NGÀNH GỖ VIỆT NAM

Ngành công nghiệp chế biến gỗ của Việt Nam đã trở thành ngành hàng xuất khẩu chủ lực, đứng thứ 4 chỉ sau cà phê, thủy sản và máy móc, phụ tùng. Việt Nam đã trở thành nước xuất khẩu gỗ đứng đầu Đông Nam Á và đứng thứ 7 trên thế giới về xuất khẩu đồ gỗ. Chất lượng sản phẩm đồ gỗ Việt Nam luôn được nâng cao, có khả năng cạnh tranh được với các nước trong khu vực.

Trong 9T/2018, diện tích rừng trồng tập trung 9 tháng ước tính giảm 0.6% so với cùng kỳ năm trước; Sản lượng dăm gỗ sản xuất trong 9T/2018 ước giảm 6% so với cùng kỳ năm 2017. Trong 9T/2018, sản lượng sản xuất ván nhân tạo (bao gồm gỗ dán, gỗ lạng, gỗ đã được làm tăng độ rắn, ván ép từ gỗ và các vật liệu tương tự) ước đạt 4,815 nghìn m3.
Sản lượng sản xuất sản phẩm gỗ nội thất trong 9T/2018 ước đạt 50,059 nghìn chiếc trong đó, ghế và bàn vẫn là 2 nhóm sản phẩm chiếm tỷ trọng lớn nhất với tỷ lệ lần lượt là 41.3 và 23.3%.

Giá trị tiêu thụ dăm gỗ trong 9T/2018 ước giảm 0.7% so với cùng kỳ năm 2017. Giá trị tiêu thụ nhóm ván nhân tạo trong 9T/2018 ước giảm 16% so với cùng kỳ năm 2017. Kim ngạch xuất khẩu chung trong 9 tháng đầu năm 2018 ước tăng 14.4% so với cùng kỳ năm 2017. Gỗ và sản phẩm gỗ chủ yếu xuất khẩu sang thị trường Mỹ, chiếm 43% tỷ trọng, tăng 15.75% so với cùng kỳ năm ngoái.

Dăm gỗ là một trong những mặt hàng xuất khẩu quan trọng nhất của Việt Nam, trong 9T/2018, kim ngạch xuất khẩu đạt tới 978 triệu USD.
Trong 9 tháng đầu năm 2018, giá trị nhập khẩu gỗ và các sản phẩm gỗ so với cùng kỳ năm 2017 của hầu hết các thị trường nhập khẩu chính đều tăng ngoại trừ Campuchia (giảm 53.28%), Thái Lan (giảm 15.85%), Malaysia (giảm 3.95%).

Tóm tắt báo cáo
1. Môi trường kinh doanh
1.1 Tình hình kinh tế vĩ mô
1.2 Hàng rào pháp lý
1.3 Các hiệp định thương mại
2. Tổng quan thị trường gỗ
2.1 Định nghĩa và phân loại
2.2 Chuỗi giá trị ngành gỗ
2.3 Thị trường gỗ thế giới
2.3.1 Nguyên vật liệu
2.3.2 Sản xuất
2.3.3 Thương mại
2.3.4 Thị trường gỗ một số nước lớn
2.3.5 Một số thương hiệu gỗ nội thất nổi tiếng nhất thế giới
2.4 Thị trường gỗ Việt Nam
2.4.1 Lịch sử hình thành và phát triển
2.4.2 Trình độ công nghệ
2.4.3 Chuỗi giá trị ngành chế biến gỗ Việt Nam
2.4.4 Nguyên vật liệu
2.4.5 Sản xuất
2.4.6 Tiêu thụ
2.4.7 Xuất nhập khẩu
2.4.8 Phân tích cạnh tranh
2.4.9 Tồn kho
3. Rủi ro ngành
4. Triển vọng và dự báo
4.1 Quy hoạch phát triển ngành
4.2 Triển vọng ngành gỗ
4.3 Dự báo
5. Phân tích doanh nghiệp
5.1 Giới thiệu doanh nghiệp
5.2 Phân tích tài chính
6. Phụ lục báo cáo tài chính

Công ty TNHH Kỹ nghệ gỗ Hoa Nét
Doanh nghiệp Chế Xuất Nitori Việt Nam
Công ty TNHH Shing Mark Vina.
CTCP gỗ An Cường
CTCP Gỗ MDF VRG DONGWHA
Công ty TNHH San Lim Furniture Việt Nam
Công ty TNHH Woodworth Wooden (Việt Nam)
Công ty TNHH Rochdale Spears
CTCP Poh Huat Việt Nam
Công ty TNHH Timber Industries

Biểu đồ 1. Tốc độ tăng trưởng GDP theo quý, 2015 – Q3/2018
Biểu đồ 2. Giá trị sản xuất nông lâm nghiệp, thủy sản trong 9 tháng (theo giá so sánh năm 2010),  2015 – 2018
Biểu đồ 3. Cơ cấu GDP theo giá hiện hành, 9T/2018e
Biểu đồ 4. Tỷ giá VND/USD, 2011 – 9/2018
Biểu đồ 5. Lãi suất bình quân, 2012- 9T/2018
Biểu đồ 6 Kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam, 2011 – 9T/2018
Biểu đồ 7 Top các mặt hàng xuất khẩu lớn nhất trong 9T/2018
Biểu đồ 8 Giá dầu thô thế giới, 2011 – 9/2018
Biểu đồ 9  Chuỗi giá trị ngành gỗ
Biểu đồ 10 Sản xuất và tiêu thụ gỗ tròn thế giới, 2010 – 2016
Biểu đồ 11 Cơ cấu sản xuất gỗ tròn công nghiệp theo khu vực, 2016
Biểu đồ 12 Thương mại gỗ tròn thế giới, 2010 – 2017
Biểu đồ 13 Các loại gỗ sử dụng nhiều nhất tại thị trường Đông Nam Á, 2017
Biểu đồ 14 Top 10 nước sản xuất gỗ tròn công nghiệp lớn nhất thế giới, 2016
Biểu đồ 15 Top 10 nước nhập khẩu gỗ tròn lớn nhất, 2017
Biểu đồ 16 Top 10 nước tiêu thụ gỗ tròn công nghiệp lớn nhất thế giới, 2016
Biểu đồ 17 Top 10 nước xuất khẩu gỗ tròn lớn nhất, 2017
Biểu đồ 18 Sản xuất và tiêu thụ gỗ xẻ thế giới, 2010 – 2016
Biểu đồ 19 Cơ cấu sản xuất gỗ xẻ theo khu vực, 2016
Biểu đồ 20 Thương mại gỗ xẻ thế giới, 2010 – 2016
Biểu đồ 21 Top các nước xuất khẩu gỗ xẻ lớn nhất, 2017
Biểu đồ 22 Top các nước nhập khẩu gỗ xẻ lớn nhất, 2017
Biểu đồ 23 Sản xuất và tiêu thụ gỗ công nghiệp, 2011 – 2016
Biểu đồ 24 Cơ cấu sản xuất gỗ công nghiệp theo khu vực, 2017
Biểu đồ 25 Cơ cấu sản xuất gỗ công nghiệp theo loại sản phẩm, 2017
Biểu đồ 26 Sản xuất đồ gỗ toàn cầu, 2003 – 2012
Biểu đồ 27 Giá trị thương mại gỗ và sản phẩm gỗ toàn cầu, 2013-2017e
Biểu đồ 28 Top các quốc gia xuất khẩu gỗ và các sản phẩm bằng gỗ (HS 44) lớn nhất thế giới theo giá trị, 2017e
Biểu đồ 29 Top các quốc gia nhập khẩu gỗ và các sản phẩm bằng gỗ (HS44) lớn nhất thế giới theo giá trị, 2017e
Biểu đồ 30 Thương mại dăm gỗ toàn cầu, 2010 – 2017
Biểu đồ 31 Cơ cấu nhập khẩu dăm gỗ trên thế giới, 2017
Biểu đồ 32 Cơ cấu xuất khẩu dăm gỗ toàn cầu theo quốc gia, 2017
Biểu đồ 33 Giá xuất khẩu dăm gỗ bình quân của một số nước lớn,
 2010 – 2017e
Biểu đồ 34 Thương mại gỗ công nghiệp thế giới, 2010 – 2017
Biểu đồ 35 Top các nước nhập khẩu gỗ công nghiệp lớn nhất thế giới, 2016
Biểu đồ 36 Top các nước xuất khẩu gỗ công nghiệp lớn nhất, 2016
Biểu đồ 37 Thương mại đồ nội thất thế giới, 2005 – 2017
Biểu đồ 38 Top 10 nước xuất khẩu đồ gỗ nội thất lớn nhất thế giới, 2016
Biểu đồ 39 Top 10 nước nhập khẩu đồ gỗ nội thất lớn nhất thế giới, 2016
Biểu đồ 40 Sản lượng gỗ của Trung Quốc, 2010 – 2017
Biểu đồ 41 Thương mại gỗ và sản phẩm gỗ Trung Quốc, 2010 – 2016
Biểu đồ 42 Cơ cấu thị trường cung cấp gỗ xẻ nhiệt đới cho Trung Quốc, 2017
Biểu đồ 43 Cơ cấu thị trường nhập khẩu gỗ nội thất của Trung Quốc, 2017
Biểu đồ 44 Cơ cấu thị trường xuất khẩu gỗ nội thất của Trung Quốc, 2017
Biểu đồ 45 Xuất nhập khẩu gỗ và sản phẩm gỗ của Mỹ, 2010 – 2016
Biểu đồ 46 Xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ của Mỹ theo khu vực, 2016
Biểu đồ 47 Giá trị nhập khẩu gỗ nội thất của Mỹ, 2013 – 6T/2018
Biểu đồ 48 Cơ cấu thị trường nhập khẩu đồ gỗ nội thất của Mỹ, 6T/2018
Biểu đồ 49 Chuỗi giá trị ngành chế biến gỗ Việt Nam
Biểu đồ 50 Sản lượng gỗ khai thác từ nguồn rừng trồng, 2010 – 9T/2018
Biểu đồ 51 Diện tích trồng cao su tại Việt Nam, 2010 – 2017e
Biểu đồ 52 Nhập khẩu gỗ nguyên liệu, 2013 – 6T/2018
Biểu đồ 53 Nhập khẩu gỗ tròn và gỗ xẻ vào Việt Nam về giá trị, 2013 – 6T/2018
Biểu đồ 54 Top các loại gỗ tròn được nhập khẩu nhiều nhất vào Việt Nam, 6T/2018
Biểu đồ 55 Nhập khẩu gỗ tròn và gỗ xẻ vào Việt Nam về lượng, 2013 – 6T/2018
Biểu đồ 56 Top các nước cung cấp gỗ tròn cho Việt Nam theo giá trị, 6T/2018
Biểu đồ 57 Top các nước cung cấp gỗ tròn cho Việt Nam theo sản lượng, 6T/2018
Biều đồ 58 Các loại gỗ được nhập khẩu nhiều nhất vào Việt Nam, 6T/2018
Biểu đồ 59 Top các nước cung cấp gỗ xẻ chính cho Việt Nam theo sản lượng, 6T/2018
Biểu đồ 60 Top các nước có lượng cung gỗ xẻ lớn cho Việt Nam theo giá trị, 6T/2018
Biểu đồ 61 Nhu cầu gỗ nguyên liệu của Việt Nam,
2012 – 2016
Biểu đồ 62 Cơ cấu sử dụng gỗ nguyên liệu, 2016
Biểu đồ 63 Số lượng doanh nghiệp và lao động ngành gỗ, 2010 – 2016
Biểu đồ 64 Phân bổ doanh nghiệp ngành gỗ theo vùng, 2010 – 2016
Biểu đồ 65 Doanh thu và Lợi nhuận ngành gỗ, 2010 – 2016
Biểu đồ 66 Quy mô doanh nghiệp ngành gỗ theo vốn đầu tư và theo lao động
Biểu đồ 67 Vốn đầu tư và Tài sản cố định ngành gỗ, 2010 – 2016
Biểu đồ 68 Giá trị sản xuất ngành chế biến gỗ, 2008 – 2017e
Biểu đồ 69 Phân bổ các doanh nghiệp sản xuất dăm gỗ theo khu vực, 2015
Biểu đồ 70 Sản lượng sản xuất dăm gỗ Việt Nam, 2010 – 6T/2018
Biểu đồ 71 Sản lượng sản xuất ván nhân tạo, 2010 – 6T/2018
Biểu đồ 72 Phân loại doanh nghiệp theo nguồn gốc vốn, 2015
Biểu đồ 73 Cơ cấu sản xuất đồ gỗ nội thất theo loại sản phẩm, 6T/2018
Biểu đồ 74 Sản lượng sản xuất sản phẩm gỗ nội thất, 2010 – 6T/2018
Biểu đồ 75 Top doanh nghiệp gỗ có doanh thu lớn nhất năm 2017
Biểu đồ 76 Giá trị tiêu thụ dăm gỗ, 2010 – 9T/2018
Biểu đồ 77 Giá trị tiêu thụ nhóm ván nhân tạo, 2010 – 6T/2018
Biểu đồ 78 Giá trị tiêu thụ nhóm sản phẩm gỗ nội thất, 2010 – 6T/2018
Biểu đồ 79 Tỷ trọng xuất khẩu của đồ gỗ Việt Nam và một số nước Đông Nam Á theo thị trường, 2016
Biểu đồ 80 Cơ cấu các mặt hàng gỗ xuất khẩu của Việt Nam, 6T/2018
Biểu đồ 81 Kim ngạch xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ của Việt Nam, 2011 – 9T/2018
Biểu đồ 82 Cơ cấu thị trường xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ, 9T/2018
Biểu đồ 83 Cơ cấu đóng góp vào xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ của Việt Nam, 2013 – 9T/2018
Biểu đồ 84 Xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ theo tháng, 2016 – 2018
Biểu đồ 85 Xuất khẩu gỗ sang thị trường Mỹ, 2011 – 9T/2018
Biểu đồ 86 Kim ngạch xuất khẩu các mặt hàng chính sang Mỹ, 2015 – 6T/2018
Biểu đồ 87 Giá trị nhập khẩu đồ gỗ nội thất của Mỹ, 7T/2018 (triệu USD)
Biểu đồ 88 Kim ngạch xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ sang Trung Quốc, 2011 – 9T/2018
Biểu đồ 89 Giá xuất khẩu dăm gỗ trung bình của Việt Nam sang Trung Quốc, 2015 – 2018
Biểu đồ 90 Kim ngạch xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ sang châu Âu, 2009 – 9T/2018
Biểu đồ 91 Tỷ trọng xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ sang EU theo quốc gia, 9T/2018
Biểu đồ 92 Top các doanh nghiệp xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ sang EU, 9T/2018
Biểu đồ 93 Xuất khẩu dăm gỗ theo sản lượng, 6T/2018
Biểu đồ 94 Xuất khẩu dăm gỗ của Việt Nam, 2010 – 9T/2018
Biểu đồ 95 Top các doanh nghiệp xuất khẩu dăm gỗ lớn nhất, 2017
Biểu đồ 96 Cơ cấu thị trường xuất khẩu dăm theo giá trị, 6T/2018
Biểu đồ 97 Giá trị xuất khẩu các loại ván của Việt Nam, 2011- 6T/2018
Biểu đồ 98 Xuất khẩu các loại ván của Việt Nam, 2013 – 6T/2018
Biểu đồ 99 Lượng và giá trị đồ gỗ xuất khẩu, 2013 – 6T/2018
Biểu đồ 100 Giá trị xuất khẩu sản phẩm đồ gỗ nội thất, 2010 – 2017
Biểu đồ 101 Cơ cấu thị trường xuất khẩu gỗ nội thất của Việt Nam, 6T/2018
Biểu đồ 102 Nhập khẩu gỗ và sản phẩm gỗ của Việt Nam, 2010 – 9T/2018
Biểu đồ 103 Cơ cấu thị trường nhập khẩu gỗ và sản phẩm gỗ 9T/2018
Biểu đồ 104 Dự báo kim ngạch xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ của Việt Nam đến năm 2020
Biểu đồ 105 Chỉ tiêu lợi nhuận, 2016 – 2017
Biểu đồ 106 Tỷ lệ chi phí bán hàng/Doanh thu thuần, 2016 – 2017
Biểu đồ 107 Tỷ lệ chi phí quản lí doanh nghiệp/Doanh thu thuần, 2016 – 2017
Biểu đồ 108 Số ngày tồn kho bình quân, 2017
Biểu đồ 109 Kì thu tiền bình quân, 2017
Biểu đồ 110 Tỷ suất tự tài trợ, 2016 – 2017
Biểu đồ 111 Khả năng thanh toán, 2016 – 2017
Biểu đồ 112 Tỷ suất lợi nhuận, 2016 – 2017

Bảng 1 Giá trị các mặt hàng gỗ của Việt Nam xuất khẩu sang Trung Quốc
Bảng 2 Thị trường cung cấp chính đồ nội thất bằng gỗ tới thị trường EU trong 8 tháng đầu năm 2018
Bảng 3 Lượng dăm xuất khẩu sang các thị trường chính (triệu tấn)
Bảng 4
Bảng 5 Kim ngạch xuất khẩu dăm gỗ của Việt Nam sang các thị trường chính (triệu USD), 2016-6T/2018
Bảng 6 Top 10 doanh nghiệp xuất khẩu gỗ nội thất lớn nhất, 2017
Bảng 7 Mặt hàng gỗ và sản phẩm gỗ của Việt Nam xuất khẩu tháng 9 và 9 tháng năm 2018
Bảng 8 Top 10 doanh nghiệp ngành gỗ có doanh thu lớn nhất, 2017
Bảng 9 Top 10 doanh nghiệp ngành gỗ có doanh thu lớn nhất, 2017