[INFOGRAPHIC] BÁO CÁO HOẠT HÌNH VIỆT NAM

Thị trường hoạt hình luôn là thị trường nhận được nhiều sự quan tâm từ khán giả. Nguyên nhân cho việc này là khả năng tiếp cận cũng như sự