NGÀNH ĐỒ UỐNG VIỆT NAM

Thị trường Đồ uống toàn cầu luôn duy trì sự phát triển tích cực và có nhiều tiềm năng nhưng chưa được khai thác hiệu quả. Bia được sản xuất với quy mô và sản lượng lớn nhưng vẫn tồn tại một số bất ổn do nguồn nguyên liệu đầu vào chính. Rượu đang chứng kiến sự tăng trưởng rất nhanh, đặc biệt là các dòng Rượu cao cấp. Trong đó, sản xuất Rượu Vang không ổn định do chất lượng cũng như số lượng nho làm Rượu biến động theo sự thay đổi của thời tiết.

Thị trường Đồ uống Việt Nam đang từng bước đáp ứng được nhu cầu của người tiêu dùng; thay thế một phần hàng hóa nhập khẩu và tham gia xuất khẩu, trong đó Bia và Nước Giải Khát vẫn chiếm ưu thế, Rượu chỉ chiếm tỷ trọng nhỏ trong toàn ngành.

Về thị trường Bia, ngành công nghiệp sản xuất Bia trong nước đã đáp ứng được nhu cầu tiêu thụ trong nước, ngày càng giảm nhập khẩu và tăng xuất khẩu, góp phần nâng cao kim ngạch xuất khẩu của ngành. Việt Nam luôn nằm trong những thị trường bia lớn nhất thế giới. Trong ba tháng đầu năm 2019 tổng sản lượng sản xuất bia tăng 8.1% so với cùng kỳ năm 2018. Guinea xích đạo là thị trường tiêu thụ bia Việt Nam lớn nhất với khoảng 20% tổng lượng bia xuất khẩu.

Về thị trường rượu, 3 tháng đầu năm 2019, sản xuất rượu tăng 8.6% so với cùng kỳ năm trước, tiêu thụ tăng 8.95%. Nhập khẩu Rượu tăng so với cùng kì năm 2018 về cả sản lượng (9.7%) và giá trị (9.5%) do thị trường tiêu thụ trong nước vẫn tăng trưởng ổn định. Nhìn chung, quy mô thị trường Rượu nhỏ, sản xuất đang có chiều hướng giảm, không đáp ứng được nhu cầu tiêu thụ Rượu cao cấp trong nước và có giá trị xuất khẩu thấp.

Về thị trường nước giải khát, quý 1 năm 2019, sản xuất nước giải khát ở Việt Nam tăng 70% so với Q1/2018, tiêu thụ tăng 73% so với Q1/2018. Đầu năm 2019, tăng trưởng tiêu thụ các loại nước tinh khiết giảm hơn 7%, chiếm 55.6% tổng lượng nước giải khát tiêu thụ;tiếp đến là các loại nước ngọt, nước yến và các loại nước bổ dưỡng, nước ép hoa quả (đều chiếm 11.6%); nước khoáng không có ga (9.1%). Còn lại nước khoáng có ga chỉ chiếm khoảng 0.5%.

Danh mục từ viết tắt
Tóm tắt báo cáo
1. Môi trường kinh doanh
1.1 Tình hình kinh tế vĩ mô
1.2 Khung pháp lý
1.3 Các Hiệp định thương mại tự do
2. Tổng quan ngành
2.1. Thị trường thế giới
2.1.1 Bia
2.1.2 Rượu
2.1.3 Nước Giải Khát
2.2. Thị trường Việt Nam
2.2.1 Bia
2.2.2 Rượu
2.2.3 Nước Giải Khát
2.3 Rủi ro ngành
2.3.1 Phân tích SWOT về ngành
2.3.2 Phân tích cạnh tranh của ngành
2.2.3 Rủi ro kinh doanh ngành
2.4 Động lực phát triển ngành
2.5 Triển vọng và dự báo
3. Phân tích doanh nghiệp
3.1 Khả năng sinh lời
3.2 Khả năng hoạt động
3.3 Sức mạnh tài chính
3.4 Lợi suất trên vốn đầu tư
4. Phụ lục

Tổng Công ty Cổ phần Bia Rượu Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco)
Công ty TNHH Nhà Máy Bia Việt Nam (VBL)
Tổng Công ty Cổ phần Bia Rượu Nước giải khát Hà Nội (Habeco)
Công ty Cổ phần Cồn Rượu Hà Nội
Công ty Cổ phần Rượu Bình Tây
Công ty TNHH MTV Ladofood
CTCP Vang Thăng Long
Tập đoàn Nước giải khát Tân Hiệp Phát (THP)
CT TNHH URC Việt Nam

Danh mục biểu đồ
Biểu đồ 1: Biến động CPI hàng tháng, 1/2015 – 3/2019
Biểu đồ 2: Tốc độ tăng trưởng GDP theo quý, 2016-2019
Biểu đồ 3: Chỉ số niềm tin người tiêu dùng, Q1/2014 – Q4/2018
Biểu đồ 4: Tổng số dân và cơ cấu dân số trong độ tuổi lao động giai đoạn 2010–2017
Biểu đồ 5: Doanh thu bán lẻ hàng hóa, 2010 – Q1/2019
Biểu đồ 6: Tổng thu nhập khả dụng, 2010–2020f
Biểu đồ 7: Doanh nghiệp sản xuất ngành Bia 2010–2016
Biểu đồ 8: Tỷ suất lợi nhuận trước thuế ngành Đồ uống 2010–2016
Biểu đồ 9: Tốc độ tăng trưởng sản xuất ngành Đồ uống 2011–2017
Biểu đồ 10: Sản xuất và tiêu thụ Đại mạch toàn thế giới, 10/11–18/19e
Biểu đồ 11: Diễn biến giá Đại mạch tại Anh giai đoạn 1/2012–5/2018
Biểu đồ 12: Thị phần của 5 đất nước sản xuất Đại mạch lớn nhất 2018/2019e
Biểu đồ 13: Tình hình tiêu thụ Đại mạch để chế biến Mạch nha trên thế giới, 10/11–18/19
Biểu đồ 14: Sản lượng và kim ngạch xuất khẩu Mạch nha trên thế giới
2011 – 2018
Biểu đồ 15: Diện tích canh tác và sản xuất Hoa Bia thế giới 2008–2018e
Biểu đồ 16: Diễn biến giá Hoa Bia tại bang Washington 1982–2018
Biểu đồ 17: Thị phần 5 nước sản xuất Hoa Bia lớn nhất 2018
Biểu đồ 18: Thị phần 5 quốc gia xuất khẩu Hoa Bia lớn nhất thế giới 2018e
Biểu đồ 19: Tình hình xuất khẩu Hoa Bia, 2011–2018e
Biểu đồ 20: Tình hình tiêu thụ và sản xuất Bia trên thế giới 2010–2017e
Biểu đồ 21: Sản lượng và giá trị xuất khẩu Bia toàn cầu, 2010–2018e
Biểu đồ 22: Thị phần các hãng bia lớn, 2017
Biểu đồ 23: Diện tích trồng Nho sản xuất rượu, 2005–2018e
Biểu đồ 24: Sản lượng sản xuất Nho nói chung, 2010–2017e
Biểu đồ 25: Thị phần 5 nước sản xuất Rượu Vang lớn nhất thế giới 2018e
Biểu đồ 26: Sản xuất và tiêu thụ Rượu Vang toàn cầu, 2005–2018e
Biểu đồ 27: Thị phần của 5 nước tiêu thụ Rượu Vang nhiều nhất thế giới 2018
Biểu đồ 28: Giá trị và Sản lượng xuất khẩu Rượu Vang 2000–2018e
Biểu đồ 29: Tiêu thụ Rượu mạnh 2009 – 2023f
Biểu đồ 30: Các quốc gia nhập khẩu Rượu mạnh nhiều nhất 2018
Biểu đồ 31: Giá trị và sản lượng xuất khẩu nước giải khát giai đoạn 2010-2017e
Biểu đồ 32: Sản lượng tiêu thụ nước giải khát tiêu thụ qua kênh off-trade
toàn cầu, 2012 – 2017
Biểu đồ 33: Cơ cấu tiêu thụ nước giải khát theo sản lượng, 2017
Biểu đồ 34: Nước ngọt có ga, 2016
Biểu đồ 35: Nước tăng lực và Nước thể thao, 2016
Biểu đồ 36: Nước ép hoa quả, 2016
Biểu đồ 37: Nước đóng chai, 2016
Biểu đồ 38: Tình hình sản xuất và tiêu thụ Đồ uống trong nước, 2010-Q1/2019
Biểu đồ 39: Tình hình xuất nhập khẩu Đồ uống trong nước, 2010-Q1/2019
Biểu đồ 40: Sản lượng mạch nha xuất khẩu vào Việt Nam, 2011-2017
Biểu đồ 41: Các khu vực xuất khẩu Mạch nha chính cho Việt Nam, 2017e
Biểu đồ 42: Nhập khẩu Hoa Bia vào Việt Nam, 2010 -2017e
Biểu đồ 43: Cơ cấu nguồn cung Hoa Bia cho Việt Nam 2017
Biểu đồ 44: Tình hình sản xuất và tiêu thụ ngành Bia nội địa 2010 – Q1/2019
Biểu đồ 45: Cơ cấu doanh thu tiêu thụ ngành Bia, Q1/2019
Biểu đồ 46: Thị phần tiêu thụ nội địa của các doanh nghiệp 2017
Biểu đồ 47: Top thương hiệu Bia tại Việt Nam, 2017
Biểu đồ 48: Sản lượng tồn kho ngành Bia 2011 – Q1/2019
Biểu đồ 49: Cơ cấu hàng tồn kho ngành bia, Q1/2019
Biểu đồ 50: Nhập khẩu bia giai đoạn 2010 – Q1/2019
Biểu đồ 51: Tỷ trọng nhập khẩu bia theo quốc gia tại Việt Nam, 3T/2019
Biểu đồ 52: Xuất khẩu bia Việt Nam 2010 – Q1/2019
Biểu đồ 53: Thị trường tiêu thụ Bia Việt Nam lớn nhất 3T/2019e
Biểu đồ 54: Điều kiện giao hàng trong xuất khẩu bia 3T/2019e
Biểu đồ 55: Các phương thức thanh toán của doanh nghiệp xuất khẩu bia 2018e
Biểu đồ 56: Tỷ trọng 10 công ty xuất khẩu khẩu Bia lớn nhất Việt Nam năm 3T/2019e
Biểu đồ 57: Top công ty nhập khẩu bia lớn nhất Việt Nam, 3T/2019e
Biểu đồ 58: Tỷ trọng 10 công ty nhập khẩu Bia Việt Nam lớn nhất năm 3T/2019e
Biểu đồ 59: Top các công ty xuất khẩu bia vào Việt Nam lớn nhất, 3T/2019e
Biểu đồ 60: Tỉ trọng tiêu thụ bia qua các kênh phân phối giai đoạn 2011 – 2016
Biểu đồ 61: Cơ cấu giá bia tới tay người tiêu dùng, 2018
Biểu đồ 62: Tình hình sản xuất rượu nội địa 2010 – 3T/2019e
Biểu đồ 63: Tình hình doanh thu rượu nội địa 2010 – 3T/2019e
Biểu đồ 64: Hàng tồn kho ngành Rượu, 2012 – Q1/2019
Biểu đồ 65: Thị phần sản lượng tiêu thụ của các doanh nghiệp sản xuất Rượu vang 2017
Biểu đồ 66: Thị phần tiêu thụ của các thương hiệu Rượu vang theo sản lượng 2017
Biểu đồ 67: Nhập khẩu rượu vang của Việt Nam, 2010-Q1/2019
Biểu đồ 68: Xuất khẩu rượu vang Việt Nam, 2010-Q1/2019
Biểu đồ 69: Top 10 công ty nhập khẩu Rượu Vang lớn nhất Việt Nam 3T/2019e
Biểu đồ 70: Top 10 công ty xuất khẩu Rượu Vang sang Việt Nam lớn nhất 3T/2019e
Biểu đồ 71: Top 10 công ty xuất khẩu Rượu Vang lớn nhất Việt Nam 3T/2019e
Biểu đồ 72: Top 10 công ty nhập khẩu Rượu Vang Việt Nam lớn nhất 3T/2019e
Biểu đồ 73: Thị phần sản lượng tiêu thụ của các doanh nghiệp sản xuất Rượu Mạnh, 2017
Biểu đồ 74: Thị phần sản lượng tiêu thụ của các thương hiệu Rượu Mạnh, 2017
Biểu đồ 75: Nhập khẩu rượu mạnh của Việt Nam, 2010-Q1/2019
Biểu đồ 76: Nhập khẩu rượu mạnh theo quốc gia, 3T/2019
Biểu đồ 77: Nhập khẩu rượu mạnh theo sản phẩm, 3T/2019
Biểu đồ 78: Xuất khẩu rượu mạnh của Việt Nam, 2010-Q1/2019
Biểu đồ 79: Xuất khẩu rượu mạnh theo quốc gia, 3T/2019
Biểu đồ 80: Xuất khẩu rượu mạnh theo sản phẩm, 3T/2019
Biểu đồ 81: Tỷ trọng 10 công ty nhập khẩu khẩu Rượu mạnh lớn nhất Việt Nam 3T/2019e
Biểu đồ 82: Top 10 công ty xuất khẩu Rượu mạnh sang Việt Nam 3T/2019e
Biểu đồ 83: Tỷ trọng 10 công ty xuất khẩu khẩu Rượu mạnh lớn nhất Việt Nam 3T/2019e
Biểu đồ 84: Top 10 công ty nhập khẩu Rượu mạnh Việt Nam 3T/2019e
Biểu đồ 85: Tình hình sản xuất và tiêu thụ ngành Nước Giải Khát nội địa, 2010-Q1/2019
Biểu đồ 86: Cơ cấu tiêu thụ ngành Nước Giải Khát (theo sản lượng), Q1/2019
Biểu đồ 87: Hàng tồn kho ngành Nước Giải Khát 2010 – Q1/2019
Biểu đồ 88: Cơ cấu hàng tồn kho theo dòng sản phẩm giai đoạn Q1/2019
Biểu đồ 89: Thị phần các doanh nghiệp Nước Giải Khát Việt Nam, 2017
Biểu đồ 90: Thị phần các mặt hàng Nước Giải Khát, 2017
Biểu đồ 91: Xuất nhập khẩu Nước Giải Khát, 2010 – Q1/2019
Biểu đồ 92: Nhập khẩu nước hoa quả của Việt Nam, 2010-Q1/2019
Biểu đồ 93: Nhập khẩu nước hoa quả theo quốc gia, 3T/2019
Biểu đồ 94: Xuất khẩu nước hoa quả của Việt Nam, 2010-Q1/2019
Biểu đồ 95: Xuất khẩu nước hoa quả theo quốc gia, 3T/2019
Biểu đồ 96: Tỷ trọng 10 công ty xuất khẩu Nước ép hoa quả lớn nhất Việt Nam, 3T/2019e
Biểu đồ 97: Top 10 doanh nghiệp xuất khẩu Nước hoa quả sang Việt Nam, 3T/2019e
Biểu đồ 98: Tỷ trọng 10 công ty nhập khẩu Nước ép hoa quả lớn nhất Việt Nam, 3T/2019e
Biểu đồ 99: Top 10 doanh nghiệp nhập khẩu Nước hoa quả sang Việt Nam, 3T/2019e
Biểu đồ 100: Nhập khẩu nước ngọt vào Việt Nam, 2010-Q1/2019
Biểu đồ 101: Nhập khẩu nước ngọt theo quốc gia, 3T/2019
Biểu đồ 102: Xuất khẩu nước ngọt của Việt Nam, 2010-Q1/2019
Biểu đồ 103: Xuất khẩu nước ngọt theo quốc gia, 3T/2019
Biểu đồ 104: Tỷ trọng 10 công ty nhập khẩu Nước ngọt lớn nhất Việt Nam, 3T/2019e
Biểu đồ 105: Top các doanh nghiệp xuất khẩu Nước Ngọt sang Việt Nam lớn nhất, 3T/2019e
Biểu đồ 106: Tỷ trọng 10 công ty xuất khẩu Nước ngọt lớn nhất Việt Nam, 3T/2019e
Biểu đồ 107: Top các doanh nghiệp nhập khẩu Nước Ngọt sang Việt Nam lớn nhất, 3T/2019e
Biểu đồ 108: Dự báo sản lượng tiêu thụ bia Việt Nam 2018f-2022f
Biểu đồ 109: Dự báo sản lượng tiêu thụ rượu Việt Nam 2018f-2022f
Biểu đồ 110: Dự báo sản lượng tiêu thụ nước giải khát Việt Nam 2018f-2022f
Biểu đồ 111: Doanh thu của các doanh nghiệp giai đoạn 2017 – 2018
Biểu đồ 112: Chi phí quản lí doanh nghiệp/ doanh thu thuần, 2017 – 2018
Biểu đồ 113: Chi phí bán hàng/doanh thu thuần, 2017 – 2018
Biểu đồ 114: Số ngày phải thu của các doanh nghiệp 2018
Biểu đồ 115: Vòng quay hàng tồn kho của các doanh nghiệp 2018
Biểu đồ 116: Hiệu suất sử dụng tài sản của các doanh nghiệp Đồ uống 2018
Biểu đồ 117: Khả năng trả nợ của các doanh nghiệp Đồ uống 2018
Biểu đồ 118: Khả năng thanh toán của các doanh nghiệp Đồ uống 2018
Biểu đồ 119: Tỷ suất lợi nhuận, 2017 – 2018

Danh mục bảng
Bảng 1: Lộ trình thuế TTĐB áp dụng với Rượu, Bia từ năm 2016
Bảng 2: Cam kết với WTO
Bảng 3: Cam kết của Việt Nam đối với CPTPP về thuế nhập khẩu:
Bảng 4: Sản lượng và tốc độ tăng trưởng sản xuất Bia tại 7 khu vực trên thế giới 2017e
Bảng 5: Danh sách 10 nước có giá trị xuất khẩu và nhập khẩu Bia lớn nhất trên thế giới 2018
Bảng 6: 10 thương hiệu Bia có giá trị lớn nhất trên thế giới 2017–2018
Bảng 7: Top 5 nước có diện tích vườn Nho rượu lớn nhất trong EU năm 2018
Bảng 8: Top 5 nước có diện tích vườn Nho rượu lớn nhất ngoài EU
Bảng 9: Tổng sản lượng Nho theo quốc gia năm 2017
Bảng 10: Top 5 nước có sản xuất Rượu Vang lớn nhất trên thế giới, 2017–2018
Bảng 11: Top các nước có tiêu thụ Rượu Vang nhiều nhất trên thế giới, 2017- 2018
Bảng 12: Các quốc gia xuất khẩu Rượu Vang lớn nhất, 2017 – 2018
Bảng 13: Các quốc gia nhập khẩu Rượu Vang nhiều nhất, 2017 – 2018
Bảng 14: Những loại rượu thịnh hành nhất trên thế giới 2016
Bảng 15: Những thương hiệu rượu nổi tiếng nhất trên thế giới 2016
Bảng 16: 10 thương hiệu Nước Giải Khát có giá trị lớn nhất trên thế giới 2017–2018
Bảng 17: Tình hình nhập khẩu Mạch nha và Hoa Bia 2010-2017
Bảng 18: Nhập khẩu rượu vang theo quốc gia, 3T/2019
Bảng 19: Xuất khẩu rượu vang của Việt Nam, 3T/2019
Bảng 20: Dự báo giá trị tiêu thụ của các tiểu ngành (bao gồm cả sản phẩm nội địa và ngoại nhập), 2018-2020
Bảng 21: Dự án, kế hoạch ngành Bán lẻ của các doanh nghiệp FDI đã và đang thực hiện tại Việt Nam
Bảng 22: Danh sách 10 doanh nghiệp tiêu biểu ngành Đồ uống 2018