Services

Nghiên cứu thị trường

 

 

HIỂU KHÁCH HÀNG

 

 

 

 

Tại VIRAC, chúng tôi hiểu rằng thông tin về khách hàng là một yếu tố rất quan trọng trong chiến lược kinh doanh. Nghiên cứu thị trường là một cách để lấy được cái nhìn tổng quan nhất về mong muốn, nhu cầu và lòng tin của khách hàng. Ngoài ra, nghiên cứu thị trường còn chỉ ra được hành vi của khách hàng. Nghiên cứu có thể được dùng để xác định cách bán sản phẩm trên thị trường.

Chúng tôi sử dụng các phương pháp định tính như phỏng vấn nhóm, phỏng vấn sâu, nhân học, cũng như các phương pháp định lượng như khảo sát, và phân tích các dữ liệu thứ cấp. Các khách hàng trong và ngoài nước của chúng tôi đều tin tưởng chúng tôi trong việc cung cấp các xu hướng mới nhất và chính xác nhất về nhu cầu, hành vi khách hàng, doanh số, cơ hội phát triển,… và việc tìm hiểu thị trường.