Triển vọng ngành thức ăn chăn nuôi 2020
Triển vọng ngành thức ăn chăn nuôi năm 2020

Thực trạng ngành thức ăn chăn nuôi  Sản lượng sản xuất của ngành thức ăn chăn nuôi trong Q1/2020 đạt hơn 4 nghìn tấn, trong đó sản lượng thức ăn