PHÂN KHÚC BĐS NÀO ĐANG ĐƯỢC QUAN TÂM NHẤT?

Trong 9 tháng năm 2021, nhiều công trình xây dựng đang được triển khai là công trình chuyển tiếp từ năm trước sang có tổng mức đầu tư lớn nên

[INFOGRAPHIC] LOGISTICS VIỆT NAM 2020

Năm 2020, sự bùng phát của dịch Covid đã đặt ngành Logistics Việt Nam vào thế suy thoái chung của toàn thị trường, với doanh thu từ dịch vụ logistics