Hiện nay, EVN vẫn đang nắm độc quyền tại các phân khúc điều độ, mua buôn điện, truyền tải và phân phối/ bán lẻ điện. Do ảnh hưởng từ biến đổi khí hậu khiến gia tăng nhu cầu tiêu thụ điện, cùng sự bùng nổ phát triển các ngành công nghiệp chế biến – chế tạo, thu hút vốn đầu tư… là nguyên nhân khiến nhu cầu điện thương phẩm ngày một gia tăng. Nhu cầu năng lượng của Việt Nam tăng rất nhanh trong 15 năm kể từ năm 2001 (bình quân tăng 9.5%/năm) và được dự báo còn tiếp tục tăng khá cao trong 15 năm tới. Tiêu thụ điện ở Việt Nam năm 2016 bình quân 1,700 kWh/người/năm, trong khi bình quân của thế giới là vào khoảng 3,500 kWh/người/năm.

Quy mô VCGM ngày càng được mở rộng, tính đến cuối năm 2017, đã có 81 nhà máy điện trực tiếp tham gia thị trường điện, trong đó có 21 nhà máy nhiệt điện và 60 nhà máy thủy điện, với tổng công suất đặt 22,432 MW. Phát triển thị trường điện cạnh tranh là xu hướng phát triển chung của các nước trên thế giới, là động lực cho hoạt động hiệu quả trong sản xuất kinh doanh điện và phát triển kinh tế xã hội.

Danh mục từ viết tắt
Tóm tắt báo cáo
1. Môi trường kinh doanh
1.1. Tình hình kinh tế vĩ mô
1.2. Hàng rào pháp lý
1.3. Các hiệp định kinh tế
2. Tổng quan ngành
2.1. Thực trạng ngành điện Thế giới
2.1.1. Cung cầu điện năng
2.1.2. Xu hướng phát triển điện trên thế giới
2.1.3. Diễn biến giá
2.1.4. Thực trạng sử dụng điện tại một số nước Đông Nam Á
2.2. Thực trạng ngành điện Việt Nam
2.2.1. Lịch sử ngành điện Việt Nam
2.2.2. Chuỗi giá trị ngành điện
2.2.3. Nhiên liệu đầu vào
2.2.4. Phát điện
2.2.5. Truyền tải và phân phối điện
2.2.6. Tiêu thụ điện
2.2.7. Giá điện
2.2.8. Cơ cấu ngành điện
2.3. Các vấn đề về phát triển ngành năng lượng
2.3.1. Tồn tại
2.3.2. Thách thức
2.3.3. Rủi ro
2.3.4. Xu hướng đầu tư nước ngoài
2.4. Quy hoạch và dự báo
2.4.1. Quy hoạch
2.4.2. Dự báo
3. Phân tích doanh nghiệp
3.1. Các công ty tiêu biểu trong ngành
3.2. Nhóm chỉ tiêu kết quả kinh doanh
3.3. Nhóm chỉ tiêu tài chính
3.4. Nhóm chỉ tiêu thanh toán
4. Phụ lục
4.1. Báo cáo tài chính
4.2. Tổng công suất lắp đặt điện hệ thống quốc gia, 2016
Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng
Công ty Cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh
Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại
Công ty Điện lực TNHH BOT Phú Mỹ 3
Công ty Năng Lượng Mê Kông
Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc – EVNNPC
Tổng Công ty Điện lực Hà Nội – HNPC
Tổng Công ty Điện lực Miền Trung – EVNCPC