Ngành Gỗ Việt Nam

Thị trường chế biến gỗ toàn cầu dự kiến tăng từ 283 tỷ USD trong năm 2012 lên 531 tỷ USD vào năm 2020 với mức tăng trưởng hàng năm là 9.2%. Châu Á là khu vực lớn nhất trong thị trường chế biến gỗ về tiêu thụ vào năm 2017, chiếm 55% thị phần. Điều này có thể là do nhu cầu cao về các sản phẩm đồ gỗ, được thúc đẩy bởi một số lượng lớn tầng lớp trung lưu và thu nhập khả dụng đang tăng lên ở các nước như Trung Quốc và Ấn Độ. . Trong năm 2019, diện tích rừng trồng tập trung ước tính đạt 273.6 nghìn ha, giảm 4.5% so với năm trước. Trong năm 2019, tổng kim ngạch nhập khẩu gỗ nguyên liệu ước đạt 1.96 tỷ USD, tăng 3.5% so với năm 2018. Trong đó kim ngạch nhập khẩu gỗ tròn và gỗ xẻ lần lượt là 635.7 và 966.3 triệu USD. Trong năm 2019, sản lượng dăm gỗ sản xuất ước đạt 7,275 nghìn tấn, tăng 13% so với năm 2018. Trong năm 2019, sản lượng sản xuất ván nhân tạo (bao gồm gỗ dán, gỗ lạng, gỗ đã được làm tăng độ rắn, ván ép từ gỗ và các vật liệu tương tự) ước đạt 6,422 nghìn m³, gần như không đổi so với năm 2018. Trong năm 2019, sản lượng sản xuất sản phẩm gỗ nội thất ước đạt 110.4 triệu chiếc, …

Từ viết tắt

Tóm tắt báo cáo

  1. Môi trường kinh doanh

1.1 Tình hình kinh tế vĩ mô

1.2 Hàng rào pháp lý

1.3 Các hiệp định thương mại

  1. Thị trường gỗ thế giới

2.1 Định nghĩa và phân loại

2.2 Chuỗi giá trị ngành gỗ

2.3 Nguyên vật liệu

2.4 Sản xuất

2.5 Thương mại

2.6 Thị trường gỗ một số nước lớn

2.7 Một số thương hiệu gỗ nội thất nổi tiếng nhất thế giới

  1. Thị trường gỗ Việt Nam

3.1 Lịch sử hình thành và phát triển

3.2 Trình độ công nghệ

3.3 Chuỗi giá trị ngành chế biến gỗ Việt Nam

3.4 Nguyên vật liệu

3.5 Sản xuất

3.6 Tiêu thụ

3.7 Xuất nhập khẩu

3.8 Phân tích cạnh tranh

3.9 Tồn kho

3.10 Quy hoạch phát triển ngành

3.11 Triển vọng ngành gỗ

3.12 Dự báo

  1. Phân tích doanh nghiệp

4.1 Giới thiệu doanh nghiệp

4.2 Phân tích tài chính

Phụ lục 

 

Công ty TNHh Kỹ nghệ gỗ Hoa Nét 

Doanh nghiệp chế xuất Nitori Việt Nam 

CTCP Gỗ An Cường 

Công ty TNHH Shing Mark Vina 

CTCP Gỗ MDF VRG DONGWHA 

Công ty TNHH ROCHDALE SPEARS 

Công ty TNHH San Lim Furniture Việt Nam 

CTCP POH HUAT Việt Nam 

Công ty TNHh Woodwoth Wooden Việt Nam 

Công ty TNHH Timber Industries 

 

Danh mục biểu đồ

 Biểu đồ 1: Tốc độ tăng trưởng GDP theo quý, 2016 – 2019

 Biểu đồ 2: Kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam, 2011-2019 

 Biểu đồ 3: Cơ cấu GDP theo giá hiện hành, 2019

 Biểu đồ 4: Tỷ giá VND/USD, 1/2013 – 9/2019

 Biểu đồ 5: Giá dầu thô thế giới, 2011 – 9/2019

 Biểu đồ 6: Sản xuất và tiêu thụ gỗ tròn thế giới, 2010-2030f

 Biểu đồ 7: Cơ cấu sản xuất gốc tròn công nghiệp theo khu vực, 2018

 Biểu đồ 8: Thương mại gỗ tròn thế giới, 2010 – 2018

 Biểu đồ 9: Các loại gỗ sử dụng nhiều nhất tại thị trường Đông Nam Á, 2017

 Biểu đồ 10: Top các nước sản xuất gỗ tròn công nghiệp lớn nhất thế giới, 2018

 Biểu đồ 11: Top các nước tiêu thụ gỗ tròn công nghiệp lớn nhất thế giới, 2018

 Biểu đồ 12: Top các nước tiêu thụ gỗ tròn công nghiệp lớn nhất thế giới, 2018

 Biểu đồ 13: Top các nước nhập khẩu gỗ tròn lớn nhất thế giới, 2018

 Biểu đồ 14: Cơ cấu sản xuất gỗ xẻ theo khu vực, 2018

 Biểu đồ 15: Sản xuất và tiêu thụ gỗ xẻ thế giới, 2013-2030f

 Biểu đồ 16: Thương mại gỗ xẻ thế giới, 2010-2018e

 Biểu đồ 17: Top các nước xuất khẩu gỗ xẻ lớn nhất, 2018

 Biểu đồ 18: Top các nước nhập khẩu gỗ xẻ lớn nhất, 2018

 Biểu đồ 19: Sản xuất và tiêu thụ gỗ công nghiệp, 2013-2030f

 Biểu đồ 20: Cơ cấu sản xuất gỗ công nghiệp theo khu vực, 2018

 Biểu đồ 21: Cơ cấu sản xuất gỗ công nghiệp theo loại sản phẩm, 2018

 Biểu đồ 22: Chỉ số giá sản xuất nội thất gỗ cho trẻ em, 2004-2018

 Biểu đồ 23: Chỉ số giá sản xuất ghế gỗ văn phòng, 1998-2018

 Biểu đồ 24: Chỉ số giá sản xuất nội thất gỗ văn phòng, 1965-2018

 Biểu đồ 25: Chỉ số giá sản xuất đồ gỗ nội thất phòng ăn và phòng bếp, 1967-2018

 Biểu đồ 26: Thương mại gỗ, sản phẩm gỗ và nội thất gỗ toàn cầu, 2010 – 2018e

 Biểu đồ 27: Top các quốc gia xuất khẩu gỗ và các sản phẩm bằng gỗ (HS44) lớn nhất thế giới theo giá trị, 2018e

 Biểu đồ 28: Top các quốc gia nhập khẩu gỗ và các sản phẩm bằng gỗ (HS44) lớn nhất thế giới theo giá trị, 2018e

 Biểu đồ 29: Thương mại dăm gỗ toàn cầu, 2010 – 2018e

 Biểu đồ 30: Cơ cấu nhập khẩu dăm gỗ cứng trên thế giới, 2018

 Biểu đồ 31: Cơ cấu xuất khẩu dăm gỗ thế giới, 2018 

 Biểu đồ 32: Giá dăm gỗ xuất khẩu bình quân của một số nước lớn, 2014-2018

 Biểu đồ 33: Top các nước nhập khẩu gỗ ván công nghiệp lớn nhất thế giới, 2018

 Biểu đồ 34: Thương mại gỗ công nghiệp toàn cầu, 2013 – 2019e

 Biểu đồ 35: Top các nước xuất khẩu gỗ ván công nghiệp lớn nhất, 2018

 Biểu đồ 36: Top các nước có tỷ trọng nhập khẩu gỗ venner lớn nhất thế giới, 2018

 Biểu đồ 37: Top các nước có tỷ trọng xuất khẩu gỗ venner lớn nhất, 2018

 Biểu đồ 38: Thương mại đồ nội thất gỗ thế giới, 2005 – 2018e

 Biểu đồ 39: Top 10 nước xuất khẩu đồ gỗ nội thất lớn nhất thế giới, 2018

 Biểu đồ 40: Top 10 nước nhập khẩu đồ gỗ nội thất lớn nhất thế giới, 2018

 Biểu đồ 41: Sản lượng gỗ của Trung Quốc, 2018

 Biểu đồ 42: Top 10 thị trường cung cấp đồ nội thất bằng gỗ cho Trung Quốc, 11/2019

 Biểu đồ 43: Cơ cấu thị trường cung cấp gỗ xẻ cho Trung Quốc theo giá trị, 2018

 Biểu đồ 44: Cơ cấu nhập khẩu đồ nội thất bằng gỗ Trung Quốc, 11T/2019

 Biểu đồ 45: Tỷ trọng các loại gỗ xuất khẩu của Mỹ theo giá trị, 2018

 Biểu đồ 46: Xuất nhập khẩu gỗ và sản phẩm gỗ của Mỹ (HS 44), 2010 – 2018e

 Biểu đồ 47: Giá trị nhập khẩu gỗ nội thất Mỹ, 2013 – 2019e

 Biểu đồ 48: Cơ cấu thị trường nhập khẩu gỗ nội thất của Mỹ, 9T/2019

 Biểu đồ 49: Diện tích rừng trồng tập trung Việt Nam, 2010 – 2019

 Biểu đồ 50: Sản lượng gỗ khai thác từ nguồn rừng trồng, 2010 – 2019

 Biểu đồ 51: Diện tích trồng cao su tại Việt Nam, 2013 – 2019

 Biểu đồ 52: Giá trị nhập khẩu gỗ nguyên liệu, 2013 – 2019

 Biểu đồ 53: Kim ngạch nhập khẩu gỗ tròn và gỗ xẻ vào Việt Nam, 2013 – 2019

 Biểu đồ 54: Top các loại gỗ tròn được nhập khẩu nhiều nhất vào Việt Nam, 2018

 Biểu đồ 55: Top các quốc gia cung cấp gỗ nguyên liệu chính cho Việt Nam theo giá trị, 2018

 Biểu đồ 56: Top các loại gỗ xẻ được nhập khẩu nhiều nhất vào Việt Nam, 2018

 Biểu đồ 57: Nhu cầu gỗ nguyên liệu của Việt Nam, 2012 – 2025f

 Biểu đồ 58: Cơ cấu sử dụng gỗ nguyên liệu, 2018e

 Biểu đồ 59: Số lượng doanh nghiệp và lao động ngành gỗ, 2013 – 2018

 Biểu đồ 60: Phân bổ doanh nghiệp chế biến gỗ theo vùng, 2018e 

 Biểu đồ 61: Doanh thu và Lợi nhuận ngành gỗ, 2013 – 2018e

 Biểu đồ 62: Vốn đầu tư và tài sản cố định ngành gỗ, 2013 – 2018e

 Biểu đồ 63: Giá trị sản xuất ngành chế biến gỗ, 2013 – 2019e

 Biểu đồ 64: Sản lượng sản xuất dăm gỗ Việt Nam, 2013 – 2019

 Biểu đồ 65: Sản lượng sản xuất ván nhân tạo, 2013 – 2019

 Biểu đồ 66: Phân loại doanh nghiệp theo nguồn gốc vốn, 2015

 Biểu đồ 67: Cơ cấu sản xuất đồ gỗ nội thất theo loại sản phẩm,2019e

 Biểu đồ 68: Sản lượng sản xuất sản phẩm gỗ nội thất, 2013 – 2019e

 Biểu đồ 69: Giá trị tiêu thụ đồ gỗ Việt Nam tại thị trường nội địa, 2013 – 2019e

 Biểu đồ 70: Top 10 doanh nghiệp chế biến gỗ có doanh thu cao nhất, 2018

 Biểu đồ 71: Giá trị tiêu thụ dăm gỗ, 2013 – 2019e

 Biểu đồ 72: Giá trị tiêu thụ nhóm ván nhân tạo, 2013 – 2019e

 Biểu đồ 73: Giá trị tiêu thụ nhóm sản phẩm gỗ nội thất, 2013 – 2019e

 Biểu đồ 74: Cơ cấu thị trường xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ, 2019 

 Biểu đồ 75: Kim ngạch xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ của Việt Nam, 2013 – 2019 

 Biểu đồ 76: Cơ cấu đóng góp vào xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ của Việt Nam, 2013 -2019

 Biểu đồ 77: Xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ theo tháng, 2016 – 2019

 Biểu đồ 78: Cơ cấu xuất khẩu sản phẩm nội thất, năm 2019

 Biểu đồ 79: Kim ngạch xuất khẩu 1 số sản phẩm gỗ, 2019

 Biểu đồ 80: Xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ sang thị trường Mỹ, 2013-2019

 Biểu đồ 81: Giá trị nhập khẩu đồ gỗ nội thất của Mỹ, 11T/2019 

 Biểu đồ 82: Kim ngạch xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ sang Trung Quốc, 2013 – 2019

 Biểu đồ 83: Kim ngạch xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ sang châu  u, 2009 – 9T/2019e

 Biểu đồ 84: Tỷ trọng xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ sang EU theo quốc gia, 9T/2019e 

 Biểu đồ 85: Xuất khẩu dăm gỗ của Việt Nam, 2013 – 2019

 Biểu đồ 86: Cơ cấu thị trường xuất khẩu dăm gỗ theo giá trị, 4T/2019

 Biểu đồ 87: Top các doanh nghiệp xuất khẩu dăm gỗ, 2018

 Biểu đồ 88: Giá trị xuất khẩu các loại ván của Việt Nam, 2011 – 2018

 Biểu đồ 89: Xuất khẩu các loại ván của Việt Nam, 2013 – 5T/2019e

 Biểu đồ 90: Lượng và giá trị đồ gỗ xuất khẩu, 2013 – 2019

 Biểu đồ 91: Giá trị xuất khẩu sản phẩm đồ gỗ nội thất, 2013 – 2019

 Biểu đồ 92: Nhập khẩu gỗ và sản phẩm gỗ của Việt Nam, 2013 – 2019

 Biểu đồ 93: Cơ cấu thị trường nhập khẩu gỗ và sản phẩm gỗ của Việt Nam, 2019

 Biểu đồ 94: Chỉ số tồn kho sản xuất giường, tủ, bàn ghế, 2013 – 2019

 Biểu đồ 95: Dự báo kim ngạch xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ của Việt Nam đến năm 2025

 Biểu đồ 96: Chỉ tiêu lợi nhuận, 2017 – 2018

 Biểu đồ 97: Chi phí bán hàng, 2017 – 2018

 Biểu đồ 98: Chi phí quản lí doanh nghiệp, 2017 – 2018

 Biểu đồ 99: Số ngày tồn kho, 2017-2018

 Biểu đồ 100: Kỳ thu tiền bình quân, 2017-2018

 Biểu đồ 101: Tỷ suất tự tài trợ, 2017 – 2018

 Biểu đồ 102: Khả năng thanh toán, 2017 – 2018

 Biểu đồ 103: Tỷ suất lợi nhuận, 2017 – 2018

 

Danh mục bảng

 Bảng 1: Quy mô doanh nghiệp ngành gỗ theo vốn đầu tư và theo lao động, 2016

 Bảng 2: Số dự án FDI ngành gỗ theo loại hình hoạt động, 2019

 Bảng 3: Số doanh nghiệp FDI theo quốc gia ngành gỗ, 2019

 Bảng 4: Thị trường cung cấp chính đồ nội thất bằng gỗ tới thị trường EU 27, 11T/2018

 Bảng 5: Lượng dăm xuất khẩu sang các thị trường chính (triệu tấn), 2015- 4T/2019 

 Bảng 6 : Top 10 doanh nghiệp ngành gỗ có doanh thu lớn nhất, 2018