Clients

Trong quá trình hoạt động, VIRAC đã nhận được sự tin tưởng hợp tác của nhiều đối tác lớn trong và ngoài nước. Chúng tôi luôn trân trọng và coi đó là động lực để phát triển từng ngày.

Avata

Báo cáo chất lượng cao

VIRAC đã cung cấp cho chúng tôi một báo cáo thị trường có chất lượng cao về các ngành kinh tế tại Việt Nam, trong đó có rất nhiều thông tin toàn diện và các dữ liệu chuẩn được đính kèm. Báo cáo xem xét tình trạng kinh tế vĩ mô và cách TPP tác động đến các ngành công nghiệp, giúp hỗ trợ cho quyết định cho vay của chúng tôi. VIRAC xứng đáng là một đối tác xuất sắc trong ngành nghiên cứu và dịch vụ tư vấn.
Avata

Báo cáo ngành chuyên sâu

Báo cáo phân tích chi tiết của VIRAC về ngành Phân bón và ngành Hoá chất Việt Nam đã giúp chúng tôi hoàn thiện quá trình ra quyết định chiến lược. VIRAC có tác động lớn đến chúng tôi bởi đội ngũ chuyên gia nghiên cứu và phân tích tài năng cũng như các dữ liệu cụ thể và cập nhật. Chúng tôi cũng được tham gia thêm những cuộc thảo luận trực tiếp với nhóm của VIRAC để đảm bảo báo cáo sẽ tập trung vào những khía cạnh mà chúng tôi quan tâm. Chúng tôi không thể hài lòng hơn với các sản phẩm và dịch vụ của VIRAC.