Cả nước có khoảng 153 doanh nghiệp sản xuất thuốc Tân dược, 80 doanh nghiệp sản xuất thuốc Đông dược, ngoài ra có trên 300 cơ sở sản xuất thuốc Đông dược (năm 2015). Ngành Dược Việt Nam sử dụng khoảng 60,000 tấn các loại dược liệu, trong đó có khoảng 80-90% dược liệu sử dụng có nguồn gốc nhập khẩu. Sự tăng trưởng của thị trường thuốc kê đơn sẽ vượt qua tốc độ tăng trưởng của thuốc không kê đơn (OTC). Theo thông tin từ Cục Quản lý Dược – Bộ Y tế, tính từ đầu năm đến ngày 15/6/2018: Về thuốc nhập khẩu, có 468 lượt mặt hàng thuốc kê khai giá, 14 lượt mặt hàng kê khai lại giá; về thuốc sản xuất trong nước, có 900 lượt mặt hàng kê khai giá, 88 lượt mặt hàng kê khai lại giá. Nắm quyền lực chi phối lớn nhất trong mạng lưới phân phối dược phẩm tại Việt Nam là hệ thống chợ sỉ tại thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội. Dược phẩm thuộc nhóm nhu cầu thiết yếu nên sự tăng trưởng kinh tế hầu như không có ảnh hưởng đến tốc độ phát triển của ngành. Đối với WTO, thị trường Dược phẩm Việt Nam từng bước mở cửa. Xu hướng M&A giữa các doanh nghiệp trong nước và các doanh nghiệp nước ngoài diễn ra mạnh đối với sản xuất các loại thuốc theo hình thức nhượng quyền và trong lĩnh vực phân phối. Phần lớn các doanh nghiệp ngành Dược duy trì được tình hình kinh doanh khả quan với lợi nhuận gộp và lợi nhuận ròng ở mức cao trong giai đoạn 2016 – 2017

 Tóm tắt báo cáo
1. Môi trường kinh doanh
1.1 Tình hình kinh tế vĩ mô
1.2 Hàng rào pháp lý
1.3 Tác động của các Hiệp định thương mại
2. Tổng quan Ngành Dược Việt Nam
2.1 Ngành Dược Thế giới
2.1.1 Sản xuất – Tiêu thụ
2.1.2 Xuất khẩu – Nhập khẩu
2.1.3 Thực trạng sản xuất tiêu thụ tại một số quốc gia chính
2.1.4 Các doanh nghiệp lớn trên thế giới
2.2 Tổng quan Ngành Dược Việt Nam
2.2.1 Lịch sử Ngành Dược Việt Nam
2.2.2 Vị thế Ngành
2.2.3 Quy mô và đặc thù Ngành
2.2.4 Chuỗi giá trị Ngành Dược Việt Nam
2.2.5 Nguyên vật liệu
2.2.6 Công nghệ sản xuất
2.2.7 Nghiên cứu và Phát triển
2.2.8 Sản xuất
2.2.9 Tiêu thụ
2.2.10 Xuất khẩu – Nhập khẩu
2.2.11 Diễn biến giá
2.2.12 Hệ thống phân phối
2.3 Rủi ro và thách thức
2.4 Quy hoạch Ngành
2.5 Động lực và dự báo
3. Phân tích doanh nghiệp
3.1 Chỉ tiêu lợi nhuận
3.2 Cơ cấu chi phí
3.3 Hiệu suất sử dụng tài sản
3.4 Cơ cấu vốn và khả năng trả nợ
3.5 Khả năng thanh toán
3.6 Lợi suất trên vốn đầu tư
4. Phụ lục báo cáo tài chính

CTCP Dược Hậu Giang
CTCP Traphaco
CTCP Xuất Nhập Khẩu Y Tế Domesco
CTCP Dược Phẩm Imexpharm
CTCP Dược Phẩm OPC
CTCP S.P.M
CTCP Y Dược Phẩm Vimedimex
CTCP Dược Phẩm Hà Tây
CTCP Dược Phẩm Bến Tre
CTCP Dược Lâm Đồng

Danh mục biểu đồ
Biểu đồ 1: Tăng trưởng GDP, 2011 – 6T/2018
Biểu đồ 2: Chỉ số giá tiêu dùng thuốc và dịch vụ y tế, 2012 – 6T/2018
Biểu đồ 3: Tỷ giá VND/USD, 6/2016 – 6/2018
Biểu đồ 4: Tỷ giá VND/CNY, 1/2016 – 6/2018
Biểu đồ 5: Cơ cấu dân số, 1999 – 2017
Biểu đồ 6: Dân số và tăng trưởng dân số, 2006 -2017
Biểu đồ 7: Nhập khẩu dược phẩm, 2012 – 6T/2018e
Biểu đồ 8: Số lượng thuốc mới được FDA cấp phép, 2010 – 2017
Biểu đồ 9: Chi phí đầu tư R&D thế giới, 2010 – 2024f
Biểu đồ 10: Top 10 doanh nghiệp có chi phí R&D lớn nhất, 2017
Biểu đồ 11: Top 10 doanh nghiệp có chi phí R&D lớn nhất, 2024
Biểu đồ 12: Doanh thu ngành dược phẩm Thế giới, 2010 – 2017e
Biểu đồ 13: Doanh thu tiêu thụ thuốc kê toa thế giới, 2010 – 2017
Biểu đồ 14: Tỷ trọng doanh số dược phẩm theo công nghệ, 2010 – 2017
Biểu đồ 15: Thị phần tiêu thụ theo loại thuốc, 2011 – 2016
Biểu đồ 16: Thị phần tiêu thụ theo nhóm, 2017
Biểu đồ 17: Chi tiêu thuốc thế giới theo lĩnh vực điều trị*, 2017
Biểu đồ 18: Xuất khẩu dược phẩm Thế giới, 2010 – 2017e
Biểu đồ 19: Thông tin chung về ngành y tế Trung Quốc, 2016e
Biểu đồ 20: Top 10 doanh nghiệp Dược có doanh thu lớn nhất, 2017
Biểu đồ 21: Nhập khẩu nguyên phụ liệu, 2012 – 6T/2018e
Biểu đồ 22: Nhập khẩu nguyên phụ liệu dược phẩm, 6T/2017 – 6T/2018e
Biểu đồ 23: Giá trị sản xuất dược phẩm trong nước, 2010 – 2017e
Biểu đồ 25: Giá trị thị trường ngành dược, 2010 – 2017e
Biểu đồ 26: Tỷ lệ giá trị thuốc sản xuất trong nước của Việt Nam, 2010 – 2017e
Biểu đồ 27: Tiêu thụ thuốc sản xuất trong nước, 2010 – 6T/2018e
Biểu đồ 28: Chi tiêu thuốc ở Việt Nam, 2009 – 2017e
Biểu đồ 29: Chi tiêu thuốc bình quân đầu người một số quốc gia, 2016e
Biểu đồ 30: Cơ cấu tiêu thụ thuốc theo kênh, 2010 – 2017e
Biểu đồ 31: Thực trạng thuốc Pantented và Generic, 2010 – 2017e
Biểu đồ 32: Giá trị thị trường thuốc kê đơn (ETC), 2011 – 2017e
Biểu đồ 33: Thị trường thuốc không kê đơn (OTC), 2010 – 2017e
Biểu đồ 34: Thuốc có bằng sáng chế (Patent), 2010 – 2017e
Biểu đồ 35: Thị trường thuốc Generic, 2010 – 2017e
Biểu đồ 36: Nhập khẩu dược phẩm, 2012 – 6T/2018e
Biểu đồ 37: Nhập khẩu dược phẩm, 6T/2017 – 6T/2018e
Biểu đồ 38: Nhập khẩu dược phẩm từ Ấn Độ, 2013 – 6T/2018
Biểu đồ 39: Top doanh nghiệp nhập khẩu dược phẩm*, 6T/2018
Biểu đồ 40: Xuất khẩu dược phẩm, 2012 – 6T/2018
Biểu đồ 41: Cơ cấu xuất khẩu chủ yếu theo quốc, 6T/2018
Biểu đồ 42: Top doanh nghiệp xuất khẩu, 6T/2018
Biểu đồ 43: Top doanh nghiệp phân phối theo doanh thu, 2017e
Biểu đồ 44: Các chuỗi nhà thuốc tiêu biểu, 6/2018
Biểu đồ 45: M&A nhóm phân phối dược, 2017 – 2018
Biểu đồ 46: Tỷ lệ mẫu không đạt chất lượng, 2010 – 2016e
Biểu đồ 47: Tổng chi phí chăm sóc sức khỏe, 2010 – 2016f
Biểu đồ 48: Tháp dân số, 2016
Biểu đồ 49: Phát triển dân số trên 60 tuổi trên thế giới, 1950 – 2050
Biểu đồ 50: M&A ngành dược, 2010 – 2016
Biểu đồ 51: Tăng trưởng tổng giá trị tiêu thụ thuốc tại Việt Nam, 2010 – 2020f
Biểu đồ 52: Chỉ tiêu lợi nhuận, 2016 – 2017
Biểu đồ 53: GVHB/DTT, 2016 – 2017
Biểu đồ 54: Chi phí bán hàng, 2016 – 2017
Biểu đồ 55: Chi phí quản lí doanh nghiệp, 2016 – 2017
Biểu đồ 56: Số ngày tồn kho, 2016 – 2017
Biểu đồ 57: Kì thu tiền bình quân, 2016 -2017
Biểu đồ 58: Vòng quay tài sản
Biểu đồ 59: Tỷ suất tự tài trợ, 2016 – 2017
Biểu đồ 60: Khả năng thanh toán, 2016 – 2017
Biểu đồ 61: Tỷ suất lợi nhuận, 2016 – 2017

Danh mục bảng
Bảng 1: Các quốc gia xuất khẩu thuốc, 2017
Bảng 2: Các quốc gia nhập khẩu thuốc, 2017
Bảng 3: Thông tin chung về ngành y tế Mỹ, 2016e
Bảng 4: Thông tin chung về ngành y tế Nhật Bản, 2016e
Bảng 5: Thông tin chung về ngành y tế Trung Quốc, 2016e
Bảng 6: Thông tin chung về ngành y tế Đức, 2016e
Bảng 7: Thông tin chung về ngành y tế Pháp, 2016e
Bảng 8: Xuất xứ máy móc thiết bị của một số Công ty sản xuất Dược lớn
Bảng 9: Một số móc thiết bị chính trong dây chuyền sản xuất Dược phẩm
Bảng 10: Giá trị sản xuất dược phẩm trong nước, 2010 – 2017e
Bảng 11: Top đối tác nhập khẩu của Việt Nam, 6T/2018
Bảng 12: Top doanh nghiệp xuất khẩu, 6T/2018
Bảng 13: Diễn biến giá một số loại thuốc chính trên thị trường, 12/2016 – 6/2018
Bảng 14: Thống kê chênh lệch giá bán 1 số loại thuốc tại các nhà thuốc, 2017
Bảng 15: Số lượng cơ sở khám chữa bệnh, 2010 – 2016
Bảng 16: Các chuỗi nhà thuốc tiêu biểu, 6/2018
Bảng 17: Chi phí R&D trung bình để sản xuất thuốc mới (Triệu USD)
Bảng 18: Top 10 M&A thế giới, 2017
Bảng 19: Top doanh thu dự báo các thuốc ở các nước phát triển, 2018f
Bảng 20: Top doanh thu dự báo các thuốc ở các nước đang phát triển, 2018f
Bảng 21: 10 doanh nghiệp tiêu biểu ngành Dược 2017