Triển vọng phục hồi xuất khẩu điều Việt Nam

Tình hình xuất khẩu 9 tháng đầu năm với nhiều dấu hiệu tích cực trở lại Trải qua năm 2019 với kỷ lục ngành Điều Việt Nam đứng đầu thế