TÍN HIỆU TÍCH CỰC CHO NGÀNH DẦU KHÍ CUỐI NĂM NAY

Tác động kép của dịch COVID-19 và giá dầu thế giới giảm mạnh đầu năm 2020 Nếu trước đó thị trường dầu trải qua nhiều biến động nhưng vẫn duy