THỊ TRƯỜNG DẦU KHÍ VIỆT NAM

Trong 9 tháng đầu năm 2019, toàn ngành dầu khí khai thác giảm, chỉ bằng xx% so với cùng kỳ năm 2018. Sản lượng khí đốt thiên nhiên dạng khí giảm xx% so với cùng kỳ năm 2018. Sản lượng xăng dầu Q4/2019 tăng xx% so với cùng kỳ năm 2018 do có sự hoạt động trở lại của Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất và sự gia nhập nhà máy lọc dầu Nghi Sơn.

Theo số liệu sơ bộ từ Tổng cục Hải quan, sản lượng xuất khẩu xăng dầu tăng xx% so với cùng kỳ năm 2018, giá trị thu về tăng xx% so với cùng kỳ 2018. Trong khi đó, sản lượng dầu thô nhập khẩu của Việt Nam ước tính tăng 23 lần về lượng và tăng 20 về giá trị so với cùng kỳ năm 2018. Mặt khác, xăng dầu nhập khẩu lại giảm mạnh lên tới xx% về giá trị và giảm xx% về sản lượng so với cùng kỳ năm 2018.

Về khí đốt, Việt nam xuất khẩu khí tự nhiên trong 9 tháng năm 2019 giảm xx% so với năm trước. Giá khí đốt vẫn duy trì ở mức thấp dù chi phí khai thác lớn cùng nguồn cung hạn hẹp. Bên cạnh đó, các mỏ chủ lực suy giảm sản lượng tự nhiên do bị khai thác trong thời gian dài.

Dự báo trong năm 2019, khai thác dầu khí 22.06 triệu tấn; khai thác dầu thô 12.37 triệu tấn; khai thác khí 9.69 tỉ m3. Giá dầu cũng sẽ thoát khỏi khủng hoảng, các doanh nghiệp ngành dầu khí sẽ được phục hồi và có những chuyển biến tích cực.

Trong thời gian tới, việc OPEC cắt giảm sản lượng dầu thô khiến giá dầu thô có xu hướng tăng, sẽ có nhiều tác động mạnh tới thị trường dầu khí trong nước; trong đó, hoạt động khai thác dầu khí của Việt Nam được đánh giá sẽ có sự ổn định trở lại.

Danh mục từ viết tắt
Tóm tắt báo cáo
   1. Môi trường kinh doanh
1.1 Tình hình kinh tế vĩ mô
1.2 Hàng rào pháp lý
1.3 Tác động của Hiệp định thương mại
   2. Ngành dầu khí thế giới
2.1 Dầu thô
2.2 Khí đốt
2.3 Thực trạng tại một số nước tiêu biểu
2.4 Các công ty lớn trong ngành
   3. Ngành Dầu khí Việt Nam
3.1 Khái niệm và phân loại
3.2 Lịch sử hình thành và phát triển ngành
3.3 Chuỗi giá trị ngành
3.4 Thực trạng ngành
   4. Rủi ro ngành
4.1 Rủi ro ngành
4.2 Phân tích SWOT
   5. Triển vọng, quy hoạch và dự báo
5.1 Quy hoạch
5.2 Dự báo
   6. Phân tích doanh nghiệp
6.1 Giới thiệu doanh nghiệp
6.2 Phân tích tài chính
   7. Phụ lục báo cáo tài chính

Công ty TNHH MTV Lọc Hóa Dầu Bình Sơn
Tổng công ty Dầu Việt Nam
Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam
Tổng công ty khí Việt Nam
Tổng công ty CP khoan và dịch vụ khoan Dầu khí

Danh mục biểu đồ
Biểu đồ 1: GDP theo giá hiện hành và GDP bình quân đầu người, 2013 – 2018
Biểu đồ 2: Tốc độ tăng trưởng GDP theo quý, 2015 – 2019
Biểu đồ 3: Đóng góp của PVN vào GDP, 2008 – 2017
Biểu đồ 4: Đóng góp của thu dầu thô trong ngân sách, 2008 – 2018(*)
Biểu đồ 5: Top 10 quốc gia có trữ lượng dầu mỏ lớn nhất thế giới ,2017
Biểu đồ 6: Trữ lượng dầu mỏ được xác minh, 2017
Biểu đồ 7: Cơ cấu số giàn khoan thế giới theo khu vực, Q1/2019
Biểu đồ 8: Số lượng giàn khoan thế giới, 2014 – Q1/2019
Biểu đồ 9: Số lượng giàn khoan Mỹ, 2014 – Q1/2019
Biểu đồ 10: Nguồn cung dầu thế giới, 2006 – Q1/2019
Biểu đồ 11: Nguồn cung dầu mỏ Q1/2019 chia theo khu vực
Biểu đồ 12: Sản lượng sản xuất dầu thô của các nước OPEC, 2013 – Q1/2019
Biểu đồ 13: Cơ cấu sản xuất dầu thô của các nước OPEC, Q1/2019
Biểu đồ 14: Tiêu thụ dầu bình quân đầu người, 2017
Biểu đồ 15: Nguồn cầu dầu thế giới, 2013 – 2019e
Biểu đồ 16: Tiêu thụ dầu theo khu vực, 2017
Biểu đồ 17: Top 10 quốc gia tiêu thụ dầu 2017
Biểu đồ 18: Tiêu thụ dầu theo một số sản phẩm 2006-2016
Biểu đồ 19: Cơ cấu nhập khẩu dầu thô, 2017
Biểu đồ 20: Sản lượng nhập khẩu dầu thô, 2012 – 2017
Biểu đồ 21: Cơ cấu xuất khẩu dầu thô thế giới theo sản lượng, 2017
Biểu đồ 22: Sản lượng xuất khẩu dầu thô, 2012 – 2017
Biểu đồ 23: Lịch sử giá dầu thô thế giới từ 1861 – Q1/2019
Biểu đồ 24: Top 10 quốc gia có trữ lượng khí tự nhiên lớn nhất thế giới, 2019
Biểu đồ 25: Sản lượng khí tự nhiên 1970 – 2017
Biểu đồ 26: Cơ cấu sản xuất khí tự nhiên theo khu vực, 2017
Biểu đồ 27: Các quốc gia dẫn đầu về sản xuất khí tự nhiên, 2017
Biểu đồ 28: Sản lượng tiêu thụ khí tự nhiên 2006 – 2017
Biểu đồ 29: Cơ cấu tiêu thụ khí tự nhiên theo khu vực 2017
Biểu đồ 30: Tiêu thụ khí tự nhiên bình quân đầu người, 2017
Biểu đồ 31 Top 10 quốc gia tiêu thụ khí tự nhiên lớn nhất thế giới, 2017
Biểu đồ 32: Ứng dụng tự nhiên theo lĩnh vực, 2016
Biểu đồ 33: Đường ống dẫn khí chia theo khu vực 2017
Biểu đồ 34: Xuất khẩu khí tự nhiên, 2015 – 2016
Biểu đồ 35: Thương mại khí toàn cầu, 2017
Biểu đồ 36: Top 10 quốc gia xuất khẩu khí khô qua đường ống, 2017
Biểu đồ 37: Top 10 quốc gia xuất khẩu khí LNG, 2017
Biểu đồ 38: Top 10 quốc gia nhập khẩu khí qua đường ống, 2017
Biểu đồ 39: Top 10 quốc gia nhập khẩu khí LNG, 2017
Biểu đồ 40: Diễn biến giá khí tự nhiên thế giới, 2012 – Q1/2019
Biểu đồ 41: Sản lượng dầu thô của Mỹ, 2007 – Q1/2019
Biểu đồ 42: Sản lượng khí tự nhiên của Mỹ, 2007 – Q1/2019
Biểu đồ 43: Cán cân thương mại xuất khẩu dầu thô Mỹ, 2016 – Q1/2019
Biểu đồ 44: Cán cân thương mại khí tự nhiên của Mỹ, 2016 – Q1/2019
Biểu đồ 45: Nhập khẩu ròng dầu thô của Trung Quốc, 6/2016 – 2/2018
Biểu đồ 46: Top 10 nhà sản xuất khí thiên nhiên lớn nhất thế giới, 2016
Biều đồ 47: Top 10 nhà sản xuất dầu lớn nhất thế giới, 2016
Biểu đồ 48: Số mỏ được đưa vào khai thác trong mỗi chu kỳ 5 năm, 1981 – 2015
Biều đồ 49: Trữ lượng dầu khí tại Việt Nam, 2010 – 2016
Biều đồ 50: Số lượng doanh nghiệp khai thác dầu khí của Việt Nam, 2010 – 2017
Biểu đồ 51: Số lượng lao động trong ngành dầu khí, 2010 – 2016
Biểu đồ 52: Sản lượng khai thác dầu thô của Việt Nam, 2010 – Q1/2019
Biểu đồ 53: Sản lượng khai thác khí tự nhiên của Việt Nam, 2010 – Q1/2019
Biểu đồ 54: Cơ cấu sản lượng khí tự nhiên theo mỏ, 2018
Biểu đồ 55: Tiêu thụ dầu thô của Việt Nam, 2010 – Q1/2019
Biểu đồ 56: Tiêu thụ khí tự nhiên của Việt Nam, 2010 – Q1/2019
Biểu đồ 57: Tiêu thụ khí tự nhiên theo mục đích sử dụng 2018
Biểu đồ 58: Xuất khẩu dầu thô của Việt Nam, 2010 – Q1/2019
Biểu đồ 59: Cơ cấu thị trường xuất khẩu dầu thô theo sản lượng, Q1/2019
Biểu đồ 60: Giá xuất khẩu dầu thô trung bình tại các thị trường, Q1/2019
Biểu đồ 61: Nhập khẩu dầu thô của Việt Nam, 2010 – Q1/2019
Biểu đồ 62: Cơ cấu thị trường nhập khẩu dầu thô theo sản lượng, 2018e
Biểu đồ 63: Xuất khẩu khí tự nhiên của Việt Nam theo quốc gia 3T/2019
Biểu đồ 64: Xuất khẩu khí tự nhiên của Việt Nam, 2013 – 3T/2019
Biểu đồ 65: Top 10 doanh nghiệp xuất khẩu khí tự nhiên lớn nhất, 3T/2019
Biểu đồ 66: Top 10 doanh nghiệp nhập khẩu khí tự nhiên từ Việt Nam, 3T/2019e
Biểu đồ 67: Nhập khẩu khí tự nhiên của Việt Nam, 2010 – 3T/2019
Biểu đồ 68: Top 10 doanh nghiệp nhập khẩu khí tự nhiên lớn nhất, 3T/2019
Biểu đồ 69: Cơ cấu thị trường nhập khẩu khí tự nhiên, 3T/2019e
Biểu đồ 70: Sản xuất xăng dầu các loại, 2009 – Q1/2019
Biểu đồ 71: Tiêu thụ xăng dầu các loại, 2010 – 6T/2017e
Biểu đồ 72: Cơ cấu nhu cầu nhiên liệu, 2016
Biểu đồ 73: Tiêu thụ xăng dầu bình quân đầu người trong khu vực tính tới 8/2016
Biểu đồ 74: Xuất khẩu xăng dầu các loại, 2010 – Q1/2019
Biểu đồ 75: Cơ cấu thị trường xuất khẩu xăng dầu, Q1/2019
Biểu đồ 76: Nhập khẩu xăng dầu các loại, 2010 – Q1/2019
Biểu đồ 77: Cơ cấu thị trường nhập khẩu theo sản lượng Q1/2019
Biểu đồ 78: Diễn biến giá xăng dầu trong nước, 2015 – Q1/2019
Biểu đồ 79: Giá xăng trung bình của một số nước, 3/2019
Biểu đồ 80: Cơ cấu tính thuế phí trên mỗi lít xăng 2016 – 2018
Biểu đồ 81: Cơ cấu thị trường xăng dầu 2017e
Biểu đồ 82: Doanh thu của Petrolimex theo các hình thức phân phối, 2016
Biểu đồ 83: Sản lượng sản xuất LPG, 2009 – Q1/2019
Biểu đồ 84: Quy trình sản xuất, sàng lọc và phân phối khí
Biểu đồ 85: Tiêu thụ LPG, 2009 – 2017
Biều đồ 86: Cơ cấu tiêu thụ LPG, 2017
Biểu đồ 87: Nhập khẩu LPG, 2009 – Q1/2019
Biểu đồ 88: Cơ cấu thị trường nhập khẩu LPG theo sản lượng, Q1/2019
Biểu đồ 89: Công suất kho chứa LPG theo khu vực
Biều đồ 90: Thị phần bán lẻ LPG, 2016
Biểu đồ 91: Cơ cấu nhóm ngành theo doanh thu, 2016
Biểu đồ 92: Sản lượng sản xuất polypropylene tại Việt Nam, 2010 – 2018
Biểu đồ 93: Nhu cầu vốn đầu tư theo khu vực, 2016 – 2025
Biểu đồ 94: Nhu cầu vốn đầu tư theo khu vực, 2026 – 2035
Biểu đồ 95: Cầu dầu thế giới, 2017 – 2040f
Biều đồ 96: Cung dầu thế giới, 2017 – 2040f
Biểu đồ 97: Tiêu thụ khí tự nhiên toàn cầu 2016 – 2040f
Biểu đồ 98: Gia tăng sản lượng khí tự nhiên theo nhóm các quốc gia, 2016 – 2040f
Biểu đồ 99: Dự báo cung – cầu dầu Việt Nam, 2019 – 2025
Biểu đồ 100: Dự báo cung – cầu khí Việt Nam, 2019 – 2020
Biểu đồ 101: Cơ cấu ngành dầu khí Việt Nam
Biểu đồ 102: Doanh thu của PVN, 2010 – 2018
Biểu đồ 103: Doanh thu của Petrolimex, 2011 – 2018
Biểu đồ 104: Tăng trưởng doanh thu thuần, 2017 – 2018
Biểu đồ 105: Khả năng trả nợ của các doanh nghiệp năm 2018
Biểu đồ 106: Khả năng thanh toán của các doanh nghiệp, 2017
Biểu đồ 107: Hệ số vòng quay các khoản phải thu, 2018
Biểu đồ 108: Hệ số vòng quay tổng tài sản, 2018
Biểu đồ 109: Tỉ suất lợi nhuận, 2018

Danh mục bảng
Bảng 1: SUẤT THUẾ NHẬP KHẨU ƯU ĐÃI ÁP DỤNG ĐỐI VỚI 97 CHƯƠNG THEO DANH MỤC HÀNG HÓA NHẬP KHẨU VIỆT NAM
Bảng 2: QUY ĐỊNH MÃ HÀNG VÀ MỨC THUẾ SUẤT THUẾ NHẬP KHẨU ƯU ĐÃI RIÊNG ĐỐI VỚI MỘT SỐ NHÓM MẶT HÀNG, MẶT HÀNG
Bảng 3: Phân loại, đặc tính và ứng dụng các sản
Bảng 4: Kim ngạch xuất khẩu dầu thô một số quốc gia năm 2018
Bảng 5:Kim ngạch nhập khẩu dầu thô một số quốc gia năm 2019
Bảng 6: Các phương pháp tìm kiếm thăm dò dầu khí
Bảng 7: Nhà máy nhiệt điện khí 2018
Bảng 8: Các phương pháp vận chuyển dầu thô
Bảng 9: Các đường ống dẫn khí
Bảng 10: Bảng cân đối cung cầu xăng dầu thị trường Việt Nam trung bình từ 2018 đến 2022
Bảng 11: Số lần điều chỉnh giá xăng dầu, 2018
Bảng 12: Quy mô của 5 đơn vị dẫn đầu thị trường kinh doanh xăng dầu 2017