Chat with us, powered by LiveChat
Services
Images

Chúng tôi cung cấp nhiều hình thức báo cáo và nghiên cứu các ngành hàng tại Việt Nam, bao gồm phân tích toàn diện và chuyên sâu về thị trường, cũng như các ngành hàng hóa, dịch vụ được quan tâm bởi khách hàng của chúng tôi, từ các lĩnh vực tài chính hoặc phi tài chính.

VIRAC cam kết sẽ đem đến hiểu biết chuyên sâu về thị trường nội địa tới khách hàng qua các báo cáo với tiêu chuẩn chất lượng tương đương các công ty tư vấn uy tín nhất trên thế giới. Khách hàng trong nước và quốc tế có thể tin tưởng chúng tôi để đưa ra các quyết định chiến lược trong giai đoạn nghiên cứu, thâm nhập và phát triển trên thị trường.

 
Images

BÁO CÁO NGHIÊN CỨU NGÀNH

Cung cấp báo cáo ngành đáng tin cậy;
Cung cấp nghiên cứu chuyên sâu, phân tích và sự hiểu biết một cách toàn diện;
Thu thập và cung cấp thông tin quan trọng cũng như sự thấu hiểu thị trường, khách hàng và đối thủ cạnh tranh;
Hỗ trợ khách hàng đưa ra chiến lược tối ưu.

Images

BÁO CÁO NGHIÊN CỨU DOANH NGHIỆP

Cung cấp thông tin theo hình thức Báo cáo doanh nghiệp:
- Thấu hiểu và đánh giá đối tác kinh doanh, từ đó có thể giảm thiểu rủi ro và thêm nhiều cơ hội;
- Ra quyết định đúng đắn và chính xác hơn trong mọi lĩnh vực kinh doanh.

Images

BÁO CÁO KHẢO SÁT THỊ TRƯỜNG

Cung cấp báo cáo thị trường có giá trị;
Khảo sát, đánh giá, so sánh... sản phẩm và đối thủ cạnh tranh;
Nghiên cứu, củng cố và thấu hiểu nhu cầu và cách thức hoạt động của thị trường;
Giúp khách hàng đưa ra quyết định đúng đắn.

Images

KẾT NỐI THƯƠNG MẠI VÀ TƯ VẤN

Phân tích dữ liệu, đánh giá và tìm kiếm đối tác tiềm năng theo tiêu chí của khách hàng;
Liên hệ, sắp xếp và lên kế hoạch cho các cuộc họp và thảo luận;
Giúp khách hàng đưa ra quyết định đúng đắn.