015
Biểu đồ 26: Top các nước chế biến và xuất khẩu gỗ lớn nhất thế giới theo sản lượng, 2015
Biểu đồ 27: Thương mại dăm gỗ toàn cầu, 2010 – 2017
Biểu đồ 28: Cơ cấu nhập khẩu dăm gỗ trên thế giới, 2017
Biểu đồ 29: Cơ cấu xuất khẩu dăm gỗ toàn cầu theo quốc gia, 2017
Biểu đồ 30: Giá xuất khẩu dăm gỗ bình quân của một số nước lớn, 2010 – 2016
Biểu đồ 31: Top các nước nhập khẩu gỗ công nghiệp lớn nhất thế giới, 2016
Biểu đồ 32: Thương mại gỗ công nghiệp thế giới, 2010 – 2017
Biểu đồ 33: Top các nước xuất khẩu gỗ công nghiệp lớn nhất, 2016
Biểu đồ 34: Thương mại đồ nội thất thế giới, 2005 – 2017
Biểu đồ 35: Top 10 nước xuất khẩu đồ gỗ nội thất lớn nhất thế giới, 2016
Biểu đồ 36: Top 10 nước nhập khẩu đồ gỗ nội thất lớn nhất thế giới, 2016
Biểu đồ 37: Sản lượng gỗ của Trung Quốc, 2010 – 2017
Biểu đồ 38: Thương mại gỗ và sản phẩm gỗ Trung Quốc, 2010 – 2016
Biểu đồ 39: Cơ cấu thị trường cung cấp gỗ xẻ nhiệt đới cho Trung Quốc, 2017
Biểu đồ 40: Cơ cấu thị trường nhập khẩu gỗ nội thất của Trung Quốc, 2017
Biểu đồ 41: Cơ cấu thị trường xuất khẩu gỗ nội thất của Trung Quốc, 2017
Biểu đồ 42: Xuất nhập khẩu gỗ và sản phẩm gỗ của Mỹ, 2010 – 2016
Biểu đồ 43: Xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ của Mỹ theo khu vực, 2016
Biểu đồ 44: Giá trị nhập khẩu gỗ nội thất của Mỹ, 2013 – 6T/2018
Biểu đồ 45: Cơ cấu thị trường nhập khẩu đồ gỗ nội thất của Mỹ, 6T/2018
Biểu đồ 46: Sản lượng gỗ khai thác từ nguồn rừng trồng, 2010 – 6T/2018
Biểu đồ 47: Diện tích trồng cao su tại Việt Nam, 2010 – 2017e
Biểu đồ 48: Nhập khẩu gỗ nguyên liệu, 2013 – 6T/2018
Biểu đồ 49: Nhập khẩu gỗ tròn và gỗ xẻ vào Việt Nam về giá trị, 2013 – 6T/2018
Biểu đồ 50: Top các doanh nghiệp nhập khẩu gỗ nguyên liệu lớn nhất, 6T/2018
Biểu đồ 51: Top các nước cung cấp gỗ tròn lớn nhất cho Việt Nam theo giá trị, 6T/2018
Biểu đồ 52: Nhập khẩu gỗ tròn và gỗ xẻ vào Việt Nam về lượng, 2013 – 6T/2018
Biểu đồ 53: Top các nước cung cấp gỗ tròn lớn nhất cho Việt Nam theo sản lượng 6T/2018
Biểu đồ 54: Top các nước cung cấp gỗ xẻ lớn nhất cho Việt Nam theo sản lượng 6T/2018
Biểu đồ 55: Các loại gỗ xẻ được nhập khẩu nhiều nhất vào Việt Nam, 6T/2018
Biểu đồ 56: Top các nước có lượng cung gỗ xẻ lớn cho Việt Nam theo giá trị, 6T/2018
Biểu đồ 57: Nhu cầu gỗ nguyên liệu của Việt Nam, 2012 – 2016
Biểu đồ 58: Cơ cấu sử dụng gỗ nguyên liệu, 2016
Biểu đồ 59: Số lượng doanh nghiệp và lao động ngành gỗ, 2010 – 2016
Biểu đồ 60: Phân bổ doanh nghiệp ngành gỗ theo vùng, 2010 – 2016
Biểu đồ 61: Quy mô doanh nghiệp ngành gỗ theo vốn đầu tư và theo lao động
Biểu đồ 62: Doanh thu và Lợi nhuận ngành gỗ, 2010 – 2016
Biểu đồ 63: Vốn đầu tư và Tài sản cố định ngành gỗ, 2010 – 2016
Biểu đồ 64: Giá trị sản xuất ngành chế biến gỗ, 2008 – 2017e
Biểu đồ 65: Phân bổ các doanh nghiệp sản xuất dăm gỗ theo khu vực, 2015
Biểu đồ 66: Sản lượng sản xuất dăm gỗ Việt Nam, 2010 – 6T/2018
Biểu đồ 67: Sản lượng sản xuất ván nhân tạo, 2010 – 6T/2018
Biểu đồ 68: Cơ cấu sản xuất đồ gỗ nội thất theo loại sản phẩm, 6T/2018
Biểu đồ 69: Sản lượng sản xuất sản phẩm gỗ nội thất, 2010 – 6T/2018
Biểu đồ 70: Giá trị tiêu thụ đồ gỗ Việt Nam tại thị trường nội địa, 2006 – 2016e
Biểu đồ 71: Top doanh nghiệp gỗ có doanh thu lớn nhất năm 2017
Biểu đồ 72: Giá trị tiêu thụ dăm gỗ, 2010 – 6T/2018
Biểu đồ 73: Giá trị tiêu thụ nhóm ván nhân tạo, 2010 – 6T/2018
Biểu đồ 74: Giá trị tiêu thụ nhóm sản phẩm gỗ nội thất, 2010 – 6T/2018
Biểu đồ 75: Tỷ trọng xuất khẩu của đồ gỗ Việt Nam và một số nước Đông Nam Á theo thị trường, 2016
Biểu đồ 76: Cơ cấu chủng loại gỗ và sản phẩm gỗ xuất khẩu, 6T/2018
Biểu đồ 77: Kim ngạch xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ của Việt Nam, 2011 – 6T/2018
Biểu đồ 78: Cơ cấu thị trường xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ 6T/2018
Biểu đồ 79: Cơ cấu đóng góp vào xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ của Việt Nam, 2013 – 6T/2018
Biểu đồ 80: Xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ theo tháng, 2016 – 2018
Biểu đồ 81: Xuất khẩu gỗ sang thị trường Mỹ, 2011 – 6T/2018
Biểu đồ 82: Kim ngạch xuất khẩu các mặt hàng chính sang Mỹ, 2015 – 6T/2018
Biểu đồ 83: Kim ngạch xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ sang Trung Quốc, 2011 – 6T/2018
Biểu đồ 84: Kim ngạch xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ sang châu Âu, 2009 – 6T/2018
Biểu đồ 85: Cơ cấu xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ sang các quốc gia EU, 6T/2018
Biểu đồ 86: Top các doanh nghiệp xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ sang EU, Q1/2018
Biểu đồ 87: Cơ cấu thị trường xuất khẩu dăm gỗ theo sản lượng, 6T/2018
Biểu đồ 88: Xuất khẩu dăm gỗ của Việt Nam, 2010 – 6T/2018
Biểu đồ 89: Top các doanh nghiệp xuất khẩu dăm gỗ lớn nhất, 2017
Biểu đồ 90: Cơ cấu thị trường xuất khẩu dăm gỗ theo giá trị, 6T/2018
Biểu đồ 91: Giá trị xuất khẩu các loại ván của Việt Nam, 2011-6T/2018
Biểu đồ 92: Xuất khẩu ván của Việt Nam, 2013 – 6T/2018
Biểu đồ 93: Lượng và giá trị đồ gỗ xuất khẩu, 2013 – 6T/2018
Biểu đồ 94: Giá trị xuất khẩu sản phẩm đồ gỗ nội thất, 2010 – 6T/2018
Biểu đồ 95: Cơ cấu thị trường xuất khẩu gỗ nội thất, 6T/2018
Biểu đồ 96: Nhập khẩu gỗ và sản phẩm gỗ của Việt Nam, 2010 – 6T/2018
Biểu đồ 97: Cơ cấu thị trường nhập khẩu gỗ và sản phẩm gỗ 6T/2018
Biểu đồ 98: Chỉ số tồn kho sản xuất giường, tủ, bàn ghế, 2012 – 5T/2017
Biểu đồ 99: Dự báo kim ngạch xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ của Việt Nam đến năm 2020
Biểu đồ 100: Chỉ tiêu lợi nhuận, 2016 – 2017
Biểu đồ 101: Tỷ lệ chi phí bán hàng/Doanh thu thuần 2016 – 2017
Biểu đồ 102: Tỷ lệ chi phí quản lí doanh nghiệp/Doanh thu thuần 2016-2017
Biểu đồ 103: Số ngày tồn kho bình quân, 2017
Biểu đồ 104: Kì thu tiền bình quân, 2017
Biểu đồ 105: Tỷ suất tự tài trợ, 2016 – 2017
Biểu đồ 106: Khả năng thanh toán, 2016 – 2017
Biểu đồ 107: Tỷ suất lợi nhuận, 2016 – 2017

Danh mục bảng
Bảng 1: Giá trị các mặt hàng gỗ của Việt Nam xuất khẩu sang Trung Quốc
Bảng 2: Các mặt hàng xuất khẩu chính sang EU, Q1/2018 (Đv: nghìn USD)
Bảng 3: Top 10 doanh nghiệp xuất khẩu gỗ nội thất lớn nhất, 2017