NGÀNH DẦU KHÍ VIỆT NAM

Ngành dầu khí thế giới vẫn tiếp tục tăng trưởng ổn định trong năm 2018, tăng trưởng nhu cầu dầu sẽ tăng nhẹ lên khoảng 98.4 triệu thùng/ngày trong khi nhu cầu khí đốt sẽ tăng nhanh hơn. Nhu cầu khí dự báo sẽ tăng trưởng với tốc độ bình quân 2.1%/năm giai đoạn 2018-2020. Nguồn cung dầu thế giới đã tăng gần 0.87 triệu thùng/ngày lên mức 98.85 triệu thùng/ngày trong quý III năm 2018. Năm 2017, sản lượng khí tự nhiên toàn cầu đạt 3,680.4 nghìn khối tăng 3.68% so với năm 2016.

Dầu khí được khai thác chủ yếu từ trong lòng thềm lục địa và góp phần cung cấp năng lượng và nhiên liệu cho phát triển kinh tế đất nước, tăng kim ngạch xuất khẩu. Ngành dầu khí Việt Nam hiện nay vẫn đặt khai thác xuất khẩu là chủ lực nên phụ thuộc khá nhiều vào giá dầu thế giới. Ngành dầu khí là ngành công nghiệp bao gồm rất nhiều công đoạn không những thăm dò, khai thác mà còn phải chế biến từ dầu thô trở thành dầu tinh. Theo thông lệ, ngành dầu khí được chia là ba nhóm loại hình hoạt động gọi là thượng nguồn, trung nguồn, và hạ nguồn.

9 tháng năm 2018, toàn ngành Dầu khí khai thác được gần 9.04 triệu tấn dầu, giảm 11.7% so với cùng kỳ. Sản lượng khí đốt thiên nhiên dạng khí đạt 7.4 triệu m3 tăng 1.7% so với cùng kỳ 2017 dù nguồn cung hạn hẹp, chi phí khai thác lớn trong khi giá khí đốt duy trì ở mức khá thấp. Theo số liệu sơ bộ từ Tổng cục Hải quan, trong 9 tháng năm 2018 xuất khẩu dầu thô đạt 1.65 triệu tấn giảm 46.3%, kim ngạch xuất khẩu đạt 1.65 tỷ USD giảm 25.4% so với cùng kỳ 2016. Sản lượng dầu thô nhập khẩu của Việt Nam ước đạt khoảng 2,978.5 nghìn tấn với trị giá khoảng 1,559 triệu USD, tăng 186.2% về lượng và tăng 282.1% về giá trị so với cùng kỳ năm 2017.

Về khí đốt, Việt Nam xuất khẩu khí tự nhiên trong 9 tháng năm 2018 đạt 181.2 triệu USD, tăng 1.97% so với năm trước. Việt Nam dần dần đang mất đi khả năng đảm bảo nguồn cung khí tự nhiên trong cả nước do suy giảm trữ lượng khí ở các mỏ khai thác hiện hữu. Năm 2017, nhóm các doanh nghiệp ngành dầu khí đều có mức tăng trưởng dương về doanh thu thuần so với năm 2015. Ngành dầu khí trong nước chịu tác động mạnh của thị trường dầu khí thế giới; giá dầu có cải thiện nhưng, chi phí giá thành khai thác cao hơn doanh thu bán dầu.

Trong thời gian tới, việc OPEC cắt giảm sản lượng dầu thô khiến giá dầu thô có xu hướng tăng, sẽ có nhiều tác động mạnh tới thị trường dầu khí trong nước; trong đó, hoạt động khai thác dầu khí của Việt Nam được đánh giá sẽ có sự ổn định trở lại.

Danh mục từ viết tắt
Tóm tắt báo cáo
1. Môi trường kinh doanh
1.1 Tình hình kinh tế vĩ mô
1.2 Khung pháp lý
1.3 Các Hiệp định thương mại tự do
2. Ngành dầu khí thế giới
2.1. Dầu thô
2.2. TKhí đốt
2.3 Thực trạng tại một số nước tiêu biểu
2.4 Các công ty lớn trong ngành
2.5 Triển vọng và dự báo
3. Ngành Dầu khí Việt Nam
3.1 Khái niệm và phân loại
3.2 Lịch sử hình thành và phát triển ngành
3.3  Chuỗi giá trị ngành
3.4 Thực trạng ngành
4. Rủi ro ngành
4.1 Rủi ro ngành
4.2 Phân tích SWOT
5 Triển vọng, quy hoạch và dự báo
5.1 Quy hoạch
5.2 Dự báo
6 Phân tích doanh nghiệp
6.1 Giới thiệu doanh nghiệp
6.2 Phân tích tài chính
7 Phụ lục
Công ty TNHH MTV Lọc Hóa Dầu Bình Sơn
Tổng công ty Dầu Việt Nam
Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam
Tổng công ty khí Việt Nam
Tổng công ty CP khoan và dịch vụ khoan Dầu khí

Biểu đồ  1 Tốc độ tăng trưởng GDP theo quý, 2015 – 2018
Biểu đồ  2 GDP theo giá hiện hành và GDP bình quân đầu người, 2013-9T/2018
Biểu đồ  3 Đóng góp của PVN vào GDP, 2008 – 2016
Biểu đồ  4 Đóng góp của thu dầu thô trong ngân sách, 2008 – 9T/2018(*)
Biểu đồ  5 Cơ cấu xuất nhập khẩu dầu thô trong tổng kim ngạch xuất nhập khẩu Việt Nam, 2010 –Hàng hóa xuất khẩu nhiều nhất, 9T/2018
Biểu đồ  6 9T/2018
Biểu đồ  7 Tỷ trọng đóng góp FDI vào xuất nhập khẩu, 9T/2018e
Biểu đồ  8 Cơ cấu nhóm hàng xuất khẩu, 9T/2018
Biểu đồ  9 Trữ lượng dầu mỏ được xác minh, 2017
Biểu đồ  10 Top 10 quốc gia có trữ lượng dầu mỏ lớn nhất thế giới, 2017
Biểu đồ  11 Số lượng giàn khoan thế giới, 2014 – 9T/2018
Biểu đồ  12 Cơ cấu số giàn khoan thế giới theo khu vực, 9/2018
Biểu đồ  13 Số lượng giàn khoan Mỹ, 2015 – 9T/2018
Biểu đồ  14 Nguồn cung dầu mỏ 9T/2018 chia theo khu vực
Biểu đồ  15 Nguồn cung dầu thế giới, 2016-9T/2018
Biểu đồ  16 Sản lượng sản xuất dầu thô của các nước OPEC, 2013 – Q3/2018
Biểu đồ  17 Cơ cấu sản xuất dầu thô của các nước OPEC, 9T/2018
Biểu đồ  18 Nguồn cầu dầu thế giới, 2013 – 2018e
Biểu đồ  19 Tiêu thụ dầu bình quân đầu người, 2017
Biểu đồ  20 Tiêu thụ dầu theo khu vực, 2017
Biểu đồ  21 Top 10 quốc gia tiêu thụ dầu 2017
Biểu đồ  22 Tiêu thụ dầu theo một số sản phẩm 2006-2016
Biểu đồ  23 Sản lượng nhập khẩu dầu thô, 2012 – 2017
Biểu đồ  24 Cơ cấu nhập khẩu dầu thô, 2017
Biểu đồ  25 Sản lượng xuất khẩu dầu thô, 2012 – 2017
Biểu đồ  26 Cơ cấu xuất khẩu dầu thô thế giới theo sản lượng, 2017
Biểu đồ  27 Top 10 quốc gia có trữ lượng khí tự nhiên lớn nhất thế giới, 2016
Biểu đồ  28 Sản lượng khí tự nhiên 1970 – 2017
Biểu đồ  29 Cơ cấu sản xuất khí tự nhiên theo khu vực, 2017
Biểu đồ  30 Các quốc gia dẫn đầu về sản xuất khí tự nhiên, 2017
Biểu đồ  31 Sản lượng tiêu thụ khí tự nhiên 2006 – 2017
Biểu đồ  32 Cơ cấu tiêu thụ khí tự nhiên theo khu vực 2017
Biểu đồ  33 Tiêu thụ khí tự nhiên bình quân đầu người, 2017
Biểu đồ  34 Top 10 quốc gia tiêu thụ khí tự nhiên lớn nhất thế giới, 2017
Biểu đồ  35 Ứng dụng tự nhiên theo lĩnh vực, 2016
Biểu đồ  36 Đường ống dẫn khí chia theo khu vực 2017
Biểu đồ  37 Xuất khẩu khí tự nhiên, 2015 – 2016
Biểu đồ  38 Thương mại khí toàn cầu, 2017
Biểu đồ  39 Top 10 quốc gia xuất khẩu khí khô qua đường ống, 2017
Biểu đồ  40 Top 10 quốc gia xuất khẩu khí LNG, 2017
Biểu đồ  41 Top 10 quốc gia nhập khẩu khí qua đường ống, 2017
Biểu đồ  42 Top 10 quốc gia nhập khẩu khí LNG, 2017
Biểu đồ  43 Diễn biến giá khí tự nhiên thế giới, 2012 – 9T/2018
Biểu đồ  44 Sản lượng dầu thô của Mỹ, 2007 – 2017
Biểu đồ  45 Sản lượng khí tự nhiên của Mỹ, 2007 – 2017
Biểu đồ  46 Cán cân thương mại xuất khẩu dầu thô Mỹ, 2016 – 2017
Biểu đồ  47 Cán cân thương mại khí tự nhiên của Mỹ, 2016 – 2017
Biểu đồ  48 Nhập khẩu ròng dầu thô của Trung Quốc, 6/2016 – 2/2018
Biểu đồ  49 Top 10 nhà sản xuất khí thiên nhiên lớn nhất thế giới, 2016
Biểu đồ  50 Trữ lượng dầu khí tại Việt Nam, 2010 – 2016
Biểu đồ  51 Số mỏ được đưa vào khai thác trong mỗi chu kỳ 5 năm, 1981 – 2015
Biểu đồ  52 Vị trí các lô dầu khí ở Việt Nam theo hợp đồng
Biểu đồ  53 Số lượng doanh nghiệp khai thác dầu khí của Việt Nam, 2010 – 2016
Biểu đồ  54 Số lượng lao động trong ngành dầu khí, 2010 – 2016
Biểu đồ  55 Sản lượng khai thác dầu thô của Việt Nam, 2010 – 9T/2018
Biểu đồ  56 Sản lượng khai thác khí tự nhiên của Việt Nam, 2010 – 9T/2018
Biểu đồ  57 Cơ cấu sản lượng khí tự nhiên theo mỏ, 9T/2018
Biểu đồ  58 Tiêu thụ dầu thô của Việt Nam, 2010 – 9T/2018
Biểu đồ  59 Tiêu thụ khí tự nhiên của Việt Nam, 2010 – 9T/2018
Biểu đồ  60 Xuất khẩu dầu thô của Việt Nam, 2010 – 9T/2018
Biểu đồ  61 Cơ cấu thị trường xuất khẩu dầu thô theo sản lượng, 9T/2018
Biểu đồ  62 Giá xuất khẩu dầu thô trung bình tại các thị trường, 9T/2018
Biểu đồ  63 Nhập khẩu dầu thô của Việt Nam, 2010 – 9T/2018
Biểu đồ  64 Cơ cấu thị trường nhập khẩu dầu thô theo sản lượng, 9T/2018e
Biểu đồ  65 Xuất khẩu khí tự nhiên của Việt Nam theo quốc gia 9T/2018
Biểu đồ  66 Xuất khẩu khí tự nhiên của Việt Nam, 2013 – 9T/2018
Biểu đồ  67 Top 10 doanh nghiệp xuất khẩu khí tự nhiên lớn nhất, 9T/2018
Biểu đồ  68 Top 10 doanh nghiệp nhập khẩu khí tự nhiên từ Việt Nam, 9T/2018e
Biểu đồ  69 Nhập khẩu khí tự nhiên của Việt Nam, 2010 – 9T/2018
Biểu đồ  70 Top 10 doanh nghiệp nhập khẩu khí tự nhiên lớn nhất, 9T/2018
Biểu đồ  71 Cơ cấu thị trường nhập khẩu khí tự nhiên, 9T/2018e
Biểu đồ  72 Sản xuất xăng dầu các loại, 2009 – 9T/2018
Biểu đồ  73 Tiêu thụ xăng dầu các loại, 2010 – 6T/2017e
Biểu đồ  74 Tiêu thụ xăng dầu bình quân đầu người trong khu vực tính tới 8/2016
Biểu đồ  75 Cơ cấu nhu cầu nhiên liệu, 2016
Biểu đồ  76 Xuất khẩu xăng dầu các loại, 2010 – 9T/2018
Biểu đồ  77 Cơ cấu thị trường xuất khẩu xăng dầu, 9T/2018
Biểu đồ  78 Nhập khẩu xăng dầu các loại, 2010 –9T/2018
Biểu đồ  79 Cơ cấu thị trường nhập khẩu theo sản lượng 9T/2018
Biểu đồ  80 Diễn biến giá xăng dầu trong nước, 2015 – 9T/2018
Biểu đồ  81 Số lần điều chỉnh giá xăng dầu, 9T/2018
Biểu đồ  82 Giá xăng trung bình của một số nước, 9/2018
Biểu đồ  83 Cơ cấu tính thuế phí trên mỗi lít xăng 2016-2018
Biểu đồ  84 Cơ cấu thị trường xăng dầu 2017e
Biểu đồ  85 Doanh thu của Petrolimex theo các hình thức phân phối, 2016
Biểu đồ  86 Sản lượng sản xuất LPG, 2009 – 9T/2018
Biểu đồ  87 Tiêu thụ LPG, 2009 – 2017
Biểu đồ  88 Cơ cấu tiêu thụ LPG, 2017
Biểu đồ  89 Nhập khẩu LPG, 2009 – 9T/2018
Biểu đồ  90 Cơ cấu thị trường nhập khẩu LPG theo sản lượng, 9T/2018
Biểu đồ  91 Thị phần bán lẻ LPG, 2016
Biểu đồ  92 Cơ cấu nhóm ngành theo doanh thu, 2015
Biểu đồ  93 Sản lượng sản xuất polypropylene tại Việt Nam, 2010 – 9T/2018
Biểu đồ  94 Nhu cầu vốn đầu tư theo khu vực, 2016-2025
Biểu đồ  95 Nhu cầu vốn đầu tư theo khu vực, 2026-2035
Biểu đồ  96 Cân bằng cung cầu, 2017 – 2018f
Biểu đồ  97 Tiêu thụ khí tự nhiên toàn cầu 2016 – 2040f
Biểu đồ  98 Gia tăng sản lượng khí tự nhiên theo nhóm các quốc gia, 2016 – 2040f
Biểu đồ  99 Dự báo cung – cầu dầu Việt Nam, 2014 – 2025
Biểu đồ  100 Dự báo cung – cầu khí Việt Nam, 2014 – 2020
Biểu đồ  101 Cơ cấu ngành dầu khí Việt Nam
Biểu đồ  102 Doanh thu của PVN, 2010 – 2016
Biểu đồ  103 Doanh thu của Petrolimex, 2011 – 2016
Biểu đồ  104 Tăng trưởng doanh thu thuần, 2016-2017
Biểu đồ  105 Khả năng trả nợ của các doanh nghiệp năm 2017
Biểu đồ  106 Khả năng thanh toán của các doanh nghiệp, 2017
Biểu đồ  107 Hệ số vòng quay các khoản phải thu, 2017
Biểu đồ  108 Hệ số vòng quay tổng tài sản, 2017
Biểu đồ  109 Tỉ suất lợi nhuận, 2017

Bảng 1 Thuế suất theo sản lượng khai thác
Bảng 2 Thuế suất theo mã hàng hóa
Bảng 3 SUẤT THUẾ NHẬP KHẨU ƯU ĐÃI ÁP DỤNG ĐỐI VỚI 97 CHƯƠNG THEO DANH MỤC HÀNG HÓA NHẬP KHẨU VIỆT NAM
Bảng 4 QUY ĐỊNH MÃ HÀNG VÀ MỨC THUẾ SUẤT THUẾ NHẬP KHẨU ƯU ĐÃI RIÊNG ĐỐI VỚI MỘT SỐ NHÓM MẶT HÀNG, MẶT HÀNG
Bảng 5 Phân loại, đặc tính và ứng dụng các sản phẩm
Bảng 6 Kim ngạch xuất khẩu dầu thô 2017 một số quốc gia.
Bảng 7 Kim ngạch nhập khẩu dầu thô 2017 một số quốc gia.
Bảng 8 Các phương pháp tìm kiếm thăm dò dầu khí
Bảng 9 Các phương pháp vận chuyển dầu thô
Bảng 10 Các đường ống dẫn khí
Bảng 11 Bảng cân đối cung cầu xăng dầu thị trường Việt Nam trung bình từ 2018 đến 2022
Bảng 12 Quy mô của 5 đơn vị dẫn đầu thị trường kinh doanh xăng dầu 2017
Bảng 13 Sản phẩm hóa dầu
Bảng 14 Các dự án hạ tầng công nghiệp khí chính.
Bảng 15 Các dự án nhập khẩu LNG.
Bảng 16 Hệ thống kho chưa LPG.
Bảng 17 Kế hoạch khai thác PVN 2018