NGÀNH DẦU KHÍ VIỆT NAM

Ngành dầu khí thế giới vẫn tiếp tục tăng trưởng ổn định trong năm 2018, tăng trưởng nhu cầu dầu sẽ tăng nhẹ lên khoảng xx.x triệu thùng/ngày trong khi nhu cầu khí đốt sẽ tăng nhanh hơn. Nhu cầu khí dự báo sẽ tăng trưởng với tốc độ bình quân 2.1%/năm giai đoạn 2018-2020. Nguồn cung dầu thế giới đã tăng gần 1.5 triệu thùng /ngày lên mức xx triệu thùng/ngày trong quý I năm 2018. Trung Đông là khu vực cung cấp dầu mỏ chính cho toàn cầu, chiếm 34.5% tổng sản lượng. Giá dầu trong quý I năm 2018 vẫn diễn biến tích cực trung bình vào khoảng xx.x USD/thùng tăng 24% so với năm trước. Năm 2016, sản lượng khí tự nhiên toàn cầu đạt 3,552 nghìn khối tăng 0.6% so với năm 2015 – và là mức tăng thấp nhất kể từ năm 2019 đến nay.

Ngành dầu khí Việt Nam còn khá non trẻ và chỉ mới bắt đầu được quan tâm đúng mức của Chính phủ. Ngành dầu khí Việt Nam hiện nay vẫn đặt khai thác xuất khẩu là chủ lực nên phụ thuộc khá nhiều vào giá dầu thế giới. Ngành dầu khí là ngành công nghiệp bao gồm rất nhiều công đoạn không những thăm dò, khai thác mà còn phải chế biến từ dầu thô trở thành dầu tinh. Theo thông lệ, ngành dầu khí được chia là ba nhóm loại hình hoạt động gọi là thượng nguồn, trung nguồn, và hạ nguồn.

Quý I năm 2018, toàn ngành Dầu khí khai thác được gần x.xx triệu tấn dầu, giảm 8.57% so với cùng kỳ. Sản lượng khí đốt thiên nhiên dạng khí đạt x,xxx triệu m3 tăng 6.15% so với cùng kỳ 2017. Theo số liệu sơ bộ từ Tổng cục Hải quan, trong quý I năm 2018 xuất khẩu dầu thô đạt x.xx triệu tấn giảm 34.7%, kim ngạch xuất khẩu đạt x.xx tỷ USD giảm 19.3% so với cùng kỳ 2016. Sản lượng dầu thô nhập khẩu của Việt Nam ước đạt khoảng xxx.x nghìn tấn với trị giá khoảng xx.x triệu USD, tăng 14% về lượng và giảm 29.6% về giá trị so với cùng kỳ năm 2017. Về khí đốt, Việt Nam xuất bán được xx.x triệu USD tăng 1.97% nhưng nhập khẩu lên tới xxx.x triệu USD tăng 39% so với cùng kỳ.

Năm 2016, nhóm các doanh nghiệp ngành dầu khí đều có mức tăng trưởng âm về doanh thu thuần so với năm 2015. Nguyên nhân là do ngành dầu khí trong nước chịu tác động mạnh của thị trường dầu khí thế giới; đặc biệt, giá dầu thế giới giảm sâu và duy trì ở mức thấp. Trong thời gian tới, việc OPEC cắt giảm sản lượng dầu thô khiến giá dầu thô có xu hướng tăng, sẽ có nhiều tác động mạnh tới thị trường dầu khí trong nước; trong đó, hoạt động khai thác dầu khí của Việt Nam được đánh giá sẽ có sự ổn định trở lại.

 

Danh mục từ viết tắt
Tóm tắt báo cáo
1. Môi trường kinh doanh
1.1 Tình hình kinh tế vĩ mô
1.2 Hàng rào pháp lý
1.3 Tác động của Hiệp định thương mại
2. Ngành dầu khí thế giới
2.1 Dầu thô
2.2 Khí đốt
2.3 Thực trạng tại một số nước tiêu biểu
2.4 Các công ty lớn trong ngành
3. Ngành Dầu khí Việt Nam
3.1 Khái niệm và phân loại
3.2 Lịch sử hình thành và phát triển ngành
3.3 Chuỗi giá trị ngành
3.4 Thực trạng ngành
4. Rủi ro ngành
4.1 Rủi ro ngành
4.2 Phân tích SWOT
5. Triển vọng, quy hoạch và dự báo
5.1 Quy hoạch
5.2 Dự báo
6. Phân tích doanh nghiệp
6.1 Giới thiệu doanh nghiệp
6.2 Phân tích tài chính
Phụ lục báo cáo tài chính

Tổng công ty CP khoan và dịch vụ khoan Dầu khí
Tổng công ty khí Việt Nam
Tập đoàn Xăng Dầu Việt Nam
Công ty TNHH MTV Lọc hóa dầu Bình Sơn
Tổng Công ty Dầu Việt Nam
Công ty TNHH MTV Dầu Khí TP. Hồ Chí Minh
Công ty TNHH MTV Nhiên liệu Hàng không Việt Nam
Công ty TNHH MTV Thương Mại Dầu khí Đồng Tháp

Danh mục biểu đồ
Biểu đồ 1: GDP theo giá hiện hành và GDP bình quân đầu người, 2013-2017
Biểu đồ 2: Tăng trưởng GDP, 2011-Q1/2018
Biểu đồ 3: Đóng góp của PVN vào GDP, 2008 – 2015
Biểu đồ 4: Đóng góp của thu dầu thô trong ngân sách, 2008 – Q1/2018
Biểu đồ 5: Cơ cấu xuất nhập khẩu dầu thô trong tổng kim ngạch xuất nhập khẩu Việt Nam, 2010 – 2017
Biểu đồ 6: Tỷ trọng đóng góp FDI vào xuất nhập khẩu, 2017e
Biểu đồ 7: Hàng hóa xuất nhập khẩu nhiều nhất, 2017
Biểu đồ 8: Cơ cấu nhóm hàng xuất khẩu, 2017
Biểu đồ 9: Thị trường xuất nhập khẩu chính của Việt Nam, 2017
Biểu đồ 10: Top 10 quốc gia có trữ lượng dầu mỏ lớn nhất thế giới, 2016
Biểu đồ 11: Trữ lượng dầu mỏ được xác minh, 2016
Biểu đồ 12: Cơ cấu số giàn khoan thế giới theo khu vực, 2017
Biểu đồ 13: Số lượng giàn khoan thế giới, 2014 – 2017
Biểu đồ 14: Số lượng giàn khoan Mỹ, 2015 – 2017
Biểu đồ 15: Nguồn cung dầu thế giới, 2016-2017e
Biểu đồ 16: Nguồn cung dầu mỏ 2017e chia theo khu vực
Biểu đồ 17: Sản lượng sản xuất dầu thô của các nước OPEC, 2013 – 2017
Biểu đồ 18: Cơ cấu sản xuất dầu thô của các nước OPEC, 2017
Biểu đồ 19: Tiêu thụ dầu bình quân đầu người, 2016
Biểu đồ 20: Tiêu thụ dầu thế giới, 2013 – 2016
Biểu đồ 21: Tiêu thụ dầu theo khu vực, 2016
Biểu đồ 22: Top 10 quốc gia tiêu thụ dầu 2016
Biểu đồ 23: Tiêu thụ dầu theo một số sản phẩm 2006-2016
Biểu đồ 24: Thương mại dầu thế giới, 2016
Biểu đồ 25: Thương mại dầu, 2006 – 2016
Biểu đồ 26: Cơ cấu nhập khẩu dầu thô, 2016
Biểu đồ 27: Sản lượng nhập khẩu dầu thô, 2012 – 2016
Biểu đồ 28: Cơ cấu xuất khẩu dầu thô thế giới theo sản lượng, 2016
Biểu đồ 29: Sản lượng xuất khẩu dầu thô, 2012 – 2016
Biểu đồ 30: Chuỗi giá trị ngành khí tự nhiên
Biểu đồ 31: Top 10 quốc gia có trữ lượng khí tự nhiên lớn nhất, 2016
Biểu đồ 32: Sản lượng khí tự nhiên 1970 – 2016
Biểu đồ 33: Cơ cấu sản xuất khí tự nhiên theo khu vực, 2016
Biểu đồ 34: Các quốc gia dẫn đầu về sản xuất khí tự nhiên, 2016
Biểu đồ 35: Sản lượng tiêu thụ khí tự nhiên 2006 – 2016
Biểu đồ 36: Cơ cấu tiêu thụ khí tự nhiên theo khu vực 2016
Biểu đồ 37: Tiêu thụ khí tự nhiên bình quân đầu người, 2016
Biểu đồ 38: Top 10 quốc gia tiêu thụ khí tự nhiên lớn nhất thế giới, 2016
Biểu đồ 39: Ứng dụng tự nhiên theo lĩnh vực, 2016
Biểu đồ 40: Đường ống dẫn khí chia theo khu vực 2017
Biểu đồ 41: Xuất khẩu khí tự nhiên, 2015 – 2016
Biểu đồ 42: Thương mại khí toàn cầu, 2016
Biểu đồ 43: Top 10 quốc gia xuất khẩu khí khô qua đường ống, 2016
Biểu đồ 44: Top 10 quốc gia xuất khẩu khí LNG, 2016
Biểu đồ 45: Top 10 quốc gia nhập khẩu khí qua đường ống, 2016
Biểu đồ 46: Top 10 quốc gia nhập khẩu khí LNG, 2016
Biểu đồ 47: Diễn biến giá khí tự nhiên thế giới, 2012 – 2017
Biểu đồ 48: Sản lượng dầu thô của Mỹ, 2007 – 8T/2017
Biểu đồ 49: Sản lượng khí tự nhiên của Mỹ, 2007 – 8T/2017
Biểu đồ 50: Xuất khẩu dầu thô và các sản phẩm xăng dầu, 2016 – 8T/2017
Biểu đồ 51: Cán cân thương mại khí tự nhiên của Mỹ, 2016 –8T/2017
Biểu đồ 52: Nhập khẩu ròng dầu thô và các sản phẩm dầu thô của Trung Quốc, 6/2016 – 8/2017
Biểu đồ 53: Top 10 nhà sản xuất khí thiên nhiên lớn nhất thế giới, 2016
Biểu đồ 54: Top 10 nhà sản xuất dầu lớn nhất thế giới, 2016
Biểu đồ 55: Số mỏ được đưa vào khai thác trong mỗi chu kỳ 5 năm, 1981 – 2015
Biểu đồ 56: Trữ lượng dầu khí Việt Nam, 2010 – 2016
Biểu đồ 57: Số lượng doanh nghiệp khai thác dầu khí của Việt Nam, 2010 – 2016
Biểu đồ 58: Số lượng lao động trong ngành dầu khí, 2010 – 2016
Biểu đồ 59: Sản lượng khai thác dầu thô của Việt Nam, 2010 – Q1/2018
Biểu đồ 60: Sản lượng khai thác khí tự nhiên của Việt Nam, 2010 – Q1/2018
Biểu đồ 61: Cơ cấu sản lượng khí tự nhiên theo mỏ
Biểu đồ 62: Tiêu thụ dầu thô của Việt Nam, 2010 – Q1/2018
Biểu đồ 63: Tiêu thụ khí tự nhiên của Việt Nam, 2010 – Q1/2018
Biểu đồ 64: Xuất khẩu dầu thô của Việt Nam, 2010 – Q1/2018
Biểu đồ 65: Cơ cấu thị trường xuất khẩu dầu thô theo sản lượng, 2017
Biểu đồ 66: Giá xuất khẩu dầu thô trung bình tại các thị trường, Q1/2018
Biểu đồ 67: Nhập khẩu dầu thô của Việt Nam, 2010 – 2017
Biểu đồ 68: Cơ cấu thị trường nhập khẩu dầu thô theo sản lượng, 2017e
Biểu đồ 69: Top 10 doanh nghiệp xuất khẩu khí tự nhiên lớn nhất, Q1/2018e
Biểu đồ 70: Xuất khẩu khí tự nhiên của Việt Nam, 2013 – Q1/2018
Biểu đồ 71: Top 10 doanh nghiệp nhập khẩu khí tự nhiên từ Việt Nam, Q1/2018e
Biểu đồ 72: Xuất khẩu khí tự nhiên của Việt Nam, 2013 – Q1/2018
Biểu đồ 73: Nhập khẩu khí tự nhiên của Việt Nam, 2010 – Q1/2018
Biểu đồ 74: Top 10 doanh nghiệp nhập khẩu khí tự nhiên lớn nhất, Q1/2018e
Biểu đồ 75: Cơ cấu thị trường nhập khẩu khí tự nhiên, Q1/2018e
Biểu đồ 76: Cơ cấu quản lý thị trường xăng dầu
Biểu đồ 77: Sản xuất xăng dầu các loại, 2009 – 2017
Biểu đồ 78: Tiêu thụ xăng dầu các loại, 2010 – 6T/2017e
Biểu đồ 79: Cơ cấu nhu cầu nhiên liệu, 2016
Biểu đồ 80: Tiêu thụ xăng dầu bình quân đầu người trong khu vực tính tới 8/2016
Biểu đồ 81: Xuất khẩu xăng dầu các loại, 2010 – 2017
Biểu đồ 82: Cơ cấu thị trường xuất khẩu xăng dầu, 2017
Biểu đồ 83: Nhập khẩu xăng dầu các loại, 2010 – 2017
Biểu đồ 84: Cơ cấu thị trường nhập khẩu theo giá trị, 2017
Biểu đồ 85: Diễn biến giá xăng dầu trong nước, 2015 – 2017
Biểu đồ 86: Giá xăng trung bình của một số nước 2017
Biểu đồ 87: Cơ cấu tính thuế phí trên mỗi lít xăng 2017
Biểu đồ 88: Cơ cấu thị trường xăng dầu 2017e
Biểu đồ 89: Doanh thu của Petrolimex theo các hình thức phân phối, 2016
Biểu đồ 90: Sản lượng sản xuất LPG, 2009 – 2017
Biểu đồ 91: Các nhà cung cấp LPG nội địa
Biểu đồ 92: Quy trình sản xuất, sàng lọc và phân phối khí
Biểu đồ 93: Tiêu thụ LPG, 2009 – 2016
Biểu đồ 94: Cơ cấu tiêu thụ LPG, 2016
Biểu đồ 95: Nhập khẩu LPG, 2009 – 2017
Biểu đồ 96: Cơ cấu thị trường nhập khẩu LPG theo giá trị, 2017
Biểu đồ 97: Công suất kho chứa LPG theo khu vực
Biểu đồ 98: Các kênh phân phối LPG
Biểu đồ 99: Thị phần bán lẻ LPG, 2015
Biểu đồ 100: Cơ cấu nhóm ngành theo doanh thu, 2015
Biểu đồ 101: Cung cầu polypropylene tại Việt Nam, 2010 – 6T/2016e
Biểu đồ 102: Nhu cầu vốn đầu tư theo khu vực, 2016-2025
Biểu đồ 103: Nhu cầu vốn đầu tư theo vùng, 2016-2035
Biểu đồ 104: Cân bằng cung cầu, 2017 – 2018f
Biểu đồ 105: Tiêu thụ khí tự nhiên toàn cầu 2016 – 2040f
Biểu đồ 106: Gia tăng sản lượng khí tự nhiên theo nhóm các quốc gia, 2016 – 2040f
Biểu đồ 107: Dự báo cung – cầu dầu Việt Nam, 2014 – 2025
Biểu đồ 108: Dự báo cung – cầu khí Việt Nam, 2014 – 2020
Biểu đồ 109: Cơ cấu ngành dầu khí Việt Nam
Biểu đồ 110: Doanh thu của PVN, 2010 – 2016
Biểu đồ 111: Doanh thu của Petrolimex, 2011 – 2016
Biểu đồ 112: Tăng trưởng doanh thu thuần, 2015-2016
Biểu đồ 113: Tăng trưởng lợi nhuận gộp, 2015-2016
Biểu đồ 114: Tỷ suất lợi nhuận gộp, 2016
Biểu đồ 115: Khả năng thanh toán của các doanh nghiệp, 2016
Biểu đồ 116: Hệ số vòng quay các khoản phải thu, 2016
Biểu đồ 117: Khả năng trả nợ của các doanh nghiệp năm 2016
Biểu đồ 118: Hệ số vòng quay tổng tài sản năm 2016
Biểu đồ 119: Hệ số vòng quay tài sản cố định năm 2016
Biểu đồ 120: Tỷ suất lợi nhuận năm 2015

Danh mục bảng
Bảng 1: Suất thuế nhập khẩu ưu đãi áp dụng đối với 97 chương theo danh mục hàng hóa nhập khẩu việt nam
Bảng 2: Quy định mã hàng và mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi riêng đối với một số nhóm mặt hàng, mặt hàng
Bảng 3: Phân loại, đặc tính và ứng dụng các sản phẩm
Bảng 4: Kim ngạch xuất khẩu dầu thô 2017 một số quốc gia
Bảng 5: Kim ngạch nhập khẩu dầu thô 2017 một số quốc gia
Bảng 6: Các phương pháp tìm kiếm thăm dò dầu khí
Bảng 7: Các phương pháp vận chuyển dầu thô
Bảng 8: Các đường ống dẫn khí
Bảng 9: Bảng cân đối cung cầu xăng dầu thị trường Việt Nam trung bình từ 2018 đến 2022
Biểu đồ 10: Số lần điều chỉnh giá xăng dầu, 2017
Bảng 11: Quy mô của 5 đơn vị dẫn đầu thị trường kinh doanh xăng dầu 2017
Bảng 12: Kế hoạch khai thác PVN 2018