Tổng giá trị thị trường ngành bảo hiểm sức khỏe tăng trưởng nhanh qua các năm với CAGR giai đoạn 2010 – 2016e đạt 17.4%,

Bảo hiểm y tế công đang chiếm khoảng 80% giá trị thị trường bảo hiểm sức khỏe, tuy nhiên tỷ trọng đóng góp đang giảm dần. Sự gia tăng nhanh chóng của tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế liên tục tăng qua các năm.

Thực trang bội chi BHYT tăng cao qua các năm. Hiện nay các hầu hết dịch vụ kỹ thuật cao, chi phí lớn đều được BHYT chi trả.

Doanh thu từ phí bảo hiểm sức khỏe tại Việt Nam liên tục tăng trưởng qua các năm. Số lượng hợp đồng bảo hiểm nhân thọ tại Việt Nam liên tục tăng trưởng qua các năm.

 Thực tế, tỷ lệ người dân sở hữu một hợp đồng bảo hiểm vẫn còn rất thấp. Hiện nay người Việt vẫn có xu hướng lựa chọn những sản phẩm thiết thực, sản phẩm có bảo tức cao.

Hiện tại 5 kênh bán hàng chính được sử dụng bởi các công ty bảo hiểm y tế chính.

Để tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng, các công ty bảo hiểm đã phát triển nhiều hình thức thanh toán phí Bảo hiểm khác nhau. Tiền mặt và chuyển khoản là hình thức phổ biến nhất được các doanh nghiệp sử dụng để thanh toán bồi thường bảo hiểm cho khách hàng. 

Tuy nhiên, thị trường bảo hiểm sức khỏe còn gặp nhiều thách thức

– Bao Viet Group

– Prudential

– PVI Insurance

– Manulife

– Dai-ichi life

– AIA

– PJICO

– Chubb

– Hanwha

– Prévoir